ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

customer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *customer*, -customer-

customer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
customer (n.) ลูกค้า See also: ผู้ซื้อ Syn. buyer, client, consumer
customers (n.) ลูกค้าทั้งหมด See also: ลูกค้าทั้งหลาย Syn. clients
English-Thai: HOPE Dictionary
customer(คัส'เทิมเมอะ) n. ลูกค้า,ผู้ซื้อ,ผู้จ่ายตลาด,คนเข้าร้าน,ผู้ว่าจ้าง
customer engineerวิศวกรประจำเครื่องใช้ตัวย่อว่า CE หมายถึงวิศวกรที่บริษัทที่ขายเครื่องคอมพิวเตอร์มักจัดไว้ให้บริการ หรือคำแนะนำในการใช้เครื่อง แก่ลูกค้า
English-Thai: Nontri Dictionary
customer(n) ผู้บริโภค,ลูกค้า,ผู้ซื้อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
customer๑. ลูกค้าประจำ๒. ผู้เคยค้า (ตั๋วเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Customer loyaltyความสม่ำเสมอของลูกค้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ซื้อ (n.) customer See also: client, shopper, purchaser, regular Ops. พ่อค้าแม่ค้า, ผู้ขาย
ลูกค้า (n.) customer See also: client, shopper, purchaser, regular Syn. ผู้ซื้อ Ops. พ่อค้าแม่ค้า, ผู้ขาย
พนักงานขาย (n.) customer assistant
ขาจร (n.) irregular customer See also: casual customer Ops. ขาประจำ, ลูกค้าประจำ
ขาประจำ (n.) steady customer See also: regular customer Syn. ลูกค้าประจำ Ops. ขาจร
ลูกค้าประจำ (n.) regular customer See also: habitue Syn. ขาประจำ
เจ้าประจำ (n.) regular customer See also: habitue Syn. ขาประจำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Life is a crap shoot, like the millionth customer who crosses a bridge gets to shake hands with the governor.ชีวิตมีหลากหลาย เหมือนมีคนนับล้านคนข้ามสะพาน แล้วได้จับมือกับผู้ว่า
A customer lined up to get into our store.ช่างน่าตื่นเต้นจริง ๆ! ลูกค้าจะต้องต่อแถวกันเพื่อเข้าห้างแน่ ๆ.
I tried to show the customer a little flair.ผมพยายามจะทำให้ลูกค้าประทับใจน่ะครับ
Please pick up any white customer phone.โปรดรับสายได้จากเครื่องบริการลูกค้าครับ
I just figured it was a customer and he thought the place was open and then when he saw it was closed, he left.ผมคิดว่าเป็นลูกค้า คนที่มาตอนเปิดร้าน เมื่อเขาเห็นว่าร้านยังปิดอยู่ เขาก็ไป
Every customer gets afree lei.เชิญรับพวงมาลัยค่าทุกท่าน
You take this customer in the big tub Um... um... One peep out of you and you're coal!พาลูกค้ารายนี้ไปที่อ่างยักษ์ ถ้าทำพลาดละก็ เจ้าเป็นเถ้าถ่านแน่!
It had a Smallville Savings and Loan band on it. She said a customer paid her, but-เงินนั่นมีตราประทับของธนาคารสมอลวิลล์ด้วยละ หล่อนบอกว่าเป็นเงินของลูกค้าที่จ่ายให้เธอ..
This bank tape shows CharIene wielding a gun and holding a customer hostage.กล้องวงจรปิดที่ธนาคาร เก็บภาพเธอไกวปืน มีลูกค้าเป็นตัวประกัน
I mean, my customer over there... She's got great legs.เห็นลูกค้าของฉันนั่นไหม ขาสวยว่ะ...
But I won't lie, my only morning customer was your only daughterแต่ผมจะบอกให้ ลูกค้าช่วงเช้าคนเดียว... ก็ลูกสาวอาจารย์แหละ
He figured she was checking on a delivery for a customer and, uh, 42-inch flat-screen TV fell on her.เขาคิดว่าเธอเข้ามาเช็คดูสินค้า เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าและก็ ทีวีจอแบนขนาด 42 นิ้วล้มทับร่างเธอ

customer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
客户服务中心[kè hù fú wù zhōng xīn, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄈㄨˊ ˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 客户服务中心 / 客戶服務中心] customer service center
用户端设备[yòng hù duān shè bèi, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄉㄨㄢ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, 用户端设备 / 用戶端設備] customer premise equipment; CPE
服务员[fú wù yuán, ㄈㄨˊ ˋ ㄩㄢˊ, 服务员 / 服務員] waiter; waitress; attendant; customer service personnel
迎宾[yíng bīn, ˊ ㄅㄧㄣ, 迎宾 / 迎賓] to welcome a guest; to entertain a customer (of prostitute)
主顾[zhǔ gù, ㄓㄨˇ ㄍㄨˋ, 主顾 / 主顧] client; customer
客户[kè hù, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ, 客户 / 客戶] client; customer
顾客[gù kè, ㄍㄨˋ ㄎㄜˋ, 顾客 / 顧客] client; customer
[kè, ㄎㄜˋ, 客] customer; visitor; guest; guest web user (e.g. blogger 博客); phonetic -ke, -ge, -co, -key etc in loan words
买主[mǎi zhǔ, ㄇㄞˇ ㄓㄨˇ, 买主 / 買主] customer
招徕[zhāo lái, ㄓㄠ ㄌㄞˊ, 招徕 / 招徠] to canvass (for customers); to solicit; to recruit
招揽[zhāo lǎn, ㄓㄠ ㄌㄢˇ, 招揽 / 招攬] to convene; to gather people; to canvass; to advertise (for customers)
散座儿[sǎn zuò er, ㄙㄢˇ ㄗㄨㄛˋ ㄦ˙, 散座儿 / 散座兒] extra seats (in theater); irregular customer

