ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-shopkeeper-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น shopkeeper, *shopkeeper*,

-shopkeeper- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They say she's fooling around with a shopkeeper in Catania with subversive tendencies.เห็นว่าเธอเล่นรักกับเจ้าของร้าน ในคาตาเนีย คนที่มีแนวโน้มจะล้มล้างการปกครอง
You heard the shopkeeper say he's all backed up on TV ordersเจ้าของร้านเขาบอกแล้วใช่ไหม ว่าลูกค้าเยอะ
The niece of the shopkeeper we met on that red john thing.หลานสาวของเจ้าของร้าน ที่เจอตอนสืบเรื่องเร้ดจอน
He was gone by the time the cops showed up, but the shopkeeper says that he was fighting with some other guy over money.เขาหนีไปได้ตอนนี้ตำรวจเข้ามาพอดี แต่เจ้าของร้านบอกว่า เขาทะเลาะวิวาท กับผู้ชายอีกคนนึงเกี่ยวกับเรื่องเงิน
Why would these guys kill a shopkeeper for some herbs and spices that aren't even illegal?ทำไมพวกนั้น ถึงต้องฆ่าเจ้าของร้านขายสมุนไพร เเละเครื่องเทศที่ไม่ผิดกฎหมายเเม้เเต่อย่างเดียวด้วย ?

-shopkeeper- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光顾[guāng gù, ㄍㄨㄤ ㄍㄨˋ, 光顾 / 光顧] welcome (honorific term used by shopkeeper to clients); Thank you for patronizing my humble establishment.

-shopkeeper- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
夜商人[よあきんど, yoakindo] (n) night shopkeeper

-shopkeeper- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าของร้าน[n. exp.] (jaokhøng rā) EN: shopkeeper ; owner ; boss FR: commerçant [m] ; commerçante [f] ; boutiquier [m] ; patron [m] ; patronne [f]
นายห้าง[n. exp.] (nāi hāng) EN: business manager ; business proprietor ; proprietor ; proprietress ; big boss ; shopkeeper FR:
พ่อค้าปลีก[n.] (phøkhā plīk) EN: retailer ; shopkeeper FR: détaillant [m]
เถ้าแก่[n.] (thaokaē) EN: Chinese shopkeeper ; Chinese shop owner ; rich Chinese FR: chef d'entreprise chinois [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -shopkeeper-
Back to top