ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shun

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shun*, -shun-

shun ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shun (vt.) หลบเลี่ยง See also: หลีกเลี่ยง, หนี Syn. dodge, evade Ops. accept
shunt (vi.) สับเปลี่ยน See also: สับราง, เปลี่ยนเส้นทาง Syn. avert, divert, turn
shunt (vt.) สับเปลี่ยน See also: สับราง, เปลี่ยนเส้นทาง Syn. avert, divert, turn
shunt (n.) การสับราง See also: การเปลี่ยนเส้นทาง
shunt (n.) เครื่องไฟฟ้าที่ใช้ในการแยก
shunt (n.) ทางหรือหลอดเลือดที่สร้างขึ้นใหม่
shunt onto (phrv.) สับราง See also: สับเปลี่ยน
shunter (n.) เครื่องยนต์ดีเซล See also: เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซล Syn. locomotive, diesel engine
English-Thai: HOPE Dictionary
shun(ชัน) vt. หนี,หลบหลีก,หลีกเลี่ยง., See also: shunnable adj. shunner n.
shunt(ชันทฺ) vt.,vi.,n. (การ) สับราง,เปลี่ยนราง,สับเปลี่ยน,เปลี่ยนเส้นทาง,ปัด,แยก,เก็บ,ระงับ,หันไปอีกทางหนึ่ง,เปลี่ยนเส้นทาง,เครื่องสับราง,เครื่องแยกทางไฟฟ้า,รถไฟเปลี่ยนราง, (ศัลยกรรมผ่าตัด) ทางหรือหลอดที่สร้างขึ้นใหม่,การเชื่อมต่อระหว่างท่อสองท่อในร่างกาย
English-Thai: Nontri Dictionary
shun(vt) หลบหลีก,หลีกเลี่ยง,รังเกียจ
shunt(n) การปลีกตัว,ทางหลีกรถไฟ,การปัด,การสับราง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
shunt๑. ทำทางเลี่ยง, ทำทางลัด, เปลี่ยนทาง๒. ทางเลี่ยง, ทางลัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
shuntชันต์, ตัวต้านทานที่มีความต้านทานต่ำ ใช้ต่อขนานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือวงจรไฟฟ้าเพื่อให้กระแสไฟฟ้าส่วนหนึ่งผ่าน  เช่น ต่อขนานกับแกลแวนอมิเตอร์ ชันต์จะให้กระแสส่วนเกินกระแสสูงสุดของแกลแวนอมิเตอร์ผ่าน และแกลแวนอมิเตอร์นี้จะเป็นแอมมิเตอร์ที่วัดกระแสไฟฟ้าได้มากกว่ากระแสส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หน่ายหนี (v.) shun See also: evade, eschew
สับราง (v.) shunt
สับหลีก (v.) shunt
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So you just shun them and throw them away.ก็แค่อย่าไปยุ่งกับมัน โยนมันทิ้งไป
Without their visits, you cannot hope to shun the path I've tread.เจ้าจงอย่าเลิกล้มความตั้งใจ ที่จะสับเปลี่ยนบาทวิถีให้กับข้า
If they wanna shun me, let them.ถ้าพวกเขาจะรังเกียจฉัน ก็ได้
There's this boy at school. His name is Shun Kazama.มีเด็กผู้ชายคนนึงที่โรงเรียน เขาชื่อชุน คาซามะ
But what if Shun was really Dad's son?แล้วถ้าชุนเป็นลูกแท้ๆของพ่อล่ะคะ
Only to have him shun word and touch.เท่านั้นที่จะมีเขา หลีกเลี่ยงคำพูดและการสัมผัส
So the friends she made there weren't told to shun her?คุณจะบอกว่า ไม่มีใครห้ามเธอ ไม่ให้ออกจากชุมชนเลยเหรอคะ
They'll destroy you. Neighbors will shun you.เพื่อนบ้านจะหมางเมินคุณ
Shun Kazama. He's a live wire.ชุน คาซาม่า เขาร้อนแรงน่าดูเลยล่ะ
Shun Lee says it's like a magic box.ชุนลีบอกว่า มันเหมือนกล่องเวทมนตร์
I took her to the station to see the engines shunt.ไปที่สถานีเพื่อดูเครื่องยนต์ปัด
