ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

willingly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *willingly*, -willingly-

willingly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
willingly (adv.) อย่างเต็มใจ See also: อย่างสมัครใจ, อย่างเต็มอกเต็มใจ Syn. ungrudgingly, voluntarily Ops. grudgingly, reluctantly, involuntarily
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
willinglyโดยสมัครใจ, โดยจงใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เต็มอกเต็มใจ (adv.) willingly Syn. เต็มใจ Ops. ฝืนใจ, บังคับใจ
โดยจำนน (adv.) willingly See also: quietly, obediently, amicably
โดยดี (adv.) willingly See also: quietly, obediently, amicably Syn. โดยจำนน
ซังกะตาย (adv.) unwillingly See also: grudgingly Syn. ไม่เต็มใจ, ฝืนใจ
ซังตาย (adv.) unwillingly See also: grudgingly Syn. ซังกะตาย, แค่น, ฝืนใจ Ops. เต็มใจ
แกน (adv.) unwillingly See also: spiritlessly, dearly, without enthusiasm Syn. ขัดสน, จำใจ
ไม่เต็มใจ (adv.) unwillingly See also: grudgingly Syn. ฝืนใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When Sergeant Meserve called you, did you go willingly into the hootch and rape the girl Tran Thi Oahn?พอจ่ามีเซิร์ฟบอกถึงตาคุณ คุณก็เข้าไปในกระท่อมอย่างเต็มใจ แล้วข่มขืนหญิงนั้นใช่หรือไม่
I gave you the chance of aiding me willingly but you have elected the way of pain!ข้าให้โอกาสท่าน ร่วมมือโดยสมัครใจ แต่ท่านเลือก ทางเห่งความเจ็บปวด
But I cannot deny them fresh meat when it wanders so willingly into our midst.แต่ฉันไม่อาจห้ามพวกเขา ให้ละเว้นเหยื่อ ที่หลงเข้ามาในถิ่นเราอย่างเต็มใจ
But I will also take you on board, willingly or unwillingly.ยังไงข้าจะให้แกขึ้นแพไป ไม่ว่าแกจะยอมหรือไม่ก็ตาม
So you see, Mercer, every man has a price he will willingly accept.เห็นมั๊ย เมอร์เซอร์ คนทุกคน มีค่าตัว .. ถึงเวลาก็ต้องยอมรับจนได้
And I have willingly loved that man for over three miserable years.ฉันแอบรักผู้ชายคนนั้น อย่างทุกข์ทนมาสามปี
You would give me an heir... willingly ?เธอจะให้ทายาทแก่ฉันใช่ไหม ด้วยความเต็มใจ
You're right. I can't willingly throw you into another man's arms.ผมจะทำทุกอย่างเพื่อคุณ,ซิโมน
Anyway, what man would willingly want to lay down with you?ยังไง เขาก็ไม่มีทางนอนกับแก ?
They come here willingly for their own piece of the American eam.พวกเธอมาที่นี่ก็เพื่อมาตามหาฝันของคนอเมริกัน
I willingly give my life for Arthur's.ข้าขอมอบชีวิตข้าแลกกับอาเธอร์
There was someone who willingly accompanied me on a questมีใครบางคนทุ่มเทกับการค้นหา

willingly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
甘愿[gān yuàn, ㄍㄢ ㄩㄢˋ, 甘愿 / 甘願] willingly

willingly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
唯々諾々として;唯唯諾諾として[いいだくだくとして, iidakudakutoshite] (exp) readily; willingly
ほいほい[, hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil
不承不承;不請不請;不祥不祥;不精不精[ふしょうぶしょう, fushoubushou] (adv,adj-no) reluctantly; grudgingly; unwillingly
否々(P);否否[いやいや, iyaiya] (adv,adj-no) (uk) reluctantly; by no means; unwillingly; (P)
唯唯諾諾;唯々諾々[いいだくだく(uK), iidakudaku (uK)] (adj-t,adv-to) (See 唯々諾々として) quite willingly; readily; with acquiescence
嫌々;嫌嫌;厭厭;厭々[いやいや, iyaiya] (adv,n) (uk) unwillingly; grudgingly; shaking head in refusal (to children)
心ならずも[こころならずも, kokoronarazumo] (adv) unwillingly; reluctantly; against one's will
快く[こころよく, kokoroyoku] (adv) comfortably; cheerfully; willingly; gladly
渋々;渋渋[しぶしぶ, shibushibu] (adv,adv-to) reluctantly; unwillingly
進んで[すすんで, susunde] (exp) voluntarily; willingly; of one's own free will
道連れ[みちづれ, michidure] (n) (1) fellow traveler; fellow traveller; (2) (See 道連れにする) someone unwillingly made to take part; being made to take part in something

willingly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยดี[adv.] (dōi dī) EN: willingly ; without trouble ; amicably ; peacefully FR:
โดยจำนน[adv.] (dōi jamnon) EN: willingly FR:
สมัคร[v.] (samak) EN: volunteer ; enlist ; apply (for) ; enroll ; be a candidate ; apply ; make application ; offer one's services ; be enrolled ; join willingly ; be willing FR: offrir ses services ; se proposer ; s'engager ; postuler ; poser sa candidature ; être candidat ; être volontaire ; s'enrôler
เต็มอกเต็มใจ[adv.] (tem-oktemja) EN: willingly FR:
ทูนหัวให้[v. exp.] (thūn hūa ha) EN: humbly present ; give away willingly FR:
ฝืนใจ[adv.] (feūnjai) EN: reluctantly ; unwillingly FR: à contrecoeur ; à regret ; bon gré mal gré ; à son corps défendant ; contre sa volonté ; contre son gré ; malgré soi ; avec répugnance
แกน[adv.] (kaēn) EN: unwillingly ; spiritlessly ; dearly ; without enthusiasm ; reluctantly FR: sans enthousiasme ; à contrecoeur
แกน ๆ = แกนๆ[adv.] (kaēn-kaēn) EN: half-heartedly ; unwillingly FR: à contrecœur = à contre-cœur
แค่น[adv.] (khaen) EN: unwillingly ; without relish ; reluctantly ; grudgingly FR: à contrecoeur
แข็งใจ[v.] (khaengjai) EN: brace oneself ; force oneself to ; do unwillingly FR: se forcer à
แค่นทำ[v. exp.] (khaen tham) EN: feel obliged to ; do unwillingly FR:
ซังกะตาย[adv.] (sangkatāi) EN: unwillingly ; lackadaisically ; spiritlessly FR:
ทำแกน ๆ = ทำแกนๆ[v. exp.] (tham kaēn-k) EN: do half-heartedly ; do unwillingly FR: agir à contrecœur = agir à contre-cœur
อย่างเสียไม่ได้[adv.] (yāng sīa ma) EN: grudgingly ; unwillingly FR:

willingly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungern {adv}unwillingly
widerwillig {adv}unwillingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า willingly
Back to top