ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dusty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dusty*, -dusty-

dusty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dusty (adj.) สกปรกที่สุด See also: โสโครก Syn. dirty, muddy, spotty Ops. clean
dusty (adj.) ที่เป็นผง Syn. gravelly, powdered, talc-like
English-Thai: HOPE Dictionary
dusty(ดัส'ที) adj. เป็นฝุ่น,มีลักษณะของฝุ่น,เป็นสีน้ำตาลอ่อน,เป็นสีฝุ่น., See also: dustily adv. dustiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
dusty(adj) เต็มไปด้วยฝุ่น,ซึ่งปกคลุมไปด้วยฝุ่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝุ่นจับ (n.) dusty See also: be covered with dust Syn. ฝุ่นเกาะ
ฝุ่นเกาะ (n.) dusty See also: be covered with dust
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"One lone man, marching dusty roads, armed only with honesty and a bamboo staff, doing battle with the British Empire.""ผู้ชายคนเดียวเดินบนถนนฝุ่นฟุ้ง มีอาวุธแค่ไม้เท้ากับความซื่อสัตย์ ต่อกรกับราชอาณาจักร"
It's all dusty inside, tooมีฝุ่นเต็มไปหมด ใครเล่นตลกหรือไง?
She cannot carry anything dusty or dirty. Also, she can't reach anything high either.แจอิน ตั้งแต่ที่คุณกลับมาแล้ว..
[The Look of Love by Dusty Springfield playing][The Look of Love by Dusty Springfield playing]
Getting yourself killed on some dusty back road -- that's where you belong?ใช่! แต่การรนไปหาที่ตาย มันเหมาะกับลูหรือ?
It's just that it gets so dusty inside that little box, it makes me want to...คือกล่องเล็กๆนั่น มีฝุ่นคลุ้งไปหมด มันทำให้ผมอยาก...
I needed the cash for a bit of the old dusty show biz.กะจะเอาเงินไปแลกยามาฉีดเล่นซักหน่อย
I liked that dusty rose one, too.สวยไหม? สีนี้เข้ากับฉันหรือเปล่า? ฉันชอบนะ
* Oh, Girl, Dancin' Down Those Dirty And Dusty Trails *Oh, Girl, Dancin' Down Those Dirty And Dusty Trails
Nothing to be frightened of. It's just dusty old coffins.ไม่มีอะไรน่ากลัวเล้ย แค่โลงศพฝุ่นเขรอะเท่านั้นเอง
I wanna meet you and Dusty in Tahaa. I'm not kidding.ป้าอยากไปเจอเธอกับดัสตี้ที่ทาฮา ป้าพูดจริงนะ
Got anything? Well, some lore from a dusty Greek poem.ก็ได้จาก บทกวีเก่าๆของกรีกอ่ะนะ

dusty ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尘封[chén fēng, ㄔㄣˊ ㄈㄥ, 尘封 / 塵封] covered in dust; dusty; lying unused for a long time
满身尘埃[mǎn shēn chén āi, ㄇㄢˇ ㄕㄣ ㄔㄣˊ ㄞ, 满身尘埃 / 滿身塵埃] dusty

dusty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
埃っぽい[ほこりっぽい, hokorippoi] (adj-i) (See 埃・ほこり) dusty

dusty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝุ่นจับ[adj.] (funjap) EN: dusty ; covered with dust FR: poussiéreux ; recouvert de poussières

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dusty
Back to top