ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unbearably

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unbearably*, -unbearably-

unbearably ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unbearably (adv.) อย่างไม่สามารถทนได้ See also: อย่างเหลือทน, ไม่สามารถทนได้, ทนไม่ไหว Syn. intolerably, distressfully Ops. tolerably
unbearably hot (adj.) ซึ่งแผดเผา See also: ้ร้อนมาก, ซึ่งทำให้แสบร้อน Syn. very hot Ops. freezing
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was unbearably cold that day.วันนั้นอากาศ ก็หนาวแทบตาย
Is it suddenly unbearably hot in here?มันอบอ้าวขึ้นทันทีจนจะแย่ละนะที่นี่ว่ามั้ย?
And when you do, the state's gonna institutionalize him, and they're gonna put Jake someplace unbearably far away from the both of us.และเมื่อถึงตอนนั้น,ทางรัฐ ก็จะปรับเปลี่ยนสถานภาพเขา และพวกเขาก็จะส่งเจค ไปอยู่ที่อื่น ที่ไกลจากเราทั้งคู่
A lot like most teenagers... unbearably romantic, profoundly narcissistic, tolerable really only to other teenagers.เหมือนพวกวัยรุ่นทั่วไป.. โรแมนติคเหลือนจะทน หลงตัวเองอย่างสุดซึ้ง ทนได้เฉพาะกับพวกเดียวกัน
You're unbearably naive.เจ้านี่มันไร้เดียงสาจริงๆ
What you're asking is will I shell out 800 quid on a steak dinner to watch you being an unbearably smug wanker?วอลชี่ เพื่อนไอริชของฉัน นี่ไม่ใช่ข่าวดีแน่ โทนี่ก็ยังใจกว้างไม่เปลี่ยน
I became unbearably... sad.ฉันรู้สึกเศร้าอย่างช่วยไม่ได้

unbearably ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
火烧火燎[huǒ shāo huǒ liáo, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄠ ㄏㄨㄛˇ ㄌㄧㄠˊ, 火烧火燎 / 火燒火燎] restless with anxiety; unbearably hot and anxious

unbearably ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหลืออด[adv.] (leūa-ǿt) EN: unbearably ; intolerably ; immensely ; extremely ; awfully ; exceedingly FR:
เหลือรับ[adv.] (leūarap) EN: unacceptably ; intorelably ; unbearably FR:
เหลือทน[adv.] (leūathon) EN: intolerably ; unbearably ; beyond toleration ; beyond endurance FR:
เต็มแก่[adv.] (tem kaē) EN: unbearably ; extremely FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unbearably
Back to top