autonomy

แปลว่า


n การปกครองตนเอง
ความหมายเหมือนกับ: self government
คำที่เกี่ยวข้อง: เอกราช


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top