ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

soap

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *soap*, -soap-

soap ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
soap (n.) สบู่ Syn. sopamin, solvent
soap (vt.) ถูด้วยสบู่ See also: ฟอกสบู่ Syn. aerate, foam
soap bubble (n.) ฟองสบู่
soap down (phrv.) ถูด้วยสบู่ See also: ปกคลุมด้วยสบู่
soap opera (n.) เรื่องน้ำเน่า Syn. soap
soap powder (n.) ผงซักฟอก
soapbox (n.) แท่น (ที่ไม่ได้เตรียมไว้ก่อน) สำหรับยืนปราศรัยหรือพูดในที่ชุมชน Syn. podium, platform
soapbox (n.) กล่องสบู่
soapsuds (n.) ฟองสบู่ Syn. bubble, suds
soapy (adj.) ซึ่งมีฟองสบู่ See also: เต็มไปด้วยฟองสบู่ Syn. barmy, foamy
English-Thai: HOPE Dictionary
soap(โซพ) n. สบู่,โครงการที่ถูกปฏิเสธ. vt. ถูด้วยสบู่,ใส่สบู่ลงบน,ประจบสอพลอ.
soap bubblen. ฟองสบู่,สิ่งที่ไม่ปฎิเสธ,สิ่งที่ไม่ถาวร
soapy(โซ'พี) adj. ทาด้วยสบู่,แช่สบู่,เกี่ยวกับสบู่,เหมือนสบู่,ประจบสอพลอ,ลื่น,ลื่นไหล., See also: soapily adv. soapiness n., Syn. sudsy
English-Thai: Nontri Dictionary
soap(n) สบู่
SOAP soap opera(n) ละครโทรทัศน์,ละครวิทยุ
soapsuds(n) ฟองสบู่
soapy(adj) เป็นฟอง,เหมือนสบู่,ลื่น,ขี้ประจบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
soapbox oratorนักพูดข้างถนน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Soapสบู่ [TU Subject Heading]
Soap bubblesฟองสบู่ [TU Subject Heading]
soap operaบริษัทผลิตสบู่, ละครวิทยุหรือโทรทัศน์ที่ออกอากาศเป็นตอนๆ ต่อเนื่องกันเป็นประจำ เนื้อเรื่องที่นำมาแสดงมักจะเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน และปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวละครในเรื่อง ในช่วงแรกเริ่มผู้อุปถัมภ์รายการละครวิทยุหรือโทรทัศน์ ลักษณะนี้เป็นบริษัทผลิตสบู่ จึงถูกเรียกว่า soap หรือ soap opera [อื่นๆ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สบู่ (n.) soap
สบู่ (n.) soap
ฟองสบู่ (n.) soap-bubble See also: soap suds
หินสบู่ (n.) soapstone
ถูสบู่ (v.) wash with soap
ฟอกสบู่ (v.) wash with soap Syn. ถูสบู่
สบู่เหลว (n.) liquid soap
สบู่เหลว (n.) liquid soap
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But, sir, I can't even make my soap float.แค่ครับฉันไม่สามารถแม้แค่จะทำให้ สบู่ของฉันลอย
[ Man ] Take the round sheet of tin, dip it in soap emulsion.เอาดีบุกแผ่นกลมๆ... จุ่มน้ำยาเคลือบ...
I used the same fuckin' soap you did, and when I finished, the towel didn't look like no goddamn maxi-pad!ผมใช้ไอ้สบู่เดียวกับที่คุณทำ และเมื่อฉันเสร็จแล้วผ้าขนหนูไม่ได้มีลักษณะที่ไม่เหมือนใครด่าแมกซี่แพด!
All they found of him was a muddy set of prison clothes, a bar of soap and an old rock hammer damn near worn down to the nub.ทั้งหมดที่พวกเขาพบของเขาเป็นชุดของเสื้อผ้าที่เต็มไปด้วยโคลนคุก สบู่ และค้อนหินเก่าสวมใส่แช่งใกล้ลงไปนับ
The salt balance has to be just right... ..so the best fat for soap comes from humans.แล้วถ้าใส่กรดไนตริกลงไป, เราก็จะได้ไนโตรกลีเซอรีน แต่ถ้าเราใส่โซเดียมไนเตรท ผสมกับโซดา, ก็จะได้ระเบิด
The first soap was made from heroes' ashes, like the first monkey shot into space.เอ้า,ไปล้างออกก็ได้นะ ถ้าอยากให้มันแย่ลง หรือไม่- -, มองกูนี่--
Tyler sold his soap to department stores at $20 a bar.ถือปืนคาร์ไบน์อัดแก๊ซอาร์มิเลต เออาร เท็น
A little soap and water, and we will have a fine house, mem.A little soap and water, and we will have a fine house, mem.
I tell you, all of the rumors about dropping the soap are true.ฉันบอกนายเลย ไอ้ที่เค้าลือกันเรื่องทำสบู่ร่วงนะ มันจริงนะ
It's almost like a soap drama.ชีวิตฉันเกือบจะเหมือนละครที่ไม่มีใครสนใจ
Take a break from your soap opera. I'm not interested in Clark.ชั้นบอกนายกี่ครั้งแล้ว ชั้นไม่ได้สนใจคล้าก
About the silver soap dishes...About the silver soap dishes...

