ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

notoriously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *notoriously*, -notoriously-

notoriously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
notoriously (adv.) อย่างมีชื่อเสียงในทางไม่ดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My husband saved them because they're notoriously difficult to terminate.สามีชั้นเก้บพวกนี้ไว้เพราะจะทำลายก็ยุ่งยาก
Well, Dave, we chipmunks are notoriously tidy.คือ เดฟ พวกเราชิปสมังค์ขึ้นชื่อเรื่องการทำความสะอาด
Besides, actresses are notoriously unreliable.อีกอย่าง พวกดารามีชื่อเสียงเรื่องความไม่น่าเชื่อถือ
On one side, the famous physicist Stephen Hawking, on the other, Leonard Susskind, one of the creators of string theory, a notoriously difficult branch of physics.หนึ่งในผู้สร้างทฤษฎีสตริง สตีเฟนฮอว์คิงระบุ หลุมดำทำลายสิ่งที่พวกเขา กลืนอย่างไร้ร่องรอย
Which is a notoriously unreliable source...มันก็แค่เรื่องที่เชื่อถือไม่ได้
But it was also notoriously unreliable at keeping records.แต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ฉ่าวโฉ่ไปทั่วโลก ในการเก็บบันทึกประวัติ
Well, that goes without saying. I am notoriously hard to please.ฉันไม่ต้องการให้เป็นพิธี
D.D.L. is notoriously anti-anything scene-y.แดเนียลขึ้นชื่อว่า เป็นพวกต่อต้านสังคมอย่างรุนแรง
Nolan Ross, the notoriously cageyเพื่อทำสัญญาผูกขาดซื้อขายชิพจากโนลคอบ โนแลน รอส
Oh, yeah, I mean, New York mail is notoriously slow, so it's...โอ้,อืม, หมายถึงจดหมายจากนิวยอร์ก ใครๆก็รู้ว่ามันช้า คือ... .
Word on Chang is, he's notoriously paranoid.ลือกันว่าชางเป็นพวกหวาดระแวงสุดๆ
They're notoriously protective.พวกเขาได้รับการคุ้มครองอย่างโจ่งแจ้ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า notoriously
Back to top