ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

film star

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *film star*, -film star-

film star ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
film star (n.) ดารา See also: ดาว, ดาราหนัง, นักแสดง Syn. actor
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนดัง (n.) film star See also: movie star, celebrity, actor, actress, star Syn. ศิลปิน, คนเด่น, คนที่มีชื่อเสียง, ผู้แสดง
คนที่มีชื่อเสียง (n.) film star See also: movie star, celebrity, actor, actress, star Syn. ศิลปิน, คนเด่น, คนดัง, ผู้แสดง
คนเด่น (n.) film star See also: movie star, celebrity, actor, actress, star Syn. ศิลปิน, คนที่มีชื่อเสียง, คนดัง, ผู้แสดง
ดารา (n.) film star See also: movie star, celebrity, actor, actress, star Syn. ศิลปิน, คนเด่น, คนที่มีชื่อเสียง, คนดัง, ผู้แสดง
ดาราภาพยนตร์ (n.) film star See also: movie star Syn. ดาราหนัง, ดาราจอเงิน
ดาราหนัง (n.) film star See also: movie star Syn. ดาราภาพยนตร์, ดาราจอเงิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The greatest silent film star of all time? Ugh,you kids todayนักแสดงละครใบ้ชื่อดัง
You look like that and you're funny and you're a film star and you can drive.คุณเป็นแบบนั้นแล้วคุณยังตลก และเป็นดาราหนัง และขับรถได้
Sam looked absolutely stunning, like a Hollywood film star from the '50s.มองไปทางไหนก็มีแต่อะไรน่าสยดสยอง ผู้ชายต่างอ้วน มีเหงื่อท่วมตัว ปากเหม็น สูทกาก ๆ ภรรยาดูซังกะตาย
They won't do it when I'm a film star.เขาจะหยุดเองแหละ \ ถ้าฉันได้เป็นดาราเมื่อไหร่
However, the models use our industry and our sites and the scenes as advertising that they're still an active adult film star.อย่างไรก็ตาม พวกนางแบบ ใช้วงการกับเว็บไซต์ของเรา และฉากในการโฆษณา ว่าพวกเขายังเป็นดาราหนังผู้ใหญ่ ที่ใช้งานได้อยู่

film star ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教主[jiào zhǔ, ㄐㄧㄠˋ ㄓㄨˇ, 教主] founder or head of a religion (possibly legendary); figure (man or God) worshipped by a religious sect; modern pop or film star worshipped by fans
周润发[Zhōu Rùn fā, ㄓㄡ ㄖㄨㄣˋ ㄈㄚ, 周润发 / 周潤發] Chow Yun-Fat (1955-), Hong Kong TV and film star
影星[yǐng xīng, ˇ ㄒㄧㄥ, 影星] film star
张学友[Zhāng Xué yǒu, ㄓㄤ ㄒㄩㄝˊ ㄧㄡˇ, 张学友 / 張學友] Jacky Cheung or Hok Yau Jacky (1961-), cantopop and film star
赵薇[Zhào Wēi, ㄓㄠˋ ㄨㄟ, 赵薇 / 趙薇] Zhao Wei or Vicky Zhao (1976-), Chinese film star

film star ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
映画スター[えいがスター, eiga suta-] (n) film star
俳優崩れ[はいゆうくずれ, haiyuukuzure] (n) down-and-out ex-film star

film star ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดารา[n.] (dārā) EN: star ; film star ; movie star ; celebrity ; celeb (inf.) FR: star [f] ; célébrité [f] ; vedette [f] ; étoile [f]
นักแสดง[n. exp.] (dārā naksad) EN: film star ; movie star FR: vedette de cinéma [f] ; étoile de cinéma [f]
ดาราหนัง[n. exp.] (dārā nang) EN: film star ; movie star FR: vedette de cinéma [f] ; étoile de cinéma [f]
ดาราภาพยนตร์[n. exp.] (dārā phāpph) EN: movie star ; film star ; film celebrity FR: vedette de cinéma [f] ; star (de cinéma) [f] ; étoile (du cinéma) [f]
คนดัง[n. exp.] (khon dang) EN: celebrity ; star ; film star FR: célébrité [f] ; vedette [f] ; personne de renom [f]
คนที่มีชื่อเสียง [n. exp.] (khon thī mī) EN: film star FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า film star
Back to top