soap ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
终成泡影[zhōng chéng pào yǐng, ㄓㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄆㄠˋ ˇ, 终成泡影 / 終成泡影] finally a soap bubble (成语 saw); grandiose plans that end up with nothing; pie in the sky
旋转木马[xuán zhuǎn mù mǎ, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄇㄨˋ ㄇㄚˇ, 旋转木马 / 旋轉木馬] merry-go-round; carousel; Carousel, South Korean TV soap opera
肥皂剧[féi zào jù, ㄈㄟˊ ㄗㄠˋ ㄐㄩˋ, 肥皂剧 / 肥皂劇] soap opera
肥皂泡[féi zào pào, ㄈㄟˊ ㄗㄠˋ ㄆㄠˋ, 肥皂泡] soap bubble
电视剧[diàn shì jù, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄩˋ, 电视剧 / 電視劇] TV play; soap opera
泡沫[pào mò, ㄆㄠˋ ㄇㄛˋ, 泡沫] foam; (soap) bubble; (economic) bubble
洗手液[xǐ shǒu yè, ㄒㄧˇ ㄕㄡˇ ㄧㄝˋ, 洗手液] liquid hand soap
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, 块 / 塊] lump (of earth); chunk; piece; classifier for pieces of cloth, cake, soap, etc.; colloquial word for yuan (or other unit of currency such as Hong Kong or US dollar etc), usually as 塊錢|块钱
香皂[xiāng zào, ㄒㄧㄤ ㄗㄠˋ, 香皂] perfumed soap; toilet soap
熟丝[shú sī, ㄕㄨˊ ㄙ, 熟丝 / 熟絲] silk raw material (prepared by boiling in soap)
洋碱[yáng jiǎn, ㄧㄤˊ ㄐㄧㄢˇ, 洋碱 / 洋鹼] soap
皂碱[zào jiǎn, ㄗㄠˋ ㄐㄧㄢˇ, 皂碱 / 皂鹼] soap; same as 肥皂
肥皂[féi zào, ㄈㄟˊ ㄗㄠˋ, 肥皂] soap
肥皂沫[féi zào mò, ㄈㄟˊ ㄗㄠˋ ㄇㄛˋ, 肥皂沫] soapy lather; foam
[yí, ㄧˊ, 胰] soap; pancreas
香胰子[xiāng yí zi, ㄒㄧㄤ ㄧˊ ㄗ˙, 香胰子] toilet soap

soap ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カリ石鹸;加里石鹸[カリせっけん, kari sekken] (n) potash soap
シャボン[, shabon] (n) soap (por
シャボン玉[シャボンだま, shabon dama] (n) soap bubble; (P)
ソーダ石鹸[ソーダせっけん, so-da sekken] (n) soda soap
ソープオペラ[, so-puopera] (n) soap opera
ソープレスソープ[, so-puresuso-pu] (n) (obsc) (See 合成洗剤) soapless soap (i.e. synthetic detergent)
メロドラマ[, merodorama] (n) melodrama; soap opera; (P)
ラブストーリー[, rabusuto-ri-] (n) love story; soap opera
家庭劇[かていげき, kateigeki] (n) (See ホームドラマ) soap opera
粉石鹸[こなせっけん, konasekken] (n) soap powder
薬用石鹸[やくようせっけん, yakuyousekken] (n) medicinal soap
軟石鹸[なんせっけん, nansekken] (n) (See カリ石鹸) soft soap (esp. potash soap)
逆性石鹸[ぎゃくせいせっけん, gyakuseisekken] (n) positive or antiseptic soap
サポニン[, saponin] (n) active substance from plants used in manufacture of soap, detergents and medication (ger
ジェル[, jieru] (n) gel (hair, soap)
ソープ[, so-pu] (n) soap; (P)
ソープレディ[, so-puredei] (n) prostitute working at a soapland (wasei
トルコ嬢[トルコじょう, toruko jou] (n) (sens) (See ソープレディ) prostitute working at a soapland (lit
トルコ風呂[トルコぶろ, toruko buro] (n) (1) Turkish bath; (2) (sens) (See ソープランド) soapland (brothel where one can bathe with the prostitutes)
大道演説[だいどうえんぜつ, daidouenzetsu] (n) street (soapbox) oratory; stump oratory
洗濯石鹸[せんたくせっけん, sentakusekken] (n) laundry soap; detergent
煽てる[おだてる, odateru] (v1,vt) (1) to flatter; to soft-soap; (2) to instigate; to stir up; (P)
石鹸の泡[せっけんのあわ, sekkennoawa] (n) soapsuds; lather
石鹸水[せっけんすい, sekkensui] (n) soapy water
街頭演説[がいとうえんぜつ, gaitouenzetsu] (n) street oratory; soapbox speech

