ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

racetrack

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *racetrack*, -racetrack-

racetrack ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
racetrack (n.) ลู่ที่ใช้แข่งขันความเร็ว See also: ลู่วิ่ง, สนามแข่ง, สนามม้า Syn. racecourse
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Racetracks (Horse-racing)สนามม้า [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Harold, I'm gonna go down to the racetrack and ride my go-kart -- you want to go?อย่าให้ประชาชนต้องแตกตื่น เรามีการดำเนินการไม่มาก รับทราบครับ มันต้องมีพวกอัลกออิดะ ไม่ก็เกาหลีเหนืออกหักแน่ ๆ
How can there be someone else on the list? He didn't leave the racetrack with us.จะมีคนอื่นอีกได้ยังไง เขาไม่ได้ออกมาจากสนามแข่งกับเราซะหน่อย
How about the horse racetrack ...นี่คือสนามหญ้าที่ม้าใช้วิ่ง
I used the money that I have earned from working at the racetrack to buy you a souvenir.ฉันเอาเงิืนที่ได้งานในคอกม้า มาซื้อของที่ระลึกให้นาย
I helped my father at the racetrack until dawn, so I dozed off.ก็ฉันช่วยงานพ่อในลานวิ่งทั้งคืน ก็เลยง่วงน่ะสิ
I also heard that his big-chested wife went to the racetrack .ฉันยังรู้อีกว่าเธอพาหน้าอกอวอิ๋มของเธอไปที่ลู่วิ่งด้วย
German racetrack as fast as possible, without realising that they're ruining the car for those of us who live in the real world.ประวัติศาสตร์เยอรมัน ให้เร็วที่สุด โดยไม่สนความจริงที่ว่า มันทำให้รถเสียของ ให้กับเราที่ อยู่โลกแห่งความจริง
I think the racetrack telephoned ahead that I was coming.ผมคิดว่าสนามแข่งโทรศัพท์ก่อนที่ผมมา
1909, Shanghai Racetrackปี 1909 สนามแข่งเซี่ยงไฮ้
No, I know he was worried about losing his job... but we were just at the racetrack, and he talked about starting the sport shop.ผมรู้เขากังวลเรื่องที่เขาตกงานแต่.. ..ตอนที่เราอยู่สนามแข่ง เขาพูดถึงเรื่องเปิดร้านกีฬา
Spoke with the manager down at the racetrack.ฉันคุยกับผู้จัดการที่สนามม้าแล้ว
You remember that redneck from the racetrack?เธอจำเจ้าเร้ดเน็คจากงานรถแข่งนั่นได้ป่าว

racetrack ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
标柱[biāo zhù, ㄅㄧㄠ ㄓㄨˋ, 标柱 / 標柱] distance marker; pole marking distance on racetrack
赛场[sài chǎng, ㄙㄞˋ ㄔㄤˇ, 赛场 / 賽場] racetrack; field (for athletics competition)

racetrack ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトコーナー[, autoko-na-] (n) outside corner (baseball, racetrack, etc.) (wasei

racetrack ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สนามแข่ง[n. exp.] (sanām khaen) EN: racetrack FR: circuit [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า racetrack
Back to top