คำที่ขึ้นต้นด้วย "x" จำนวน 116 คำ


x n พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 24
X n พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 24
x chromosome n โครโมโซมเพศ (ทางพันธุกรรม)
x div abbr คำย่อของ ex-dividend
x marks the spot idm ตำแหน่งที่แน่นอน
x ray n รังสีเอ็กซ์
x ray n ภาพถ่ายด้วยรังสีเอ็กซ์ (ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์)
x ray n รหัสของอักษร x (ทางการติดต่อทางวิทยุระหว่างประเทศ)
x ray vt ถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซ์
x ray vt รักษาคนป่วยโดยใช้รังสีเอ็กซ์
x-axis n แกนนอน
X-ing n บริเวณรางรถไฟ ถนน หรือแม่น้ำ 2 สายตัดกันเป็นรูปกากบาท
x-ing n บริเวณรางรถไฟ ถนน หรือแม่น้ำ 2 สายตัดกันเป็นรูปกากบาท
x-radiation n การรักษาด้วยรังสีเอ็กซ์
X-rated adj ซึ่งห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปีเข้าชม
x-ray n รังสีเอ็กซ์
x-ray n ภาพถ่ายด้วยรังสีเอ็กซ์ (ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์)
x-ray n รหัสของอักษร x (ทางการติดต่อทางวิทยุระหว่างประเทศ)
x-ray vt ถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซ์
x-ray vt รักษาคนป่วยโดยใช้รังสีเอ็กซ์
X-ray eyes sl การมีความสามารถมองผ่านสิ่งของ
X-ray Photograph n ภาพถ่ายเอ็กซเรย์
X-ray source n วัตถุซึ่งให้รังสีเอ็กซ์
X-ray star n วัตถุซึ่งให้รังสีเอ็กซ์
X-ray therapy n การรักษาด้วยด้วยรังสีเอ็กซ์
X-ray tube n หลอดอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้รังสีเอ็กซ์
X-rays n ภาพบนฟิล์มเอ็กซเรย์
Xanadu n สถานที่สวยงามมาก
xanth prf สีเหลือง
xanthan n ยางที่ได้จากการย่อยสลายของแบ็กทีเรีย
xanthan gum n ยางที่ได้จากการย่อยสลายของแบ็กทีเรีย
xanthan gum n การผสมพันธุ์ต้นไม้ต่างพันธุ์กัน
xanthate n เกลือของ xanthic acid
xanthein n เม็ดสีเหลืองของพืชที่สามารถละลายน้ำได้
xanthine n สารประกอบสีเหลืองในโมเลกุลของสีย้อม
xantho prf สีเหลือง
xanthoma n ก้อนไขมันขนาดเล็กบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะเปลือกตา
xanthoma n คำนามพหูพจน์ของ xanthoma
xanthomata n คำนามพหูพจน์ของ xanthoma
xanthomatous adj เกี่ยวกับก้อนไขมันขนาดเล็กบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะเปลือกตา
xanthomatous n ซึ่งเป็นก้อนไขมันขนาดเล็กบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะเปลือกตา
xanthous adj ซึ่งมีสีเหลือง
XD abbr คำย่อของ ex-dividend
Xe abbr สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุ xenon
xebec n เรือขนาดเล็กมีเสากระโดงเรือ 3 เสา
xen prf ต่างด้าว
xeno prf ต่างด้าว
xenogamous n เกี่ยวกับการผสมพันธุ์ต่างสายพันธุ์
xenogenesis n หลักการที่ว่าสิ่งมีชีวิตกำเนิดจากสิ่งไม่มีชีวิต
xenogenetic n เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์
xenogenic n เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์
