ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

traveller

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *traveller*, -traveller-

traveller ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
traveller (n.) นักท่องเที่ยว Syn. traveler
English-Thai: HOPE Dictionary
traveller(แทรฟ'เวิลเลอะ) n. ผู้เดินทาง,นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร,ตัวแทนบริษัทที่เดินทางไปขายของตามเมืองต่าง ๆ ,โครงปั้นจั่นที่เคลื่อนไปมาได้
English-Thai: Nontri Dictionary
traveller(n) ผู้เดินทาง,นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
travellerผู้เดินทาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพื่อนเดินทาง (n.) fellow-traveller See also: traveling companion, companion
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
While the traveller return to his world, to walk the path of the warrior and find his own truth.ขณะที่นักเดินทาง ได้กลับสู่โลกของเขา เพื่อจะเดินตามวิถีทางแห่งนักรบ แล้วค้นหาตัวตนที่แท้จริง
We're just travellers camping here, if you don't mind.เราก็แค่หยุดพักแรมที่นี่ งั้นพวกเธออย่าสนใจเลย
An orphan girl, a lost traveller, an old drunkard, and a monk who has failed at the same task for half his life.หญิงสาวกำพร้า, คนต่างแดนที่หลงทาง และไอ้ขี้เมา แล้วก็พระที่ไม่เคยทำอะไร เป็นชิ้นเป็นอันมาเกินครึ่งชีวิตแล้ว
You've freed me traveller. Now, go free yourself.เจ้ามาปลดปล่อยข้าแล้วคนต่างแดน ตอนนี้เจ้าปลดปล่อยตัวเองเถอะ
Here you go, Mrs Wheeler. These are the traveller's cheques you requested.ที่นี่คุณไปนางวีลเลอร์ เหล่านี้เป็นเช็คเดินทางที่คุณร้องขอ
They get collection, from the travellers, the vendors and we will take care of it.มีนักเดินทางบริจาค คนขายของและพวกเราจัดการกันเองได้
Probably just travellers passing through.บางทีอาจเป็นพวกนักเดินทางผ่านไปมาก็ได้
I'm a time traveller.เธœเธกเธกเธตเธˆเธฃเธดเธ‡ เนเธฅเธฐเธ—เธตเนˆเน€เธเธดเธ”เธ‚เธถเน‰เธ™เธšเธ™เธ—เน‰เธญเธ‡เธŸเน‰เธฒเธเน‡เธˆเธฃเธดเธ‡ เนเธฅเธฐเธ–เน‰เธฒเธ„เธธเธ“
Travellers of Narniaเหล่านักท่องเที่ยวของนาร์เนีย
Just two more travellers, mad with lust.แค่นักเดินทางสองคน ที่มากด้วยตัณหา

traveller ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
共鳴者[きょうめいしゃ, kyoumeisha] (n) sympathizer; sympathiser; fellow traveler; fellow traveller
行人[こうじん, koujin] (n) passer-by; traveler; traveller
護摩の灰;胡麻の蝿[ごまのはい, gomanohai] (n) thief posing as fellow traveller (traveler)
トラベラーズチェック(P);トラベラーチェック[, torabera-zuchiekku (P); torabera-chiekku] (n) traveller's cheque; traveler's check; (P)
同行者[どうこうしゃ, doukousha] (n) fellow travellers; fellow travelers
同調者[どうちょうしゃ, douchousha] (n) fellow traveler; fellow traveller; sympathizer; sympathiser
帰宅困難者[きたくこんなんしゃ, kitakukonnansha] (n) travellers (e.g. commuters, students, etc.) who have difficulty returning home, esp. after a large-scale earthquake
扇芭蕉[おうぎばしょう;オウギバショウ, ougibashou ; ougibashou] (n) (uk) (See 旅人の木) traveller's tree (Ravenala madagascariensis); traveller's palm
旅人(P);たび人[たびびと(P);りょじん(旅人), tabibito (P); ryojin ( tabibito )] (n) traveller; traveler; wayfarer; tourist; (P)
旅人の木[たびびとのき;タビビトノキ, tabibitonoki ; tabibitonoki] (n) (uk) traveller's tree (Ravenala madagascariensis); traveller's palm
旅人木[りょじんぼく, ryojinboku] (n) (See 旅人の木) traveller's tree (Ravenala madagascariensis); traveller's palm
旅行者下痢[りょこうしゃげり, ryokoushageri] (n) traveler's diarrhea; traveller's diarrhoea
遊子[ゆうし, yuushi] (n) wanderer; traveller; traveler
道連れ[みちづれ, michidure] (n) (1) fellow traveler; fellow traveller; (2) (See 道連れにする) someone unwillingly made to take part; being made to take part in something

traveller ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้เดินทาง[n.] (phūdoēnthān) EN: traveler ; traveller ; voyager ; passenger ; commuter FR: voyageur [m] ; navetteur [m] (Belg.)
เช็คเดินทาง[n. exp.] (chek doēnth) EN: traveller's cheque ; traveller's check (Am.) FR: chèque de voyage [m]
กล้วยลังกา[n. exp.] (klūay Langk) EN: traveller's tree FR: arbre du voyageur [m] ; ravenala [m]
กล้วยพัด[n. exp.] (klūay phat) EN: traveller's tree ; Ravenala madagascariensis FR: arbre du voyageur [m] ; ravenala [m] ; Ravenala madagascariensis
แม่ย่านาง[n.] (maēyānāng ) EN: female guardian spirit of a boat ; boat nymph ; Thai female deity protecting the vehicles of travellers FR:
เพื่อนเดินทาง[n. exp.] (pheūoen doē) EN: fellow-traveller ; traveling companion ; companion FR: compagnon de voyage [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า traveller
Back to top