apparent

แปลว่า


adj ชัดเจน
ความหมายเหมือนกับ: obvious , evident
คำที่เกี่ยวข้อง: เด่นชัด
adj ซึ่งเห็นได้
ความหมายเหมือนกับ: visible