ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lock up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lock up*, -lock up-

lock up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lock up (phrv.) เก็บไว้อย่างปลอดภัยโดยใส่กุญแจ See also: ป้องกันไม่ให้หนีไปโดยใส่กุญแจไว้
lock up (phrv.) กักขัง See also: จำคุก, ใส่กรงขัง Syn. lock away
lock up (phrv.) ปิดใส่กุญแจ See also: ล๊อค
lock up (phrv.) ซ่อนอารมณ์ความรู้สึก Syn. lock away
lock up (phrv.) ตกอยู่ใน Syn. lock in
lock up (phrv.) ยึด (การพิมพ์) See also: ผูกให้แน่น
lock up (phrv.) ทำให้เชื่อมั่นในผลที่เกิดขึ้น (อย่างไม่ซื่อ) (คำไม่เป็นทางการ) Syn. sew up
lock up (phrv.) ประกาศห้ามใช้ See also: ห้ามใช้, ไม่ใช้
lock up (phrv.) จำคุก See also: ขังคุก Syn. confine, put behind bars
lock up (phrv.) ใส่กุญแจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lock up; quoinลิ่มอัดตัวพิมพ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อุดตัน (v.) block up See also: clog up Syn. ตัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look, lock up the house good, Mike, and stay in there.เข้าไปอยู่ในบ้านแล้วล็อคให้ดีๆล่ะไมค์
$400 million just to lock up illegal immigrant criminals... who only got into this country because the ins decided... it's not worth the effort to screen for convicted felons.สีร้อยล้านที่ใช้เพื่อกักขังพวกต่างด้าว/ที่ก่อกาชญากรรม... พวกที่แค่เข้ามาในประเทศ / เพราะ INS เป็นผู้ตัดสินใจ... มันไม่คุ้มกับความพยายามที่จะ / ดูแลพวกนักโทษพวกนั้นเลย
Well, a orphanage is like a great big prison where they lock up folks that ain't got kidsบ้านเด็กกำพร้าก็เหมือน... คุกขนาดใหญ่ไว้ขังพวกไม่มีลูก
You lock up at night, open it in the morning.งั้นคุณก็ล็อคมันไว้ตอนกลางคืน แล้วมาเปิดเอาตอนกลางวัน
Please lock up the house thoroughly.ช่วยกรุณาปิดบ้านให้มิดชิด
I'm new. It says I'm supposed to lock up the lions or they'll eat me.ผมมาใหม่ และในนี้บอกว่า ขังสิงโตไม่งั้นจะถูกจับกิน
I was about to lock up when this guy showed u he- he pushed his way in, shoved a gun in my face.ฉันกำลังจะปิดร้าน ตอนที่เขาโผล่มา-- เขาผลักประตูเข้ามา เอาปืนจ่อหน้าฉัน
We'll lock up your scholarship with a high "C" right from centre stage.เค้าจะล็อคทุนไว้ให้ ตอนเธออกมาโชว์ลูกคอเลยหละ
Swim, lay out, whatever. Just lock up when you leave, okay?จะว่ายน้ำนอนพักหรือทำอะไรก็ได้ ถ้าออกไปก็ล็อคประตูด้วยนะ
{\pos(192,210)}You hurt my wife... {\pos(192,210)}You lock up one of my brothers for a crime he didn't commit.เธอทำร้ายร่างกายเมียฉัน เธอจับกุมตัวคนหนึ่งในพี่น้องของฉัน คดีอาชญากรรมที่เขาไม่ได้ทำ
If there's not enough ATP at the time of death, the muscles can lock up and immediately go into rigorถ้ามีสารเอทีพีไม่พอ\ ในช่วงที่ตาย กล้ามเนื้อก็จะปิดตาย และแข็งตัวในทันที
It'd be embarrassing to lock up my own servant for breaking the curfew!มันลำบากใจที่จะต้องขังคุกคนใช้ของข้าเอง นั่นเพราะว่าเขาทำผิดกฎ

lock up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拥塞[yōng sè, ㄩㄥ ㄙㄜˋ, 拥塞 / 擁塞] jam (of traffic, crowd etc); congestion; to block up
锁掉[suǒ diào, ㄙㄨㄛˇ ㄉㄧㄠˋ, 锁掉 / 鎖掉] lock up; lock out; lock

lock up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クロックアップ[, kurokkuappu] (n) {comp} clock up
塞げる[ふさげる, fusageru] (v1,vt) (See 塞ぐ) to close up; to block up; to fill; to cover
留め置く;留置く[とめおく, tomeoku] (v5k,vt) to detain; to keep; to lock up; to retain; to leave (letter) till called for
閉じ込める;閉じこめる;閉込める[とじこめる, tojikomeru] (v1,vt) to lock up; to shut up; to imprison

lock up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขัง[v.] (khang) EN: hold ; confine ; detain ; shut up ; shut in ; imprison ; incarcerate ; cage ; lock up FR: enfermer ; incarcérer ; confiner ; détenir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lock up
Back to top