crawl

แปลว่า


n การคลาน
คำที่เกี่ยวข้อง: การเลื้อย
vi ขนลุก
vi คลาน
ความหมายเหมือนกับ: creep
คำที่เกี่ยวข้อง: คืบคลาน
vi เลื้อย

รูปภาพ


crawl คลานคลาน

หมวดคำ