academic

แปลว่า


adj ซึ่งมีลักษณะเป็นนักวิชาการ
ความหมายเหมือนกับ: schoraly , scholastic
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งคงแก่เรียน
adj ด้านวิชาการ
คำที่เกี่ยวข้อง: ทางวิชาการ
adj ในทางทฤษฎี
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่เหมาะในทางปฏิบัติ
n อาจารย์หรือนักศึกษามหาวิทยาลัย
adv ด้านวิชาการ

คำที่มี "academic" ในคำ


academician n สมาชิกของสโมสร (ทางด้านต่างๆเช่น ศิลปะ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์)ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top