ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overhear

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overhear*, -overhear-

overhear ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overhear (vt.) ได้ยินโดยไม่ตั้งใจ See also: บังเอิญได้ยิน Syn. catch
overheard (n.) กริยาช่องที่ 2 ของ overhear
English-Thai: HOPE Dictionary
overhear(โอ'เวอะเฮียร์) vt. แอบได้ยิน,ได้ยินโดยบังเอิญ
English-Thai: Nontri Dictionary
overhear(vi) บังเอิญได้ยิน,แอบได้ยิน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
overheard (n.) กริยาช่องที่ 2 ของ overhear
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We couldn't help but overhear your delightful repartee.ขอโทษด้วยนะ บังเอิญได้ยิน สิ่งที่คุณพูดกัน
Didn't I just overhear you say you've been looking for miracles all day ?พ่อได้ยินว่าลูก กำลังมองหาเรื่องปาฏิหาริย์อยู่ทั้งวัน
Or maybe overhear where they were going?หรือพอได้ยินบ้างไหม ว่าเขาไปไหน
I did overhear him asking her for her opinion on his new Italian golf shoes.แต่ฉันเพิ่งได้ยินทรอยถามความเห็นเรื่อง รองเท้าอิตาเลี่ยนคู่ใหม่
I just overhear them.ฉันแค่ได้ยินที่พวกเขาคุยกัน
I just kind of... Overhear them.ฉันแค่ได้ยินที่พวกเขาคุยกัน
Did I overhear something about a lunch?เหมือนฉันได้ยินอะไรเกี่ยวกับ อาหารกลางวันนะ
He didn't overhear anything about a target or the time frame.เขาไม่รู้เกี่ยวกับ เป้าหมาย หรือ เวลาโจมตี
Did i overhear your long-absent motherฉันได้ยินรึเปล่าว่าแม่ของเธอที่ห่างหายไปนาน
Hey, Sheldon, I was up in the administration office and I happened to overhear the name of the winner of the Chancellor's Award for Science.เชลด้อน ฉันไปที่ห้องทะเบียนมา และเผอิญได้ยิน
Did you overhear anything? Anything at all?แล้วหนูได้ยินอะไำรบ้างมั้ย
Did you overhear anything? Anything at all?หนูได้ยินอะไรผ่านๆ บ้างไหม อะไรก็ได้?

overhear ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
小耳に挟む;小耳にはさむ[こみみにはさむ, komiminihasamu] (exp,v5m) to happen to hear; to overhear
漏れ聞く[もれきく, morekiku] (v5k,vt) to overhear
傍耳[かたみみ, katamimi] (n) things overheard
小耳[こみみ, komimi] (n) (col) overhear; happened to hear that

overhear ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบฟัง[v. exp.] (aēp fang) EN: overhear ; listen in ; tap ; eavesdrop FR: écouter en cachette ; écouter aux portes

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overhear
Back to top