ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

steersman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *steersman*, -steersman-

steersman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
steersman (n.) ผู้ถือพวงมาลัย See also: ผู้ขับขี่
English-Thai: Nontri Dictionary
steersman(n) คนคัดท้ายเรือ,นายท้าย,คนถือหางเสือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นายท้าย (n.) steersman See also: helmsman, wheelsman

steersman ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
船老大[chuán lǎo dà, ㄔㄨㄢˊ ㄌㄠˇ ㄉㄚˋ, 船老大] coxswain; steersman; boatswain (bo'sun)

steersman ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนคัดท้ายเรือ[n. exp.] (khon khatth) EN: steersman ; cox FR:
นายท้าย[n.] (nāithāi) EN: steersman ; helmsman FR:
นายท้ายเรือ[n. exp.] (nāithāi reū) EN: steersman ; helmsman FR:
นาวิก[n.] (nāwīk) EN: navigator ; sailor ; helmsman ; steersman FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า steersman
Back to top