ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

heartbreak

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *heartbreak*, -heartbreak-

heartbreak ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
heartbreak (n.) อาการไข้ใจ See also: อาการอกหัก, ความเสียใจอย่างมาก Syn. grief, heartache, sorrow
English-Thai: HOPE Dictionary
heartbreakingadj. ซึ่งทำให้ใจมาก,ซึ่งทำให้เศร้ามาก., Syn. moving,pitiful
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The heartbreak of a parent who's lost a child...พ่อแม่ที่หัวใจแตกสลายเพราะสูณเสียลูกๆ
In heartbreak ridge?เรื่อง "6 แถบต้องระห่ำ"
Did you ever see that movie heartbreak ridge?คุณเคยดูหนังเรื่อง "6 แถบต้องระห่ำ" หรือเปล่า
What woman has not suffered pain and heartbreak at the hands of a man?มีอะไรมั่งที่ผู้หญิงไม่เจ็บปวด และหัวใจสะลายด้วยน้ำมือผู้ชายบ้างค่ะ
To live without you Would only mean heartbreak for me# อยู่โดยไม่มีเธอ นั่นคือการหักอกฉัน #
Might have to move the honeymoon suite to the heartbreak hotel.บางทีอาจจะต้องเปลี่ยนจากฮันนีมูนสูท ไปเป็น heartbreak hotel ซะแล้ว
But you've got to know that you are still a man that is capable of goodness and of heartbreak and generosity of spirit.แต่คุณต้องรู้เอาไว้น่ะ ว่าคุณยังเป็นมนุษย์ ที่ยังสามารถประกอบ คุณงามความดีได้
It'll be the kind of heartbreak that girls like me holdและก็จะกลายเป็นการอกหัก ที่เด็กผู้หญิงอย่างฉันต้องเจอ
What a heartbreak for the U.S.สหรัฐฯ ผิดหวังอย่างที่สุด
I have had husbands and boyfriends, and they've brought me nothing but heartbreak and pain.ฉันเคยมีทั้งสามี ทั้งแฟนหนุ่ม และพวกเขาก็ไม่ให้อะไรกับฉันเลย นอกจากหักอกฉัน
Or how much heartbreak they've all been through...หรือจำนวนครัึ้้งที่พวกเขาเคยอกหัก
And I want to believe that a man could want me, and I'm gonna take all of that heartbreak and all of that sorrow, and lam going to use it, and I am going to make Richie think- เรารักกัน - และฉันเชื่อว่า ผู้ชายอยากได้ฉัน

heartbreak ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハートブレーク[, ha-tobure-ku] (n) heartbreak
断腸[だんちょう, danchou] (n,vs) heartbreak
ずきずき[, zukizuki] (adv,n,vs) (on-mim) throbbing pain; heartbreakingly; (P)
傷心[しょうしん, shoushin] (n,adj-no) heartbreak; grief
痛ましい(P);傷ましい[いたましい, itamashii] (adj-i) pitiful; heartbreaking; tragical; (P)

heartbreak ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไข้ใจ[X] (khai jai) EN: heartsickness ; heartbreak ; love-sickness ; brokenhearted ; downcast FR: avoir le coeur brisé ; démoralisé ; être abattu
เรื่องราวที่น่าสลดใจ[n. exp.] (reūangrāo t) EN: heartbreaking story ; sad story FR: histoire bouleversante [f] ; histoire triste [f]
สลดใจ[adj.] (salotjai) EN: sad ; dismayed ; heartbreaking FR: attristé ; affligé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า heartbreak
Back to top