ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*soap*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น soap, -soap-

*soap* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
soap (n.) สบู่ Syn. sopamin, solvent
soap (vt.) ถูด้วยสบู่ See also: ฟอกสบู่ Syn. aerate, foam
soap bubble (n.) ฟองสบู่
soap down (phrv.) ถูด้วยสบู่ See also: ปกคลุมด้วยสบู่
soap opera (n.) เรื่องน้ำเน่า Syn. soap
soap powder (n.) ผงซักฟอก
soapbox (n.) แท่น (ที่ไม่ได้เตรียมไว้ก่อน) สำหรับยืนปราศรัยหรือพูดในที่ชุมชน Syn. podium, platform
soapbox (n.) กล่องสบู่
soapsuds (n.) ฟองสบู่ Syn. bubble, suds
soapy (adj.) ซึ่งมีฟองสบู่ See also: เต็มไปด้วยฟองสบู่ Syn. barmy, foamy
soft soap (sl.) การพูดคำหวาน See also: การเยินยอ, การพูดประจบ
toilet soap (n.) สบู่ See also: สบู่เหลว
English-Thai: HOPE Dictionary
soap(โซพ) n. สบู่,โครงการที่ถูกปฏิเสธ. vt. ถูด้วยสบู่,ใส่สบู่ลงบน,ประจบสอพลอ.
soap bubblen. ฟองสบู่,สิ่งที่ไม่ปฎิเสธ,สิ่งที่ไม่ถาวร
soapy(โซ'พี) adj. ทาด้วยสบู่,แช่สบู่,เกี่ยวกับสบู่,เหมือนสบู่,ประจบสอพลอ,ลื่น,ลื่นไหล., See also: soapily adv. soapiness n., Syn. sudsy
toilet soapn. สบู่ถูตัว
English-Thai: Nontri Dictionary
soap(n) สบู่
SOAP soap opera(n) ละครโทรทัศน์,ละครวิทยุ
soapsuds(n) ฟองสบู่
soapy(adj) เป็นฟอง,เหมือนสบู่,ลื่น,ขี้ประจบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
orator, soapboxนักพูดข้างถนน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
soapbox oratorนักพูดข้างถนน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deodorized Soapสบู่อาบน้ำที่ขจัดกลิ่นตัว [การแพทย์]
Soapสบู่ [TU Subject Heading]
Soap bubblesฟองสบู่ [TU Subject Heading]
soap operaบริษัทผลิตสบู่, ละครวิทยุหรือโทรทัศน์ที่ออกอากาศเป็นตอนๆ ต่อเนื่องกันเป็นประจำ เนื้อเรื่องที่นำมาแสดงมักจะเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน และปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวละครในเรื่อง ในช่วงแรกเริ่มผู้อุปถัมภ์รายการละครวิทยุหรือโทรทัศน์ ลักษณะนี้เป็นบริษัทผลิตสบู่ จึงถูกเรียกว่า soap หรือ soap opera [อื่นๆ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถูสบู่ (v.) wash with soap
ฟอกสบู่ (v.) wash with soap Syn. ถูสบู่
ฟองสบู่ (n.) soap-bubble See also: soap suds
สบู่ (n.) soap
สบู่ (n.) soap
สบู่เหลว (n.) liquid soap
สบู่เหลว (n.) liquid soap
หินสบู่ (n.) soapstone
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But, sir, I can't even make my soap float.แค่ครับฉันไม่สามารถแม้แค่จะทำให้ สบู่ของฉันลอย
Trim, mixture. Wash, soap, rinse, spin.การทรงตัว ผสมกัน ซัก สบู่ ล้าง ปั่น
That's OK, Ward, don't worry about the soap, he's tough.มันโอเค วอร์ด ไม่ต้องกังวลกับสบู่ เขาแข็งแรง
[ Man ] Take the round sheet of tin, dip it in soap emulsion.เอาดีบุกแผ่นกลมๆ... จุ่มน้ำยาเคลือบ...
I used the same fuckin' soap you did, and when I finished, the towel didn't look like no goddamn maxi-pad!ผมใช้ไอ้สบู่เดียวกับที่คุณทำ และเมื่อฉันเสร็จแล้วผ้าขนหนูไม่ได้มีลักษณะที่ไม่เหมือนใครด่าแมกซี่แพด!
One side in alabaster, the opposing side in soapstone. What do you think?ด้านหนึ่งในเศวตศิลาด้านตรงข้ามในสบู่ สิ่งใดที่คุณคิดว่า?
I got here Auto Repair and... ..Soap Carving.ฉันมาถึงที่นี่ซ่อมรถและ ... แกะสลัก .. Soap
All they found of him was a muddy set of prison clothes, a bar of soap and an old rock hammer damn near worn down to the nub.ทั้งหมดที่พวกเขาพบของเขาเป็นชุดของเสื้อผ้าที่เต็มไปด้วยโคลนคุก สบู่ และค้อนหินเก่าสวมใส่แช่งใกล้ลงไปนับ
The salt balance has to be just right... ..so the best fat for soap comes from humans.แล้วถ้าใส่กรดไนตริกลงไป, เราก็จะได้ไนโตรกลีเซอรีน แต่ถ้าเราใส่โซเดียมไนเตรท ผสมกับโซดา, ก็จะได้ระเบิด
Yeah, with enough soap, one could blow up just about anything.ผมพยายามไม่คดถึงคำอย่าง"แสบ"หรือ"พอง"
Once it mixed with the melted body fat, a white soapy discharge crept into the river.หุบปาก. พ่อของเราคือแบบจำลองของพระเจ้า
The first soap was made from heroes' ashes, like the first monkey shot into space.เอ้า,ไปล้างออกก็ได้นะ ถ้าอยากให้มันแย่ลง หรือไม่- -, มองกูนี่--