If I had shunned death or feared it, I would not be here now nor would you be concerned for me.ถ้าผมเลี่ยงหรือกลัวความตาย ผมคงไม่มาที่นี่ และคุณก็ไม่ต้องห่วง

shun ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安顺市[Ān shùn shì, ㄢ ㄕㄨㄣˋ ㄕˋ, 安顺市 / 安順市] Anshun prefecture level city in Guizhou
五帝[wǔ dì, ˇ ㄉㄧˋ, 五帝] Five Emperors from legendary times; possibly tribal leaders before the historiographers got working on them; usually taken to be Yellow Emperor 黃帝|黄帝 and four of his sons Zhuan Xu 顓頊|颛顼, Di Ku 帝嚳|帝喾, Tang Yao 唐堯|唐尧, Yu Shun 虞舜
先王[xiān wáng, ㄒㄧㄢ ㄨㄤˊ, 先王] former kings; former emperors; in Confucian writing, refers esp. to the sage rulers Yáo 堯|尧, Shùn 舜, Yǔ 禹, Tāng 湯|汤 and the kings of Zhou
逆来顺受[nì lái shùn shòu, ㄋㄧˋ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˋ, 逆来顺受 / 逆來順受] to resign oneself to adversity (成语 saw); to grin and bear it; to submit meekly to insults, maltreatment, humiliation etc
一路顺风[yī lù shùn fēng, ㄧ ㄌㄨˋ ㄕㄨㄣˋ ㄈㄥ, 一路顺风 / 一路順風] have a pleasant journey
旅顺口[Lǚ shùn kǒu, ㄌㄩˇ ㄕㄨㄣˋ ㄎㄡˇ, 旅顺口 / 旅順口] Lüshunkou district of Dalian city 大連市|大连市, Liaoning
旅顺口区[Lǚ shùn kǒu qū, ㄌㄩˇ ㄕㄨㄣˋ ㄎㄡˇ ㄑㄩ, 旅顺口区 / 旅順口區] Lüshunkou district of Dalian city 大連市|大连市, Liaoning
旅顺港[Lǚ shùn gǎng, ㄌㄩˇ ㄕㄨㄣˋ ㄍㄤˇ, 旅顺港 / 旅順港] Lüshun port, on the tip of the Liaoning peninsula; called Port Arthur during Russian occupation and Russian-Japanese war of 1905; in Lüshunkou district of Dalian 大連|大连, Liaoning
洁身自好[jié shēn zì hào, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄣ ㄗˋ ㄏㄠˋ, 洁身自好 / 潔身自好] clean-living and honest (成语 saw); to avoid immorality; to shun evil influence; to mind one's own business and keep out of trouble; to keep one's hands clean
[Shùn, ㄕㄨㄣˋ, 舜] Shun (c. 22nd century BC), mythical sage and leader
字母顺序[zì mǔ shùn xù, ㄗˋ ㄇㄨˇ ㄕㄨㄣˋ ㄒㄩˋ, 字母顺序 / 字母順序] order of letters in an alphabet
字母顺序概率[zì mǔ shùn xù gài lǜ, ㄗˋ ㄇㄨˇ ㄕㄨㄣˋ ㄒㄩˋ ㄍㄞˋ ㄌㄩˋ, 字母顺序概率 / 字母順序概率] probability of letter sequences
一瞬间[yī shùn jiān, ㄧ ㄕㄨㄣˋ ㄐㄧㄢ, 一瞬间 / 一瞬間] split second
看不顺眼[kàn bù shùn yǎn, ㄎㄢˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨㄣˋ ㄧㄢˇ, 看不顺眼 / 看不順眼] unpleasant to the eye
顺和[shùn he, ㄕㄨㄣˋ ㄏㄜ˙, 顺和 / 順和] gentle; affable
顺适[shùn shì, ㄕㄨㄣˋ ㄕˋ, 顺适 / 順適] agreeable; to conform
安顺[Ān shùn, ㄢ ㄕㄨㄣˋ, 安顺 / 安順] Anshun prefecture level city in Guizhou
顺路[shùn lù, ㄕㄨㄣˋ ㄌㄨˋ, 顺路 / 順路] by the way; while out doing sth else; conveniently
顺叙[shùn xù, ㄕㄨㄣˋ ㄒㄩˋ, 顺叙 / 順敘] chronological narrative
顺行[shùn xíng, ㄕㄨㄣˋ ㄒㄧㄥˊ, 顺行 / 順行] circular motion in the same sense as the sun; clockwise
顺境[shùn jìng, ㄕㄨㄣˋ ㄐㄧㄥˋ, 顺境 / 順境] favorable circumstances
顺时针[shùn shí zhēn, ㄕㄨㄣˋ ㄕˊ ㄓㄣ, 顺时针 / 順時針] clockwise
顺便[shùn biàn, ㄕㄨㄣˋ ㄅㄧㄢˋ, 顺便 / 順便] conveniently; in passing; without much extra effort
短腿猎犬[duǎn tuǐ liè quǎn, ㄉㄨㄢˇ ㄊㄨㄟˇ ㄌㄧㄝˋ ㄑㄩㄢˇ, 短腿猎犬 / 短腿獵犬] dachshund; basset hound
恭顺[gōng shùn, ㄍㄨㄥ ㄕㄨㄣˋ, 恭顺 / 恭順] deferent
温顺[wēn shùn, ㄨㄣ ㄕㄨㄣˋ, 温顺 / 溫順] docile; meek
