ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gown

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gown*, -gown-

gown ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gown (n.) เสื้อคลุม Syn. frock
gowned (adj.) ซึ่งใส่เสื้อคลุม
English-Thai: HOPE Dictionary
gown(เกาน์) n. เสื้อคลุมยาว,เสื้อครุย v. ใส่เสื้อคลุมยาว, Syn. robe,frock
gownsman(เกาซ'มัน) n. คนที่สวมเสื้อคลุมยาว
English-Thai: Nontri Dictionary
gown(n) เสื้อยาว,เสื้อครุย,เสื้อกาวน์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gownเสื้อคลุม, [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครุย (n.) academic gown Syn. เสื้อครุย, ชุดครุย
ชุดครุย (n.) academic gown Syn. เสื้อครุย
ชุดนอน (n.) nightgown See also: nightdress, sleeping suit
ชุดเจ้าสาว (n.) bridal gown See also: wedding dress, wedding gown
เสื้อครุย (n.) academic gown See also: gown Syn. ครุย
เสื้อคลุมอาบน้ำ (n.) bathing gown See also: bathing wrap
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Friedrich? Hmm? You have said nothing about my gown tonight.เฟรดเดอริก วันนี้ท่านยังไม่เอ่ยถึงชุดที่ข้าสวมเลยนะ
And I´m Evening Gown Barbie.ส่วนฉันเป็นบาร์บี้ชุดราตรี
You need a ball gown for that?ต้องใส่ชุดราตรีด้วยรึไง
He'll put the silk gown like raj kumar's on me.เขาจะสวมเสื้อคลุมผ้าใหมตัวโปรด ของราจ คูมาร์ลงบนตัวฉัน
When i'll go outside, wearing raj kumar's silk gown the other servant will give me a glass ofjuice,เมื่อฉันจะออกไปข้างนอก สวมชุดคลุมผ้าไหมของ ราช กูมาร และคนรับใช้อีกคนจะ ส่งน้ำผลไม้ให้กับฉัน
No matter how urgent it is, you have to take off the gown first.ไม่ว่าจะด่วนยังไง คุณต้องเปลี่ยนชุดก่อน
You can't. This gown can't get dirty.คุณทำอย่างนั้นไม่ได้นะ ชุดจะสกปรกไม่ได้นะ
Please, put on the gown and you may dine.ได้โปรด สวมชุดเถิด จะได้ทานมื้อค่ำ
With that white gown on, you look like an ugly duckling turned into a swan.ดูเธอใส่ชุดกราวน์สีขาวสิ ชั้นเดาว่าในที่สุดลูกเป็ดขี้เหร่ได้กลายเป็นหงส์ไปแล้ว
I mean, you in a sequined gown and a feather boa is exactly what you'd expect.ฉันหมายถึง เสื้อคลุมปักเลื่อมและก็หนังงู นายอยากให้พวกเราใส่แบบนั้นเหรอ
And what would you think if I jacked your cab in a hospital gown with a gun, screaming a conspiracy, telling you I'm being chased by the government and folks are trying to make me believe i'm a tattooed version of myself.ถูกไล่ตามโดยรัฐบาล แล้วชาวบ้านพยายามกล่อมให้ฉัน เชื่อว่าโดนสักให้เหมือนอีกคน
I think Park Chae Rin was wearing that gown too.ฉันว่า ปาร์ค แช ริน ยังเคยใส่ชุดนั้นเลยนะ

gown ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[páo, ㄆㄠˊ, 袍] gown (lined)
[lán, ㄌㄢˊ, 襴] gown or robe
[jīn, ㄐㄧㄣ, 襟] lapel; overlap of Chinese gown; fig. bosom (the seat of emotions); to cherish (ambition, desires, honorable intentions etc) in one's bosom
长衫[cháng shān, ㄔㄤˊ ㄕㄢ, 长衫 / 長衫] long gown; cheongsam; traditional Asian dress for men or (in Hong Kong) women's qipao
长袍[cháng páo, ㄔㄤˊ ㄆㄠˊ, 长袍 / 長袍] gown
[rèn, ㄖㄣˋ, 祍] variant of 衽 overlapping part of Chinese gown
[rèn, ㄖㄣˋ, 衽] overlapping part of Chinese gown
[jīn, ㄐㄧㄣ, 衿] lapel; overlapping part of Chinese gown; same as 襟
[huī, ㄏㄨㄟ, 袆 / 褘] a queen's ceremonial gowns
连衣裙[lián yī qún, ㄌㄧㄢˊ ㄧ ㄑㄩㄣˊ, 连衣裙 / 連衣裙] woman's dress; frock; gown

gown ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカデミックガウン[, akademikkugaun] (n) academic gown
ガウンテクニック;ガウン・テクニック[, gauntekunikku ; gaun . tekunikku] (n) gown technique (i.e. use of gowns in sterile environments)
ビーチガウン[, bi-chigaun] (n) beach gown
化粧着[けしょうぎ, keshougi] (n) dressing gown
手術衣[しゅじゅつい, shujutsui] (n) surgical gown
花嫁姿[はなよめすがた, hanayomesugata] (n) image of a bride dressed in her wedding gown (wedding kimono, etc.)
ガウン[, gaun] (n) gown; (P)
ナイトガウン[, naitogaun] (n) nightgown
寝巻き(P);寝巻(P);寝間着(P);寝衣[ねまき, nemaki] (n) (See 寝衣・しんい) sleep-wear; nightclothes; pyjamas; pajamas; nightgown; nightdress; (P)
手術着[しゅじゅつぎ, shujutsugi] (n) operating gown; surgical suit
白衣[はくい(P);びゃくい;びゃくえ, hakui (P); byakui ; byakue] (n) white robe; (doctor's) white gown; (P)
[ころも, koromo] (n) (1) clothes; garment; (2) gown; robe; (3) coating (e.g. glaze, batter, icing); (P)
部屋着[へやぎ, heyagi] (n) dressing gown; loungewear

gown ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กาวน์[n.] (kāo) EN: gown FR:
ครุย[n.] (khrui) EN: academic gown FR:
ครุยปริญญา[n. exp.] (khrui parin) EN: academic gown FR:
ครุยวิทยฐานะ[n. exp.] (khrui witth) EN: academic gown ; academic insignia FR:
เสื้อครุย[n. exp.] (seūa khrui) EN: academic gown ; gown FR: toge [f]
เสื้อราตรี[n. exp.] (seūa rātrī) EN: evening gown ; evening dress ; tuxedo FR: tenue de soirée [f] ; robe de soirée [f]
ชุดนอน[n. exp.] (chut nøn) EN: nightgown ; nightdress ; sleeping suit ; pyjamas FR: pyjama [m] ; chemise de nuit [f]

gown ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bademantel {m}dressing gown
Schlafrock {m}dressing gown
Abendkleid {n}gown
Nachthemd {n}nightshirt; nightdress; nightgown
Schlafanzug {m}nightgown
Studenten {pl}; Angehörige eines Collegesgown
Talar {m}gown

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gown
Back to top