ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insurgent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insurgent*, -insurgent-

insurgent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insurgent (n.) กบฎ See also: ผู้ก่อกบฏ, ผู้ต่อต้านรัฐบาล, ผู้ประท้วง Syn. rebel, revolter
insurgent (adj.) ซึ่งต่อต้านรัฐบาล See also: ซึ่งก่อกบฏ, ซึ่งเป็นกบฏ Syn. rebellious
English-Thai: HOPE Dictionary
insurgent(อินเซอ'เจินทฺ) n. ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ก่อการกบฏ,adj. จลาจล,กบฏ,ลุกลาม,เป็นระลอก, Syn. rebellious
English-Thai: Nontri Dictionary
insurgent(adj) เป็นกบฏ,จลาจล,กำเริบ,ลุกลาม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
insurgentผู้ก่อการกำเริบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Coalition forces picked up a Shiite insurgent just outside of Baghdad.กองกำลังแนวร่วมก่อความ ไม่สงบที่อยู่นอกแบกแดด
I was heading to a cafe, walking across this little town square, and an insurgent opened fire.ฉันเดินตรงดิ่งไปที่ร้านกาแฟ เดินข้ามพื้นที่กลางเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่ง และแล้วฝ่ายกบฎ ก็เปิดฉากยิงเข้ามา
He became a thief that the people talk about with resentment, and an insurgent who shakes up the mainstay of the country.เขากลายเป็นโจรที่ ชาวบ้านพูดถึงด้วยความไม่พอใจ และเป็นกบฏที่สั่นคลอนแกนนำของประเทศ
Bagged by an insurgent patrol when I was in Kandahar.ถูกพวกลาดตระเวณจับยัดกระสอบ ตอนที่อยู่ในคานดาฮ่า
No, he had no known ties to any terrorist or insurgent groups.ไม่ เขาไม่ถูกตั้งเป้าว่าผูกพัน กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายหรือกบฏ
You made quick work of those insurgent videos.คุณทำให้การทำงานอย่างรวดเร็ว ของวิดีโอเหล่านั้นก่อความไม่สงบ
Insurgents believed to number in the thousands have been preparing defenses attacking U.S. Troops, and rigging booby traps.เชื่อว่า กบฏกว่าพันเตรียมการต่อสู้อยู๋... ...โจมตีกองสหรัฐ วางกับดักง่ายๆ
The operation is aimed at crushing the insurgents in their strongholds.ปฏิบัติการมุ่งโจมตีฐานตั้งมั่นกองกบฏ
But how many insurgents are still there?แต่ยังคงมีกองกบฏเหลืออยู่เท่าไหร่
Only this fella I saw, he didn't look like no insurgent.แต่ไอ้เด็กผู้ชายที่ฉันเห็น มันไม่เหมือนพวกกบฎเลยว่ะ
Emperor and Supreme Head of the provinces of the Orient, having been informed of the events... which recently took place in the City of Alexandria... do hereby declare and command that the insurgents shall be pardoned and freed. From now on, you shall be จักรพรรดิ์และเจ้าเหนือหัวของดินแดนแห่งตะวันออก
But then some Iraqi guys... maybe insurgents, I don't fucking know...แต่สักพักมีคนอิรักหลายคนเข้ามา อาจเป็นพวกกบฏ ผมเองก็ไม่รู้

insurgent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反叛分子[fǎn pàn fèn zǐ, ㄈㄢˇ ㄆㄢˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, 反叛分子 / 反叛份子] insurgent; rebel
叛徒[pàn tú, ㄆㄢˋ ㄊㄨˊ, 叛徒] traitor; turncoat; rebel; renegade; insurgent

insurgent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
反乱者;叛乱者[はんらんしゃ, hanransha] (n) rebel; insurgent
硬軟両派[こうなんりょうは, kounanryouha] (n) stalwart and insurgent factions
逆賊[ぎゃくぞく, gyakuzoku] (n) rebel; traitor; insurgent
反徒;叛徒[はんと, hanto] (n) rebels; insurgents
暴徒[ぼうと, bouto] (n) insurgent; (P)
武装勢力[ぶそうせいりょく, busouseiryoku] (n) armed group; armed insurgents
[ぞく, zoku] (n) (1) thief; robber; burglar; (2) rebel; insurgent; traitor
難治[なんじ;なんち, nanji ; nanchi] (n,adj-no) (1) intractable (diseases); hard to cure; (2) rebellious; insurgent; refractory; obstinate

insurgent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebel ; insurgent ; revolutionary FR: rebelle [m] ; insurgé [m]
ผู้ก่อการร้าย[n.] (phūkøkānrāi) EN: insurgent ; terrorist ; rioter ; bandit FR: terroriste [m] ; insurgé [m]
พวกกบฎ[n. exp.] (phūak kabot) EN: rebels ; insurgents FR: rebelles [mpl] ; insurgés [mpl]

insurgent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rebell {m}insurgent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insurgent
Back to top