ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

guest

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *guest*, -guest-

guest ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
guest (n.) แขก See also: ผู้มาเยี่ยม, แขกเหรื่อ Syn. visitor Ops. insider, native
guest room (n.) ห้องพักแขก
guest worker (n.) ผู้ทำงานที่มาจากประเทศยากจนและเข้าทำงานในประเทศรวยกว่า
guesthouse (n.) บ้านรับรอง See also: บ้านพักเล็กๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
guest(เกสทฺ) n. แขก,ลูกค้า,ผู้มาพักอาศัย vt. ต้อนรับแขก. vi. เป็นแขก, Syn. caller,visitor
guesthouse(เกสทฺ'เฮาซฺ) n. บ้านรับรองแขก
English-Thai: Nontri Dictionary
guest(n) แขก,ผู้มาเยือน,อาคันตุกะ,ผู้รับเชิญ,ลูกค้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
guestแร่เยือน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Guest Speakersวิทยากร [การแพทย์]
Guesthousesเกสต์เฮ้าส์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แขก (n.) guest See also: visitor
แขกเหรื่อ (n.) guest See also: visitor Syn. แขก
บ้านรับรอง (n.) guesthouse Syn. เรือนรับรอง
เรือนรับรอง (n.) guesthouse
รับรองแขก (v.) entertain guests See also: give a party
เลี้ยงแขก (v.) entertain guests See also: give a party Syn. รับรองแขก
เลี้ยงโต๊ะจีน (v.) give Chinese food to guests
แขกบ้านแขกเมือง (n.) state guest See also: visitor, official foreign visitor Syn. แขกเมือง, อาคันตุกะ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The hotel can accommodate over 1000 guestsโรงแรมสามารถจัดหาห้องพักให้แขกได้มากกว่า 1000 คน
He ushered the guests to their seatsเขานำแขกไปยังที่นั่ง
He's staying in our house as my personal guestเขาจะพักอยู่ที่บ้านเราในฐานะแขกส่วนตัวของฉัน
Could you please go buy a few snacks for our guest?เธอช่วยไปซื้อขนมสักสองสามอย่างมาให้แขกของเราหน่อยได้ไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Okay, Jim, since you are my guest and I am your host what is your pleasure?จิม ในเมื่อนายเป็นแขกของฉัน ฉันเป็นเจ้าบ้าน นายอยากทำอะไรสนุกๆ บ้าง
You may have read about my next guest in the newspapers recently.คุณอาจเคยอ่านเรื่องของเขา ทางหน้าน.ส.พ.ระยะนี้
I lived in one of the guest rooms...ฉันพักอยู่ที่ห้องสำหรับแขก...
Dr.Jones, in our country, it's not usual for a guest to insult his host.Dr.Jones ในประเทศของเรา มันไม่ปกติสำหรับบุคคลทั่วไปที่จะดูถูกโฮสต์ของเขา
The winner each week gets a guest spot on Johnny Carson.ผู้ชนะแต่ละสัปดาห์ ได้ออกรายการของคาร์สัน
Soon you will be my guest down the hall...สักประเดี๋ยว แกจะได้เป็นแขกรับเชิญNในห้องโถงข้างล่างนี่
We must continue with our spell now that our little guest of honour has arrived.พวกเราต้องใช้คถาเดี๋ยวนี้แล้ว กับแขกน้อยๆที่อยู่ตรงนั้น
Sort of a guest host situation.เป็นแค่สถานการณ์การฝังตัวเท่านั้น
But then how can I say that you are Don Octavio... and I am a guest at your villa, correct?ไม่งั้นผมจะบอกได้อย่างไร ว่าคุณคือ ดอน อ็อคตาวิโอ และผมเป็นแขกในคฤหาสน์ของคุณ ถูกต้องไหม
Hey, I gotta get going. I'm the guest of honor.พ่อต้องไปแล้ว เป็นแขกรับเชิญเชียวนะ
My guest tonight is author and theologian Palmer Joss.คืนนี้แขกของฉันเป็นนักเขียน และนักบวชพาลเมอร์ธูป
I have invited them to stay at my guest quarters... assuming you would grant them permission to remain in Lhasa, of course.กระหม่อมได้เชิญให้พวกเขาNพักในเรือนรับรองของกระหม่อม และคาดว่าพระองค์จะทรงอนุญาต ให้พวกเขาอยู่ในลาซาเป็นแน่