soap ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟอกสบู่[v.] (føk sabū) EN: soap ; lather with soap ; wash with soap FR: savonner ; laver au savon
ฟองสบู่[n. exp.] (føng sabū) EN: soap bubble ; suds ; soapsuds ; lather FR: bulle de savon [f] ; mousse [f]
ฟองสบู่แตก[v. exp.] (føng sabū t) EN: the soap bubble has burst FR: la bulle a éclaté
จานรองสบู่[n. exp.] (jān røng sa) EN: soap dish FR: porte-savon [m]
ขวดกดสบู่[n. exp.] (khūat kot s) EN: soap dispenser FR: distributeur de savon [m]
ขวดกดสบู่เหลว[n. exp.] (khūat kot s) EN: soap dispenser FR: distributeur de savon liquide [m]
ละครน้ำเน่า[n. exp.] (lakhøn nām ) EN: soap opera ; soap FR:
ละครโทรทัศน์[n. exp.] (lakhøn thōr) EN: soap opera ; soap FR: feuilleton télévisé [m]
ละครวัยรุ่น[n. exp.] (lakhøn wair) EN: teen soap FR: série télévisée pour les ados [f] ; comédie à l'eau de rose [f]
น้ำยาล้าง[n. exp.] (nāmyā lāng) EN: liquid cleaning soap FR: savon liquide [m]
เรื่องน้ำเน่า[n. exp.] (reūang nām ) EN: soap opera FR: feuilleton à l'eau de rose [m]
สบู่[n.] (sabū) EN: soap FR: savon [m]
สบู่ก้อนหนึ่ง[n. exp.] (sabū køn ne) EN: a cake of soap FR:
สบู่เหลว[n. exp.] (sabū lēo) EN: liquid soap FR: savon liquide [m]
สบู่ใส[n. exp.] (sabū sai) EN: transparent soap FR:
สบู่ซักผ้า[n. exp.] (sabū sak ph) EN: laundry soap FR:
สบู่สมุนไพร[n. exp.] (sabū samunp) EN: herbal soap FR:
สบู่ถูตัว[n. exp.] (sabū thū tū) EN: toilet soap FR: savon de toilette [m]
ซึมซาบ[v.] (seumsāp) EN: absorb ; penetrate ; suffuse ; permeate ; soap into FR:
ส้มป่อย[n.] (sompøi) EN: soap pod ; Senegalia rugata FR: Senegalia rugata
โซป[n.] (sōp) EN: soap FR: savon [m]
หินสบู่[n.] (hinsabū) EN: soapstone ; steatite FR: stéatite [f] ; craie de Briançon [f]
แก้วแกลบ[n.] (kaēoklaēp) EN: slag found after burning paddy husks ; soapstone FR:
ก้อน[n.] (køn) EN: [classif.: stones, lumps of sugar, cakes of soap, clouds] FR: [classif. : pierres, morceaux de sucre, savonnettes, nuages]]
นักพูดไฮด์ปาร์ค[n. exp.] (nak phūt Ha) EN: soapbox orator FR:
ประคำดีควาย[n.] (prakhamdīkh) EN: soapberry tree FR:

soap ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Waschseife {f}laundry soap
Seifenblase {f}soap bubble
Seifenkistenrennen {n}soap box derby
Seifenpulver {n}soap powder
Seifensieder {m}soap boiler
Seifensiederei {f}soap works
seifig {adj} | seifiger | am seifigstensoapy | soapier | soapiest
Speckstein {m}soapstone

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า soap
Back to top