ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sunny

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sunny*, -sunny-

sunny ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sunny (adj.) มีแสงแดดมาก See also: มีแดดจัด Syn. bright, sunlit, sunshiny
sunny (adj.) ร่าเริงแจ่มใส See also: เบิกบาน, สนุกสนาน Syn. cheerful, cheery, happy, joyful
English-Thai: HOPE Dictionary
sunny(ซัน'นี) adj. แดดกล้า,เกี่ยวกับแสงอาทิตย์,คล้ายดวงอาทิตย์,ร่าเริง,สบายใจ., See also: sunnily adv. sunniness n., Syn. light,bright
English-Thai: Nontri Dictionary
sunny(adj) มีแดดมาก,แดดจัด,อบอุ่น,ร่าเริง,สบายใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I spent the long sunny days exploring the shopsฉันใช้เวลาในวันที่แดดออกนานๆ สำรวจร้านค้าต่างๆ
It's sunnyแดดออก ฝนตก หิมะตก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Life is just like a bright, sunny dayชีวิตก็เหมือนเป็นเพียงแค่สดใส วันแดด
This sunny section of the solar system is called the Sahara.ส่วนที่แดดสว่างจ้า ของระบบสุริยะนี่เรียกว่าซาฮาร่า
Loving' you cloudy days or sunny lovin' you are you sure?Lovin' you # Cloudy days or sunny # Lovin' you
If, when you open your eyes, the day is sunny and bright, so shall your future be.ถ้า ตอนที่เธอลืมตา ท้องฟ้ามีแสงแดดและส่องสว่าง อนาคตเธอก็จะเป็นเช่นนั้น
"I think it's going to be sunny tonight."คืนนี้ต้องสว่างสดใสแน่เลย
But sometimes, on a sunny day, I put it out on the veranda.แต่ในวันที่อากาศดีๆ ฉันก็จะเอามันออกมาที่ระเบียง
It's been a few days, it's always sunny and there's no night.มีเพียงไม่กี่วัน- ที่แดดจะสดใสตลอดเวลา ไม่มีกลางคืน แผ่นน้ำแข็งเลื่อนลั่น
The forecast was for sunny skies.พยากรณ์บอกว่าวันนี้จะมีแดด
Sunday. 8:00 p.m. Sunny sports center.วันอาทิตย์ สองทุ่ม สนามกีฬาซันนี่
Except, I know the day I met that girl was August 23, 1991, a bright sunny day with my heart beating like crazy worrying if a frog was inside me or something.นอกจากนี้ ผมยังรู้ว่าวันที่พบเธอคนนั้น คือวันที่ 23 สิงหาคม ปี1991 เป็นวันฟ้าใส หัวใจผมเต้นแรง
The forecast says it'll be sunny the whole week.พยากรณ์อากาศบอกว่าอากาศจะดีทั้งสัปดาห์
You need a sunny day... and rain.นายต้องการวันที่แดดจ้า และมีฝน

sunny ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
晴朗[qíng lǎng, ㄑㄧㄥˊ ㄌㄤˇ, 晴朗] sunny and cloudless

sunny ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
雨奇晴好[うきせいこう, ukiseikou] (n) scenery being beautiful in both rainy and sunny weather
晴れる(P);霽れる[はれる, hareru] (v1,vi) (1) to clear up; to clear away; to be sunny; to stop raining; (2) to refresh (e.g. spirits); (3) (See 疑いが晴れる) to be cleared (e.g. of a suspicion); (4) to be dispelled; to be banished; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
晴れる[はれる, hareru] Thai: อากาศแจ่มใส English: to be sunny

sunny ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แดดจัด[n. exp.] (daēt jat) EN: sunny FR: ensoleillé ; radieux
ฟ้าใส[n. exp.] (fā sai) EN: sunny FR: ciel clair [m]
มีแสงแดดมาก[X] (mī saēng da) EN: sunny FR: il fait radieux ; il fait très ensoleillé
นิสสัน ซันนี่ [TM] (Nissan Sunn) EN: Nissan Sunny FR: Nissan Sunny
ไข่ดาว[n.] (khaidāo) EN: fried egg ; sunny-side up egg FR: oeuf frit [m]

sunny ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sonnig {adj} | sonniger | am sonnigstensunny | sunnier | sunniest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sunny
Back to top