guest ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
客串[kè chuàn, ㄎㄜˋ ㄔㄨㄢˋ, 客串] amateur player in theater; guest performer (in a show); guest appearance (in film credits)
[kè, ㄎㄜˋ, 客] customer; visitor; guest; guest web user (e.g. blogger 博客); phonetic -ke, -ge, -co, -key etc in loan words
内宾[nèi bīn, ㄋㄟˋ ㄅㄧㄣ, 内宾 / 內賓] guest from the same country; internal or domestic visitor (as opposed to international guest 外賓|外宾)
客房[kè fáng, ㄎㄜˋ ㄈㄤˊ, 客房] guest room
招待所[zhāo dài suǒ, ㄓㄠ ㄉㄞˋ ㄙㄨㄛˇ, 招待所] guest house; small hotel
宾至如归[bīn zhì rú guī, ㄅㄧㄣ ㄓˋ ㄖㄨˊ ㄍㄨㄟ, 宾至如归 / 賓至如歸] guests feel at home (in a hotel, guest house etc); a home away from home
官客[guān kè, ㄍㄨㄢ ㄎㄜˋ, 官客] male guest at party
座席[zuò xí, ㄗㄨㄛˋ ㄒㄧˊ, 座席] seat (at banquet); by ext. guest of honor
客栈[kè zhàn, ㄎㄜˋ ㄓㄢˋ, 客栈 / 客棧] tavern; guest house; inn; hotel
网络客[wǎng luò kè, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄎㄜˋ, 网络客 / 網絡客] web user; guest user
客厅[kè tīng, ㄎㄜˋ ㄊㄧㄥ, 客厅 / 客廳] drawing room (room for arriving guests); living room
[dōng, ㄉㄨㄥ, 东 / 東] east; host (i.e. sitting on east side of guest); landlord; surname Dong
嘉宾[jiā bīn, ㄐㄧㄚ ㄅㄧㄣ, 嘉宾 / 嘉賓] esteemed guest
来客[lái kè, ㄌㄞˊ ㄎㄜˋ, 来客 / 來客] guest
来宾[lái bīn, ㄌㄞˊ ㄅㄧㄣ, 来宾 / 來賓] guest; visitor
客人[kè rén, ㄎㄜˋ ㄖㄣˊ, 客人] guest
宾客[bīn kè, ㄅㄧㄣ ㄎㄜˋ, 宾客 / 賓客] guests; visitors
宾馆[bīn guǎn, ㄅㄧㄣ ㄍㄨㄢˇ, 宾馆 / 賓館] guesthouse
逆旅[nì lǚ, ㄋㄧˋ ㄌㄩˇ, 逆旅] guest-house; inn
好客[hào kè, ㄏㄠˋ ㄎㄜˋ, 好客] hospitality; to treat guests well; to enjoy having guests; hospitable; friendly
电灯泡[diàn dēng pào, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄥ ㄆㄠˋ, 电灯泡 / 電燈泡] light bulb; (slang) unwanted third guest
客堂[kè táng, ㄎㄜˋ ㄊㄤˊ, 客堂] room to meet guests; parlor
七事[qī shì, ㄑㄧ ㄕˋ, 七事] the Seven Duties of a sovereign, namely offering sacrifice 祭祀, giving audience 朝覲|朝觐, administering jointly 會同|会同, receiving guests 賓客|宾客, running army 軍旅|军旅, attending to farm work 田役, mourning ceremonial 喪荒|丧荒; 7 up (fizzy drink)
简慢[jiǎn màn, ㄐㄧㄢˇ ㄇㄢˋ, 简慢 / 簡慢] negligent (towards guests)
[yà, ㄧㄚˋ, 迓] receive (as a guest)
履舄交错[lǚ xì jiāo cuò, ㄌㄩˇ ㄒㄧˋ ㄐㄧㄠ ㄘㄨㄛˋ, 履舄交错 / 履舄交錯] lit. shoes and slippers muddled together (成语 saw); fig. many guests come and go; a lively party
下手[xià shǒu, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄡˇ, 下手] start; put one's hand to; set about; the seat to the right of the main guest
撒野[sā yě, ㄙㄚ ㄧㄝˇ, 撒野] terrible bad manners; atrocious way (of treating a guest)
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, 酢] toast to host by guest
不速[bù sù, ㄅㄨˋ ㄙㄨˋ, 不速] uninvited (guest); unexpected (appearance); unwanted presence
不速之客[bù sù zhī kè, ㄅㄨˋ ㄙㄨˋ ㄓ ㄎㄜˋ, 不速之客] uninvited or unexpected guest
[bīn, ㄅㄧㄣ, 宾 / 賓] visitor; guest
不速而至[bù sù ér zhì, ㄅㄨˋ ㄙㄨˋ ㄦˊ ㄓˋ, 不速而至] to arrive without invitation; unexpected guest; unwanted presence
迎新[yíng xīn, ˊ ㄒㄧㄣ, 迎新] to see in the New Year; to welcome new guests; by extension, to receive new students
迎宾[yíng bīn, ˊ ㄅㄧㄣ, 迎宾 / 迎賓] to welcome a guest; to entertain a customer (of prostitute)

