athletic

แปลว่า


adj ที่มีร่างกายเหมือนนักกีฬา
ความหมายเหมือนกับ: fit , muscular , strong
คำที่เกี่ยวข้อง: แข็งแรง
adj ในด้านกีฬา

คำที่มี "athletic" ในคำ


athletics n การกีฬา
ความหมายเหมือนกับ: sports , gamesค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top