ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

excitement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *excitement*, -excitement-

excitement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
excitement (n.) ความตื่นเต้น See also: ความกระตือรือร้น Syn. enthusiasm, excitation
excitement (n.) สิ่งที่น่าตื่นเต้น
English-Thai: HOPE Dictionary
excitement(เอคไซทฺ'เมินทฺ) n. ความตื่นเต้น,ความเร่าร้อน,สิ่งที่กระตุ้น,สิ่งเร้า., Syn. excitation
English-Thai: Nontri Dictionary
excitement(n) ความตื่นเต้น,ความเร่าร้อน,สิ่งเร้า,สิ่งกระตุ้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
excitement๑. ความตื่นเต้น๒. (จิตเวช.) อาการคลั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excitementอาการตื่นเต้น,ตื่นเต้น,ตื่นเต้นกระวนกระวายมาก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความตื่นเต้น (n.) excitement See also: agitation Syn. ความระทึกใจ Ops. ความเบื่อหน่าย
ความระทึกใจ (n.) excitement See also: agitation Ops. ความเบื่อหน่าย
ความเย้ายวนใจ (n.) excitement See also: arousal Syn. ความเร้าอารมณ์
ความเร้าใจ (n.) excitement See also: arousal Syn. ความเร้าอารมณ์, ความเย้ายวนใจ
กามฉันท์ (n.) sensual excitement See also: wishing for sexual enjoyment, sensual desire
ตาโต (v.) look with excitement See also: (eyes) widen, look with joy/glee
มือเย็น (v.) get cold-handed with excitement Ops. มือร้อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The excitement awaiting you was supreme meriting the utmost sacrificeที่กำลังคอยความตื่นเต้นที่คุณเป็นจริงดังว่า... ...ความดีเลิศการออกที่สุด
You said before the accident you had fantasies of sexual excitement and driving off the road.คุณบอกว่าก่อนจะเกิดอุบัติเหตุ... ...คุณเห็นภาพเพ้อฝันของการ มีเซ็กซ์แบบตื่นเต้นและกำลังขับรถออกมา
But it's always a thrill for a mother to hear that sort of excitement in her son's voice.แต่ว่ามันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเสมอสำหรับคนเป็นแม่ ที่ได้ยินลูกชายตัวเองมีความตื่นเต้นแบบนี้... ในน้ำเสียงของเขา
I think it's the excitement only a free man can feel.ฉันคิดว่ามันเป็นความตื่นเต้นเพียงคนฟรีสามารถรู้สึก
Well, I've had far too much excitement for one evening.เอาล่ะ ผมตื่นเต้นพอแล้วสำหรับคืนนี้
Yes, sirree, the excitement never stops.เรื่องสนุกยังไม่จบง่ายๆหรอก
I would've thought it was impossible... but I do believe the excitement of this chase has made you even more beautiful.อารมณ์ตื่นเต้นกลับทำให้เจ้ายิ่งดูงาม
You have never, ever, been able to share in my excitement about anything.คุณไม่ควรอย่างยิ่งที่จะได้มาแบ่งปัน เรื่องตื่นเต้นใดๆ ของฉันอีกแล้ว
That's right. The only real excitement around here is when a train runs through.ถูกแล้วล่ะ สิ่งที่น่าตื่นเต้นจริงๆที่อยู่แถวนี้ ก็มีเพียงเวลาที่รถไฟวิ่งผ่าน
Better explain before all this excitement gives me a heart attack.Better explain before all this excitement gives me a heart attack.
Between the excitement and the sugar buzz, everyone's pretty much... forgotten everything that happened before 8:00 this morning.เพราะความตื่นเต้นกับ ความสดชื่นจากน้ำตาล ทุกคนเลยลืมทุกอย่างที่เกิดขึ้น ก่อน 8 โมงเช้าวันนี้
My excitement from the top of someplace very high!ความตื่นเต้นของฉันจากด้าน บนของบางแห่งสูงมาก!