guest ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お詰め;御詰;お詰;御詰め[おつめ, otsume] (n) (1) lowest-ranking guest at tea ceremony; (2) tea master
ゲストID[ゲストアイディー, gesutoaidei-] (n) {comp} guest ID
ゲストOS[ゲストオーエス, gesutoo-esu] (n) {comp} guest Operating System
ゲストルーム[, gesutoru-mu] (n) guest room
スペシャルゲスト[, supesharugesuto] (n) guest performer (wasei
主;主人[あるじ, aruji] (n) (1) (abbr) head (of a household); proprietor (of a store); proprietress; landlord; landlady; master (of a servant); (2) (arch) (also written as 饗) (See 饗設け) entertaining someone as one's guest
佳賓[かひん, kahin] (n) good guest; interesting guest
出前講師[でまえこうし, demaekoushi] (n) lecturer on demand; guest speaker on demand
取り次ぐ(P);取次ぐ[とりつぐ, toritsugu] (v5g,vt) (1) to act as an agent for; to intermediate; (2) to announce (someone's arrival); to answer (the door, the phone); to receive (a guest at reception); to usher in (a guest); (3) to convey (a message); (P)
客人[きゃくじん, kyakujin] (n) caller; visitor; company; guest
客員教員[かくいんきょういん, kakuinkyouin] (n) guest lecturer; guest teacher; visiting lecturer
客室[きゃくしつ, kyakushitsu] (n) drawing room; guest room; (P)
客席[きゃくせき, kyakuseki] (n) (1) guest seating (e.g. theater, stadium); passenger seat (e.g. taxi); (2) audience; (P)
客間[きゃくま, kyakuma] (n) parlor; parlour; guest room; (P)
宿泊人[しゅくはくにん, shukuhakunin] (n) lodger; boarder; paying guest
宿泊者[しゅくはくしゃ, shukuhakusha] (n) guest (esp. hotel); lodger
幣物[へいもつ, heimotsu] (n) Shinto offerings; present to a guest
広間[ひろま, hiroma] (n) hall; saloon; spacious room; guest room
押し掛け客;押掛け客[おしかけきゃく, oshikakekyaku] (n) uninvited guest
浴客[よっきゃく;よっかく, yokkyaku ; yokkaku] (n) bather; (hot springs resort) guest
珍客[ちんきゃく;ちんかく, chinkyaku ; chinkaku] (n) welcome visitor; rare guest
相客[あいきゃく, aikyaku] (n) fellow guest or lodger or passenger, etc.
詰め;詰[つめ;づめ, tsume ; dume] (n,suf) (1) (づめ when a suffix) stuffing; packing; (n) (2) end (esp. the foot of a bridge); (3) lowest-ranking guest at tea ceremony; (4) tea master; (5) endgame (esp. in shogi or used figuratively); (6) (abbr) sweet eel sauce; (7) (arch) middle-aged woman; (n-suf) (8) appointment to a particular workplace; (9) using as the sole ground of judgement (judgment); (10) (after the -masu stem of a verb) continuing; keep doing for period of time
賓客[ひんきゃく(P);ひんかく, hinkyaku (P); hinkaku] (n) guest of honour; guest of honor; privileged guest; visitor; (P)
遣らずの雨[やらずのあめ, yarazunoame] (exp) rain that starts to fall as though trying to prevent a guest from leaving
風来[ふうらい, fuurai] (n,adj-no) (1) frivolity; unpredictability; erraticism; (2) first-time guest in a red-light district
食積み;食積;食い積み;食摘み;食い摘み[くいつみ, kuitsumi] (n) (1) New Year food for entertaining a guest served in multilayered lacquered boxes; (2) (arch) (See 蓬莱飾り・ほうらいかざり) Kansai New Year decoration (made from food) (Edo name)
饗設け;饗設[あるじもうけ, arujimouke] (n) (arch) entertaining someone as one's guest
ウエルカムドリンク[, uerukamudorinku] (n) free drink served to hotel guests upon arrival (from welcome drink)
ウェルカムボード[, uerukamubo-do] (n) welcome board (e.g. placed outside wedding reception to greet guests, and confirm location)
お客さま;お客様;御客様[おきゃくさま, okyakusama] (n) (hon) guest; visitor; customer
お客さん;御客さん[おきゃくさん, okyakusan] (n) guest; visitor; customer
お客好き[おきゃくずき, okyakuzuki] (adj-na) enjoys company; enjoys having guests
お草々;お草草;御草々;御草草[おそうそう, osousou] (adj-na) neglectful (i.e. in the treatment of one's guests)
お草々様;お草草様;御草々様;御草草様[おそうそうさま, osousousama] (adj-na) (pol) neglectful (i.e. in the treatment of one's guests)
ゲスト[, gesuto] (n) guest; (P)
ゲストハウス[, gesutohausu] (n) guesthouse
サポーター(P);サポータ[, sapo-ta-(P); sapo-ta] (n) (1) supporter; (2) regular (guest) on a TV program; (P)
会席料理[かいせきりょうり, kaisekiryouri] (n) (See 懐石料理) set of dishes served on an individual tray for entertaining guests; banquet
伴食[ばんしょく, banshoku] (n,vs) (1) eating with a guest; (2) nominal official (a slighting term)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ゲスト[げすと, gesuto] guest
ゲストコンピュータ[げすとこんぴゅーた, gesutokonpyu-ta] guest computer
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[きゃく, kyaku] Thai: แขก(ผู้มาเยือน) English: guest

