ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

imminency

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *imminency*, -imminency-

imminency ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
imminency (n.) การจวนเจียน See also: การจวนตัว, การหวุดหวิด, การจวนแจ, การมีบางสิ่งใกล้จะเกิดขึ้น Syn. imminence, impedence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า imminency
Back to top