*soap* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
终成泡影[zhōng chéng pào yǐng, ㄓㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄆㄠˋ ˇ, 终成泡影 / 終成泡影] finally a soap bubble (成语 saw); grandiose plans that end up with nothing; pie in the sky
泡沫[pào mò, ㄆㄠˋ ㄇㄛˋ, 泡沫] foam; (soap) bubble; (economic) bubble
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, 块 / 塊] lump (of earth); chunk; piece; classifier for pieces of cloth, cake, soap, etc.; colloquial word for yuan (or other unit of currency such as Hong Kong or US dollar etc), usually as 塊錢|块钱
旋转木马[xuán zhuǎn mù mǎ, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄇㄨˋ ㄇㄚˇ, 旋转木马 / 旋轉木馬] merry-go-round; carousel; Carousel, South Korean TV soap opera
香皂[xiāng zào, ㄒㄧㄤ ㄗㄠˋ, 香皂] perfumed soap; toilet soap
皂碱[zào jiǎn, ㄗㄠˋ ㄐㄧㄢˇ, 皂碱 / 皂鹼] soap; same as 肥皂
肥皂剧[féi zào jù, ㄈㄟˊ ㄗㄠˋ ㄐㄩˋ, 肥皂剧 / 肥皂劇] soap opera
肥皂沫[féi zào mò, ㄈㄟˊ ㄗㄠˋ ㄇㄛˋ, 肥皂沫] soapy lather; foam
肥皂泡[féi zào pào, ㄈㄟˊ ㄗㄠˋ ㄆㄠˋ, 肥皂泡] soap bubble
[yí, ㄧˊ, 胰] soap; pancreas
电视剧[diàn shì jù, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄩˋ, 电视剧 / 電視劇] TV play; soap opera
洗手液[xǐ shǒu yè, ㄒㄧˇ ㄕㄡˇ ㄧㄝˋ, 洗手液] liquid hand soap
熟丝[shú sī, ㄕㄨˊ ㄙ, 熟丝 / 熟絲] silk raw material (prepared by boiling in soap)
洋碱[yáng jiǎn, ㄧㄤˊ ㄐㄧㄢˇ, 洋碱 / 洋鹼] soap
肥皂[féi zào, ㄈㄟˊ ㄗㄠˋ, 肥皂] soap
香胰子[xiāng yí zi, ㄒㄧㄤ ㄧˊ ㄗ˙, 香胰子] toilet soap

