ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

elusive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *elusive*, -elusive-

elusive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
elusive (adj.) ยากที่จะหา See also: ยากที่จะเข้าใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
elusive(อิลู'ซิฟว) adj. ซึ่งหลบหลีก,ว่องไวเหมือนปรอท,เข้าใจยาก,ยากที่จะอธิบาย., See also: elusiveness n. ดูelusive, Syn. evasive
English-Thai: Nontri Dictionary
elusive(adj) หลบหลีกไป,ยากจะอธิบาย,ไวเหมือนปรอท,ลื่นเหมือนปลาไหล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลวงตา (v.) be delusive See also: be deceptive
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, Abby, nature always proves to be a far more elusive and powerful killer than man.ทิมคือ ผู้พัน เคอรี่ อืม.. ผททราบแล้ว
Be an elusive target and an efficient hunter.ทำตัวเป็นเป้าโฉบเฉี่ยวฉวัดเฉวียน เป็นพรานล่ามือฉมัง
I mean, look, nothing would make me happier than to experience a paranormal event, you know, to get a glimpse of the elusive light at the end of the tunnel.กล้องอินฟาเรด ผมหมายถึง ไม่มีอะไรจะทำให้ผมมีความสุขไปกว่า การที่จะได้สัมผัส กับเหตุการณ์ลี้ลับ คุณรู้ไหม ที่จะได้เห็นแค่แสงแว๊บๆ
Ah, the elusive fish. Sure. That's a tale for the ages.ปลานั่นเหรอ ได้ ที่มามันยาวนะ
The elusive band of terrorists, finally in captivity.กลุ่มก่อการร้ายที่หาตัวยากถูกจับ
We're all familiar with the elusive leader of a terrorist group who has been hiding in the Afghani caves for years:พวกเราคุ้นเคยกับ ผู้นำที่ว่องไวของผู้ก่อการร้าย ผู้ที่ซ่อนตัวในอุโมงค์ใต้ดิน ของประเทศอัฟกานิสถานเป็นปี
You're still missing the elusive high "b" That's a brass ring for a bari-tenor.เธอยังขึ้นไม่ถึงโน้ตบี โน้ตสูงของเสียงบาริเทเนอร์
There's nothing more elusive than an obvious fact.ไม่มีอะไรลวงตา ได้มากกว่าความเป็นจริง
Though the Republic has won many decisive battles against the Separatist army in the Outer Rim, the Jedi have failed to capture the elusive General Grievous.แม้ว่าสาธารณรัฐจะชนะศึกแตกหัก ต่อกองทัพฝ่ายแบ่งแยกในบริเวณขอบนอกได้หลายครั้ง แต่เหล่าเจไดก็ล้มเหลวที่จะจับกุมตัว นายพลกรีวัสจอมหลบหลีกได้
The elusive clue that will unlock the mystery.เบาะแสที่จะไขปริศนานี้ได้น่ะ
But they've never found the force carriers for gravity, the elusive gravitons.แรงอ่อนแอโดยอนุภาคที่เรียกว่า ดับลยู และ เสด บอสอน
TO SEE A PIECE OF THIS ELUSIVE SUBSTANCE?ที่นักดาราศาสตร์ได้เห็น มานานหลายทศวรรษ

elusive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谜团[mí tuán, ㄇㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, 谜团 / 謎團] riddle; enigma; unpredictable situation; elusive matters

elusive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
つかみ所がない;掴み所がない[つかみどころがない, tsukamidokoroganai] (exp,adj-i) (uk) (See つかみ所・つかみどころ・1,つかみ所のない・つかみどころのない) vague; fuzzy; elusive; slippery
つかみ所のない;掴み所のない[つかみどころのない, tsukamidokorononai] (exp,adj-i) (uk) (See つかみ所・つかみどころ・1) vague; fuzzy; elusive; slippery
出没自在[しゅつぼつじざい, shutsubotsujizai] (n,adj-na) appearing and disappearing at will; elusive; phantom-like
変幻出没[へんげんしゅつぼつ, hengenshutsubotsu] (n,vs) being protean and elusive; appear and disappear like a phantom
捉え所の無い;捉え所のない;捕らえ所の無い;捕らえ所のない[とらえどころのない, toraedokorononai] (adj-i) subtle; elusive; slippery
神出鬼没[しんしゅつきぼつ, shinshutsukibotsu] (n,adj-no) appearing in unexpected places and at unexpected moments; elusive; phantom

elusive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เท็จ[adj.] (thet) EN: false ; untrue ; delusive ; spurious FR: faux ; mensonger ; fallacieux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า elusive
Back to top