百依百顺[bǎi yī bǎi shùn, ㄅㄞˇ ㄧ ㄅㄞˇ ㄕㄨㄣˋ, 百依百顺 / 百依百順] docile and obedient; all obedience
顺民[shùn mín, ㄕㄨㄣˋ ㄇㄧㄣˊ, 顺民 / 順民] docile subject (of new dynasty); toady
驯顺[xùn shùn, ㄒㄩㄣˋ ㄕㄨㄣˋ, 驯顺 / 馴順] tame; docile
多尔衮[Duō ěr gǔn, ㄉㄨㄛ ㄦˇ ㄍㄨㄣˇ, 多尔衮 / 多爾袞] Dorgon (1612-1651), fourteenth son of Nurhaci 努爾哈赤|努尔哈赤, successful general, instrumental in Manchu conquest of China, ruled China as regent 1644-1650 for his nephew Emperor Shunzhi 順治帝
[shǔn, ㄕㄨㄣˇ, 楯] draw forth; horizontal railing
顺潮[shùn cháo, ㄕㄨㄣˋ ㄔㄠˊ, 顺潮 / 順潮] favorable tide
风调雨顺[fēng diào yǔ shùn, ㄈㄥ ㄉㄧㄠˋ ㄩˇ ㄕㄨㄣˋ, 风调雨顺 / 風調雨順] favorable weather (成语 saw); good weather for crops
孝顺[xiào shùn, ㄒㄧㄠˋ ㄕㄨㄣˋ, 孝顺 / 孝順] filial piety
一帆风顺[yī fán fēng shùn, ㄧ ㄈㄢˊ ㄈㄥ ㄕㄨㄣˋ, 一帆风顺 / 一帆風順] single sail, gentle wind (成语 saw); plain sailing; to go smoothly
顺应天时[shùn yìng tiān shí, ㄕㄨㄣˋ ˋ ㄊㄧㄢ ㄕˊ, 顺应天时 / 順應天時] going with nature and the seasons (traditional Chinese medicine concept)
顺手[shùn shǒu, ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˇ, 顺手 / 順手] handy; convenient and easy to use; smoothly
顺手儿[shùn shǒu r, ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˇ ㄖ˙, 顺手儿 / 順手兒] handy; convenient and easy to use; smoothly
[shùn, ㄕㄨㄣˋ, 蕣] Hibiscus syriacus
顺势疗法[shùn shì liáo fǎ, ㄕㄨㄣˋ ㄕˋ ㄌㄧㄠˊ ㄈㄚˇ, 顺势疗法 / 順勢療法] homeopathy (alternative medicine)

shun ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
のけ者にする;除け者にする[のけものにする, nokemononisuru] (exp,vs-i) to shun somebody; to send a person to Coventry; to ignore someone
ウィンナーシュニッツェル[, uinna-shunittsueru] (n) Wiener schnitzel
クリシュナ[, kurishuna] (n) Krishna
シャント[, shanto] (n) shunt
シュナウツァー[, shunautsua-] (n) schnauzer (ger
シュナップス[, shunappusu] (n) liquor (ger
シュノーケル;スノーケル[, shuno-keru ; suno-keru] (n) snorkel
シュンガ[, shunga] (n) Shunga (dynasty of India, approx. 180-68 BCE); Sunga
シュンシュン[, shunshun] (adv,adv-to) whistling (e.g. of a kettle)
しゅんと[, shunto] (vs) to feel despondent
スノーケリング;シュノーケリング[, suno-keringu ; shuno-keringu] (n) snorkeling
ダックスフント[, dakkusufunto] (n) dachshund (ger
はい作業主任者[はいさぎょうしゅにんしゃ, haisagyoushuninsha] (n) bulk loading safety officer
一瞬絶句[いっしゅんぜっく, isshunzekku] (n,vs) breaking off short (in one's speech); rendered speechless for a moment
三種の神器[さんしゅのじんぎ, sanshunojingi] (n) (1) the Three Sacred Treasures (Mirror, Sword and Jewels); (2) the three essential status symbols (e.g. cellphone, PC, digital camera)
下手人[げしゅにん, geshunin] (n) offender; criminal
主の日[しゅのひ, shunohi] (n) the Sabbath; the Lord's Day
主任制[しゅにんせい, shuninsei] (n) a system under which schoolteachers are assigned additional administrative duties
主任教授[しゅにんきょうじゅ, shuninkyouju] (n) chairperson (head) (of the department of psychology)
亭主の好きな赤烏帽子[ていしゅのすきなあかえぼし, teishunosukinaakaeboshi] (exp) (arch) (See 烏帽子) Family members should fall into line with the head of the family even if his taste is a little odd, like wearing a red eboshi, which is ordinarily black
