adrenaline

แปลว่า


n ฮอร์โมนอะดรีนาลีน
คำที่เกี่ยวข้อง: ฮอร์โมนชนิดหนึ่งของร่างกายจะหลั่งเมื่อรู้สึกอันตรายหรือตกอยู่ใน ความเครียด ฮอร์โมนชนิดนี้เพิ่มความดันเลือดและทำให้ใจเต้นเร็ว