barman

แปลว่า


n ชายเสิร์ฟเครื่องดื่มในบาร์
ความหมายเหมือนกับ: bartender

รูปภาพ


barman ชายเสิร์ฟเครื่องดื่มในบาร์ชายเสิร์ฟเครื่องดื่มในบาร์

หมวดคำ