俊;雋;儁[しゅん, shun] (n) (obsc) excellence; genius
俊彦[しゅんげん, shungen] (n) (obsc) gifted (accomplished) man; (P)
俊徳[しゅんとく, shuntoku] (n) great virtue
俊才;駿才;儁才(iK)[しゅんさい, shunsai] (n) prodigy; talented person; person of exceptional talent; genius
俊童[しゅんどう, shundou] (n) precocious child
俊英[しゅんえい, shun'ei] (n) excellence; genius; (P)
俊足(P);駿足[しゅんそく, shunsoku] (n,adj-no) (1) swift horse; fleet steed; fast runner; (2) talented person; brilliant person; (P)
俊逸[しゅんいつ, shun'itsu] (n) excellence; genius
儁秀;俊秀[しゅんしゅう, shunshuu] (adj-na,n) genius; prodigy; talented person
入れ替え(P);入れ換え;入替え;入換え;入替(io);入換(io)[いれかえ, irekae] (n,vs) (1) replacement; substitution; change; (2) shunting (rail); switching; (P)
回春[かいしゅん, kaishun] (n) return of spring; rejuvenation
回春剤[かいしゅんざい, kaishunzai] (n) rejuvenating agent
峻下剤[しゅんげざい, shungezai] (n) drastic aperient
峻険;峻嶮[しゅんけん, shunken] (adj-na,n) steep; precipitous
引きこもり(P);引き篭り;引篭り;引き籠り;引籠り;引き籠もり[ひきこもり, hikikomori] (n) (1) a shut-in; a stay-at-home; people who withdraw from society (e.g. retire to the country); (2) social withdrawal; shunning other people; (P)
待避[たいひ, taihi] (n,vs) (take) shelter; shunt
忌む;斎む;諱む[いむ, imu] (v5m,vi) (1) to avoid; to refrain from; to shun; (2) (忌む, 諱む only) to detest
捜査主任[そうさしゅにん, sousashunin] (n) chief investigator; head of the investigation; lead investigator
改悛;悔悛[かいしゅん, kaishun] (n,vs) repentance; contrition
春分[しゅんぶん, shunbun] (n) (See 二十四節気) vernal equinox; spring equinox; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
回避文字[かいひもじ, kaihimoji] shunned character
回避番号[かいひばんごう, kaihibangou] shunned number
有意瞬間[ゆういしゅんかん, yuuishunkan] significant instant
種の用語[しゅのようご, shunoyougo] specific term

shun ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก็บเนื้อเก็บตัว[v.] (kepneūakept) EN: introvert ; confine ; be withdrawn ; be shut in ; isolate ; isolate oneself ; avoid society ; shun society ; be unsocial FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
เก็บตัว[v.] (keptūa) EN: introvert ; confine ; be withdrawn ; be shut in ; isolate ; isolate oneself ; avoid society ; shun society ; be unsocial ; live a very secluded life FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
คว่ำบาตร[v.] (khwambāt) EN: boycott ; ostracize ; shun ; reject FR: boycotter
หลบหลีก[v.] (loplīk) EN: avoid ; evade ; shun ; dodge FR: se soustraire (à) ; éviter ; éluder ; se dérober (à) ; fuir
หน่ายหนี[v.] (nāinī) EN: shun FR:
หนี[X] (nī) EN: run away ; escape ; flee ; fly ; shun FR: fuir ; s'enfuir ; se sauver
ธุดงค์[v.] (thudong) EN: take to the road as a form of merit making ; travel on foot shunning society FR:

shun ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dachshund {m} | Dachshunde
Rangierlokomotive {f}shunter; switcher
Shunt {m} [med.]shunt
Parallelschaltung {f}shunt circuit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shun
Back to top