ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

landslide

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *landslide*, -landslide-

landslide ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
landslide (n.) แผ่นดินถล่ม See also: แผ่นดินทลาย Syn. landslip
landslide victory (idm.) ชัยชนะสำคัญ (ในการเลือกตั้ง)
English-Thai: HOPE Dictionary
landslide(แลนด'สไลดฺ) n. แผ่นดินถล่ม,แผ่นดินทลาย,การได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมทัน. vi. ถล่มลงมา,พังทลายลงมา, Syn. rockfall
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
landslideการชนะอย่างท่วมท้น [ดู tidal wave] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Landslideแผ่นดินถล่ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอนมา (v.) have a landslide victory See also: overcome, overthrow, conquer have an overwhelming victory
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# Caught in a landslide ## # ยึดเหนี่ยวสิ่งที่พังทลาย #
♪ Well, the landslide brought me down. ♪และแผ่นดินถล่ม ก็ทำให้ฉันตกลงมา
♪ Well, the landslide brought me down. ♪เมื่อนั้นแผ่นดินถล่ม จะนำฉันลงมา
♪ The landslide will bring you down. ♪แผ่นดินถล่ม อาจจะนำเธอลงมา นั่นคือความรู้สึกจริงๆ ของเธอใช่ไหม? อ่า ใช่
The landslide winner of the student election with seven votes is...ให้ความร่วมกันจังเลยนะ แล้วผู้ชนะถล่มทลายซึ่งได้ไปทั้งสิ้น
We would if we could, but a landslide's wiped out the entire road behind us.เราจะถ้าเราสามารถทำได้ แต่อย่างถล่มทลายของ เช็ดออกถนนทั้งหลังเรา
Or a landslide. I'm sure many died.มีน้ำท่วมอาจจะหรือถล่มได้ ผมมั่นใจว่าหลายคนตาย
The sympathy vote in the congress will give your anti-gun bills... passage by a landslide.แล้วในการออกเสียงในสภา กฎหมายควบคุมปืนของแกจะได้รับคะแนนเสียงท่วมท้น
They're saying it was a landslide,ผู้คนว่ากันว่าเป็นแผ่นดินถล่ม
Don't think it was a landslide, if it makes you feel better.อย่าคิดว่าเป็นการทับถมกันเลยนะ ถ้ามันจะทำให้เธอรู้สึกดีขึ้น
I've been going through that Rumours album and I found the best song that really goes one step past "Landslide"ฉันไปค้นจนทั่ว อัลบั้มรูเมอร์ที่ว่านั่น และเจอเพลงที่เยี่ยมมาก เข้ากันทีเดียวเชียว ไปแล้วครั้งก่อน " Landslide"
Early exit polling confirmed that Gotham City's new mayor will be Theo Galavan, who is projected to win in a landslide, helped by the endorsement of many prominent citizens, including police union president James Gordon, city controller Edwin...ล่าสุด ผลประกาศยืนยันออกมาแล้วว่า นายกเทศมนตรีคนใหม่ของเมืองก็อธแธม คาดว่าเป็นธีโอ กาลาแวน ผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ชนะ การเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย

landslide ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
山泥倾泻[shān ní qīng xiè, ㄕㄢ ㄋㄧˊ ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄝˋ, 山泥倾泻 / 山泥傾瀉] a landslide
山崩[shān bēng, ㄕㄢ ㄅㄥ, 山崩] landslide; landslip
泥石流[ní shí liú, ㄋㄧˊ ㄕˊ ㄌㄧㄡˊ, 泥石流] landslide; torrent of mud and stones; mudslide
塌方[tā fāng, ㄊㄚ ㄈㄤ, 塌方] to cave in; to collapse; a landslide

landslide ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
土砂ダム[どしゃダム, dosha damu] (n) landslide dam
土砂崩れ[どしゃくずれ, doshakuzure] (n) landslide
土砂災害[どしゃさいがい, doshasaigai] (n) landslide disaster; landslide disasters; damage caused by sand and gravel avalanches; sediment disaster; sediment disasters; sediment-related disaster; sediment-related hazard
地滑り;地辷り;地すべり[じすべり, jisuberi] (n) landslide
山津波[やまつなみ, yamatsunami] (n) landslide
崖崩れ[がけくずれ, gakekuzure] (n) landslide
堰止湖;堰止め湖;堰き止め湖;堰き止湖[せきとめこ, sekitomeko] (n) dammed lake (formed by natural damming of a river, esp. by landslide, volcanic eruption, etc.)
山崩れ[やまくずれ, yamakuzure] (n,vs) landslide; (P)
河道閉塞[かどうへいそく, kadouheisoku] (n) natural damming (of a river due to landslide, etc.)

landslide ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชนะขาดลอย[n. exp.] (chana khātl) EN: overwhelming victory ; landslide victory FR: victoire écrasante [f]
ชนะอย่างท่วมท้น[X] (chana yāng ) EN: landslide FR: victoire écrasante [f]
ดินสไลด์[n. exp.] (din salai) EN: landslide FR: éboulement de terrain [m] ; glissement de terrain [m] ; coulée de boue [f]
ดินถล่ม[n. exp.] (din thalom) EN: landslide FR: glissement de terrain [m] ; éboulement de terrain [m]
ฟ้าถล่มดินทลาย[n. exp.] (fā thalom d) EN: landslide FR:
การชนะการเลือกตั้งแบบขาดลอย[n. exp.] (kān chana k) EN: landslide victory ; landslide win FR: raz-de-marée électoral [m]
แผ่นดินเลื่อน[n. exp.] (phaendin le) EN: landslide FR: glissement de terrain [m]
แผ่นดินถล่ม[n. exp.] (phaendin th) EN: landslide FR: éboulement de terrain [m] ; glissement de terrain [m]
ภูเขาถล่ม[n. exp.] (phūkhao tha) EN: landslide FR: éboulement de terrain [m]
ถล่มลงมา[v. exp.] (thalom long) EN: landslide FR: s'ébouler
ถล่มทลาย[adj.] (thalomthalā) EN: landslide ; massive FR:
ท่วมท้น[adj.] (thūamthon) EN: overwhelmed ; overwhelming ; landslide FR: submergé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า landslide
Back to top