apology

แปลว่า


n คำขอโทษ
ความหมายเหมือนกับ: excuse , regrets
คำที่เกี่ยวข้อง: การขอโทษ , การขอขมา , การขออภัย

ตัวอย่างประโยค


I think you owe someone an apology. ฉันคิดว่าคุณต้องขอโทษใครบางคน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top