excitement ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
少见多怪[shǎo jiàn duō guài, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄞˋ, 少见多怪 / 少見多怪] lit. rarely seen, very strange (成语 saw); to express amazement due to lack of experience; naive expression of excitement due to ignorance
热泪盈眶[rè lèi yíng kuàng, ㄖㄜˋ ㄌㄟˋ ˊ ㄎㄨㄤˋ, 热泪盈眶 / 熱淚盈眶] eyes brimming with tears of excitement (成语 saw); extremely moved
热闹[rè nao, ㄖㄜˋ ㄋㄠ˙, 热闹 / 熱鬧] bustling with noise and excitement; lively
兴奋[xīng fèn, ㄒㄧㄥ ㄈㄣˋ, 兴奋 / 興奮] excited; excitement
面红耳赤[miàn hóng ěr chì, ㄇㄧㄢˋ ㄏㄨㄥˊ ㄦˇ ㄔˋ, 面红耳赤 / 面紅耳赤] flushed with anger (or excitement)
兴奋高潮[xīng fèn gāo cháo, ㄒㄧㄥ ㄈㄣˋ ㄍㄠ ㄔㄠˊ, 兴奋高潮 / 興奮高潮] peak of excitement; orgasm

excitement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イクサイトメント[, ikusaitomento] (n) excitement
可動役物[かどうやくもの, kadouyakumono] (n) (obsc) moving gadget on a pachinko machine designed to add excitement to play
大慌て[おおあわて, ooawate] (adj-na,n) great excitement
狂躁;狂騒[きょうそう, kyousou] (n) mania; wild excitement
動揺[どうよう, douyou] (n,vs) disturbance; unrest; shaking; trembling; pitching; rolling; oscillation; agitation; excitement; commotion; (P)
感動[かんどう, kandou] (n,vs) being deeply moved emotionally; excitement; passion; deep emotion; impression; (P)
沸く[わく, waku] (v5k,vi) (1) (esp. 沸く) to grow hot (of water, etc.); to boil; (2) to be in a state of excitement; to get excited; to take place energetically; (P)
発情[はつじょう, hatsujou] (n,vs) sexual excitement; capable of breeding; having the urge to breed
絶倒[ぜっとう, zettou] (n,vs) extreme excitement; sidesplitting laughter
興奮(P);昂奮;亢奮[こうふん, koufun] (n,vs) excitement; stimulation; agitation; arousal; (P)
躍る;跳る[おどる, odoru] (v5r,vi) (1) (See 踊る) to jump; to leap; (2) to pound (of one's heart, i.e. with excitement); to throb; (3) to be messily written
身を乗り出す[みをのりだす, miwonoridasu] (exp,v5s) to bend oneself forward (esp. in curiosity or excitement); to hang out (e.g. over a balcony)
高ぶり;昂り[たかぶり, takaburi] (n) (1) excitement; stimulation; agitation; arousal; (2) pride; haughtiness; arrogance

excitement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฮือฮา[v.] (heūhā) EN: make a sensation ; cause a sensation ; make a tir ; attract attention ; attract interest ; cause excitement ; be of interest FR: faire sensation
กะดี๊กะด๊า[v.] (kadīkadā) EN: exhibit great excitement ; be overly excited FR:
กามฉันท์[n.] (kāmmachan) EN: sensual excitement ; sensual desire ; excitement of sensual pleasure FR: excitation sexuelle [f]
กามฉันทะ[n.] (kāmmachanth) EN: sensual excitement ; sensual desire ; excitement of sensual pleasure FR: excitation sexuelle [f]
ความเร่าร้อน[n.] (khwām raorø) EN: excitement (of) FR:
ความตื่นตาตื่นใจ[n.] (khwām teūnt) EN: excitement FR:
ความตื่นเต้น[n.] (khwām teūnt) EN: excitement ; agitation FR: excitation [f]
ความเย้ายวนใจ[n. exp.] (khwām yao y) EN: excitement ; charms FR:
ตาโต[v.] (tātō) EN: look with excitement FR:
กระดี๊กระด๊า[v.] (kradikradā) EN: giggle mirthfully ; exhibit great excitement; to be overly excited ; tremble FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า excitement
Back to top