xenograft n การย้ายเนื้อเยื่อจาก
xenon n ธาตุประเภทก๊าซชนิดหนึ่ง มีสัญลักษณ์ทางเคมีคือ Xe
xenophile n ผู้ชื่นชอบชาวต่างชาติ
xenophilia n ความชื่นชอบชาวต่างชาติ
xenophilia adj ซึ่งชื่นชอบชาวต่างชาติ
xenophobe n ผู้หวาดกลัวชาวต่างชาติ
xenophobia n โรคหวาดกลัวชาวต่างชาติ
xenophobic adj ซึ่งหวาดกลัวชาวต่างชาติ
xeophobia n ความกลัวของใหม่
xer adj แห้ง
xerarch n ซึ่งอยู่ในที่แห้ง
xeric adj เกี่ยวกับสภาพที่เป็นทะเลทราย
xero adj แห้ง
xerophilous adj ซึ่งมีชีวิตอยู่ในที่แห้งแล้งได้
xerophily n การมีชีวิตอยู่ในที่แห้งแล้งได้
xerophthalmia n ภาวะเยื่อบุตาอักเสบ
xerophthalmic n เกี่ยวกับเยื่อบุตาอักเสบ
xerophyte n ต้นไม้ในทะเลทราย
xeroradiography n การถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซเรย์
xerosere n การเริ่มต้นความแห้งแล้ง
xerothemic n เกี่ยวกับช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้ง
Xerox n เครื่องถ่ายเอกสาร
xerox n ถ่ายเอกสาร
Xerox n เครื่องหมายการค้าของเครื่องถ่ายเอกสาร
Xerox n กระบวนการถ่ายเอกสาร
Xerox vi ถ่ายเอกสาร
Xerox vt ถ่ายเอกสาร
Xerxes I n กษัตริย์ของอาณาจักรเปอร์เซีย (ได้รับขนานนามว่า the Great)
Xhosa n ผู้อาศัยอยู่ในแอฟริกาใต้
Xhosas n คำนามพหูพจน์ของ Xhosa
XI abbr นอกความสนใจ
xi abbr นอกความสนใจ
Xiamen n เกาะทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน
xing n บริเวณรางรถไฟ ถนน หรือแม่น้ำ 2 สายตัดกันเป็นรูปกากบาท
Xing n บริเวณรางรถไฟ ถนน หรือแม่น้ำ 2 สายตัดกันเป็นรูปกากบาท
xiphoid adj ซึ่งมีรูปร่างคล้ายดาบ
XL n ขนาดใหญ่
XL n ยาวนาน
Xmas n คริสต์มาส
Xn n คริสเตียน
Xn. n คริสเตียน
XO n คำย่อของ executive officer
XP abbr สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายของพระเยซูคริสต์
XS abbr คำย่อของ extra small
Xt. abbr พระเยซูคริสต์
XTC sl ยาอี (คำย่อจากการออกเสียงของคำว่า ectasy)
Xtian n คริสเตียน
xylan n คาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่ง
xylem n ส่วนของเนื้อเยื่อพืชที่เป็นท่อลำเลียงน้ำและอาหาร
Xylocaine n ยาชาซึ่งมีชื่อว่าไซโลเคน
xylograph n การแกะสลักไม้
xylographical adj ซึ่งเกี่ยวกับการแกะสลักไม้
xylography n ศิลปะในการแกะสลักไม้
xylograpic adj ซึ่งเกี่ยวกับการแกะสลักไม้
xyloid adj คล้ายเนื้อไม้
xylophagous adj ซึ่งทำลายเนื้อไม้
xylophone n เครื่องดนตรีลักษณะคล้ายระนาด
xylophone n เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่คล้ายระนาด
xylophonist n ผู้เล่น xylophone
xylose n น้ำตาลเพนโทส
xylotomist n ผู้ตัดเนื้อไม้เพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์
xylotomous adj ซึ่งเจาะหรือไชเนื้อไม้
xylotomy n การตัดเนื้อไม้เพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์
xysma n ชิ้นเนื้อเยื่อที่อาจพบได้ในอุจจาระ
xyster n เครื่องมือผ่าตัดสำหรับตะไบกระดูก


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top