guest ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคันตุกะ[n.] (ākhantuka) EN: visitor ; guest FR: visiteur [m]
อาคันตุก-[pref.] (ākhantuka-) EN: visitor ; guest FR: visiteur [m]
ดารารับเชิญ[n. exp.] (dārā rapcho) EN: guest star FR:
แขก[n.] (khaēk) EN: guest ; visitor ; caller FR: invité [m] ; hôte [m] ; convive [m] ; visiteur [m]
แขกเมือง[n.] (khaēkmeūang) EN: official visitor ; official guest FR:
แขกผู้มีเกียรติ[n. exp.] (khaēk phū m) EN: guest of honour ; guest of honor (Am.) FR: invité d'honneur [m]
แขกรับเชิญ[n. exp.] (khaēk rapch) EN: guest FR: invité [m]
แขกเหรื่อ[n. exp.] (khaēk reūa) EN: guest FR:
ปาหุณ[n.] (pāhun) EN: guest FR:
ปาหุณ-[pref.] (pāhuna) EN: guest FR:
พิธีกร[n.] (phithīkøn) EN: master of ceremonies ; ritualist ; host ; moderator ; guest FR: maître de cérémonie [m] ; hôte [m]
ผู้เข้าพัก[n. exp.] (phū khao ph) EN: guest FR: hôte [m]
ผู้มาเยือน[n. exp.] (phū mā yeūo) EN: visitor ; guest ; caller FR: visiteur [m]
ผู้มีเกียรติ[n. exp.] (phū mī kīet) EN: honorable person ; distinguished personage ; honoured guest FR:
รับแขก[v.] (rapkhaēk) EN: receive visitors ; receive a guest ; entertain guests ; look after a guest FR: recevoir des visiteurs : recevoir des invités ; recevoir des hôtes
วิทยากรรับเชิญ[n. exp.] (witthayākøn) EN: guest speaker FR:
บรรดาแขกเหรื่อทั้งหลาย[X] (bandā khaēk) EN: all the guests FR:
บ้านรับรอง[n.] (bānraprøng) EN: guesthouse FR: pension de famille [f]
เกสต์เฮ้าส์ = เกสต์เฮาส์[n.] (kēt-hāo) EN: guesthouse ; bed-and-breakfast FR: pension de famille [f]
ออกแขก[v.] (økkhaēk) EN: entertain guests FR:
ต้อนรับแขก[v. exp.] (tønrap khaē) EN: receive guests ; welcome guests ; greet visitors FR: recevoir des invités ; accueillir des visiteurs

guest ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hotelgast {m}hotel guest
Stargast {m}star guest
Fremdenzimmer {n}guest room
Gästebuch {n}guest book; guestbook; visitors' book
Gästehaus {n}guest house
Gastdozent {m}guest lecturer; visiting lecturer
Gastprofessur {f}guest professorship
Gastspiel {n}guest performance
Gastwissenschaftler {m}guest researcher
Hospitant {m}guest student
Stammtisch {m}table reserved for regular guests
undeutlich {adj} | undeutlicher | am undeutlichstenvague | vaguer | vaguest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า guest
Back to top