*soap* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カリ石鹸;加里石鹸[カリせっけん, kari sekken] (n) potash soap
サポニン[, saponin] (n) active substance from plants used in manufacture of soap, detergents and medication (ger
ジェル[, jieru] (n) gel (hair, soap)
シャボン[, shabon] (n) soap (por
シャボン玉[シャボンだま, shabon dama] (n) soap bubble; (P)
ソーダ石鹸[ソーダせっけん, so-da sekken] (n) soda soap
ソープ[, so-pu] (n) soap; (P)
ソープオペラ[, so-puopera] (n) soap opera
ソープレスソープ[, so-puresuso-pu] (n) (obsc) (See 合成洗剤) soapless soap (i.e. synthetic detergent)
ソープレディ[, so-puredei] (n) prostitute working at a soapland (wasei
トルコ嬢[トルコじょう, toruko jou] (n) (sens) (See ソープレディ) prostitute working at a soapland (lit
トルコ風呂[トルコぶろ, toruko buro] (n) (1) Turkish bath; (2) (sens) (See ソープランド) soapland (brothel where one can bathe with the prostitutes)
メロドラマ[, merodorama] (n) melodrama; soap opera; (P)
ラブストーリー[, rabusuto-ri-] (n) love story; soap opera
大道演説[だいどうえんぜつ, daidouenzetsu] (n) street (soapbox) oratory; stump oratory
家庭劇[かていげき, kateigeki] (n) (See ホームドラマ) soap opera
洗濯石鹸[せんたくせっけん, sentakusekken] (n) laundry soap; detergent
煽てる[おだてる, odateru] (v1,vt) (1) to flatter; to soft-soap; (2) to instigate; to stir up; (P)
石鹸の泡[せっけんのあわ, sekkennoawa] (n) soapsuds; lather
石鹸水[せっけんすい, sekkensui] (n) soapy water
粉石鹸[こなせっけん, konasekken] (n) soap powder
薬用石鹸[やくようせっけん, yakuyousekken] (n) medicinal soap
街頭演説[がいとうえんぜつ, gaitouenzetsu] (n) street oratory; soapbox speech
軟石鹸[なんせっけん, nansekken] (n) (See カリ石鹸) soft soap (esp. potash soap)
逆性石鹸[ぎゃくせいせっけん, gyakuseisekken] (n) positive or antiseptic soap

*soap* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟอกสบู่[v.] (føk sabū) EN: soap ; lather with soap ; wash with soap FR: savonner ; laver au savon
ฟองสบู่[n. exp.] (føng sabū) EN: soap bubble ; suds ; soapsuds ; lather FR: bulle de savon [f] ; mousse [f]
ฟองสบู่แตก[v. exp.] (føng sabū t) EN: the soap bubble has burst FR: la bulle a éclaté
หินสบู่[n.] (hinsabū) EN: soapstone ; steatite FR: stéatite [f] ; craie de Briançon [f]
จานรองสบู่[n. exp.] (jān røng sa) EN: soap dish FR: porte-savon [m]
แก้วแกลบ[n.] (kaēoklaēp) EN: slag found after burning paddy husks ; soapstone FR:
ขวดกดสบู่[n. exp.] (khūat kot s) EN: soap dispenser FR: distributeur de savon [m]
ขวดกดสบู่เหลว[n. exp.] (khūat kot s) EN: soap dispenser FR: distributeur de savon liquide [m]
ก้อน[n.] (køn) EN: [classif.: stones, lumps of sugar, cakes of soap, clouds] FR: [classif. : pierres, morceaux de sucre, savonnettes, nuages]]
ละครน้ำเน่า[n. exp.] (lakhøn nām ) EN: soap opera ; soap FR:
ละครโทรทัศน์[n. exp.] (lakhøn thōr) EN: soap opera ; soap FR: feuilleton télévisé [m]
ละครวัยรุ่น[n. exp.] (lakhøn wair) EN: teen soap FR: série télévisée pour les ados [f] ; comédie à l'eau de rose [f]
นักพูดไฮด์ปาร์ค[n. exp.] (nak phūt Ha) EN: soapbox orator FR:
น้ำยาล้าง[n. exp.] (nāmyā lāng) EN: liquid cleaning soap FR: savon liquide [m]
ประคำดีควาย[n.] (prakhamdīkh) EN: soapberry tree FR:
เรื่องน้ำเน่า[n. exp.] (reūang nām ) EN: soap opera FR: feuilleton à l'eau de rose [m]
สบู่[n.] (sabū) EN: soap FR: savon [m]
สบู่ก้อนหนึ่ง[n. exp.] (sabū køn ne) EN: a cake of soap FR:
สบู่เหลว[n. exp.] (sabū lēo) EN: liquid soap FR: savon liquide [m]
สบู่ใส[n. exp.] (sabū sai) EN: transparent soap FR:
สบู่ซักผ้า[n. exp.] (sabū sak ph) EN: laundry soap FR:
สบู่สมุนไพร[n. exp.] (sabū samunp) EN: herbal soap FR:
สบู่ถูตัว[n. exp.] (sabū thū tū) EN: toilet soap FR: savon de toilette [m]
ซึมซาบ[v.] (seumsāp) EN: absorb ; penetrate ; suffuse ; permeate ; soap into FR:
ส้มป่อย[n.] (sompøi) EN: soap pod ; Senegalia rugata FR: Senegalia rugata
โซป[n.] (sōp) EN: soap FR: savon [m]

*soap* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Waschseife {f}laundry soap
seifig {adj} | seifiger | am seifigstensoapy | soapier | soapiest
Seifenblase {f}soap bubble
Seifenkistenrennen {n}soap box derby
Seifenpulver {n}soap powder
Seifensieder {m}soap boiler
Seifensiederei {f}soap works
Speckstein {m}soapstone

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *soap*
Back to top