customer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P)
お客さま;お客様;御客様[おきゃくさま, okyakusama] (n) (hon) guest; visitor; customer
お客さん;御客さん[おきゃくさん, okyakusan] (n) guest; visitor; customer
カスタマ[, kasutama] (n) {comp} customer
カスタマーインストレーションインストラクション[, kasutama-insutore-shon'insutorakushon] (n) {comp} customer installation instruction
カスタマーエンジニア[, kasutama-enjinia] (n) {comp} customer engineer
カスタマーサービス[, kasutama-sa-bisu] (n) customer service
カスタマーサポート[, kasutama-sapo-to] (n) {comp} customer support
カスタマーマニュアル[, kasutama-manyuaru] (n) {comp} customer manual
カスタマエンジニア[, kasutamaenjinia] (n) {comp} customer engineer; CE
カスタマサービス[, kasutamasa-bisu] (n) {comp} customer service
キープボットル[, ki-pubottoru] (n) bottle of whiskey (whisky) that a bar customer buys, writes his name on, keeps on a shelf at the bar, and drinks little by little on successive visits (wasei
クレーム[, kure-mu] (n) (1) customer complaint seeking compensation; claim (for compensation); (2) (general) complaint; objection; (3) (See クリーム) cream (fre
ソフトスキル[, sofutosukiru] (n) good customer skills (wasei
ボトルキープ[, botoruki-pu] (n) practice of buying a bottle of spirits at a bar which is then kept there for the customer (wasei
一見さん[いちげんさん, ichigensan] (n) (See 一見の客,一見客) first-time customer (of an inn or a restaurant); chance customer; customer without an introduction from a regular customer
一見の客[いちげんのきゃく, ichigennokyaku] (n) (See 一見さん,一見客) first-time customer (of an inn or a restaurant); chance customer; customer without an introduction from a regular customer
亡八;忘八[ぼうはち, bouhachi] (n) (1) (See 八徳) customer at a brothel; john; someone who has forgotten the eight virtues; (2) brothel; owner of a brothel
加入者宅内装置[かにゅうしゃたくないそうち, kanyuushatakunaisouchi] (n) {comp} customer premises equipment; CPE
客引き[きゃくひき, kyakuhiki] (n,vs) touting; tout; barker; pander; customer puller
得意[とくい, tokui] (n,adj-no,adj-na) (1) triumph; prosperity; (2) pride; (3) one's strong point; one's forte; one's specialty; (4) frequent customer (client, etc.); (P)
替え名;代え名;替名[かえな, kaena] (n) (1) alternative name; alternate name; (2) assumed name of a customer in a brothel (for anonymity); (3) stage name
決まり(P);決り;極まり;極り[きまり, kimari] (n,adj-no) (1) rule; regulation; (2) settlement; conclusion; end; agreement; arrangement; (3) (See 御決まり) habit; custom; habitual way; (4) (usu. as 決まりが悪い, etc.) (See 決まりが悪い) countenance in front of another person; face; (5) (arch) love relationship between a customer and a prostitute; (P)
経験価値[けいけんかち, keikenkachi] (n) experienced value (marketing term used for valuing products on customer subjective basis)
花客[かかく, kakaku] (n) flower-viewing guest; customer wreath
訴求効果[そきゅうこうか, sokyuukouka] (n) customer appeal; the power to appeal to customers
迎車[げいしゃ, geisha] (n) taxi en route to a customer
お一人様[おひとりさま, ohitorisama] (n) (1) one person; one customer; (2) (col) (See 負け犬・2) unmarried woman (with no children) over the age of 30
お得意さん[おとくいさん, otokuisan] (n) regular customer; valued client
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check
お馴染み(P);御馴染み;お馴み(iK)[おなじみ, onajimi] (adj-no,n) (pol) (See 馴染み) familiar; well-known; regular (e.g. customer); old stand-by; (P)
カスタマー[, kasutama-] (n) (See 顧客) customer; (P)
クロスセル[, kurosuseru] (n) cross-selling (selling other products to a customer); cross sell
つなぎ止める;繋ぎ止める;繋ぎ留める[つなぎとめる, tsunagitomeru] (v1,vt) to tie; to fasten; to hitch; to secure (e.g. load, patronage of customers, etc.); to hold on to
テレアポ[, tereapo] (n) (1) (abbr) telephone appointment; arranging meetings and appointments in advance by phone; (2) cold-calling to get potential customers to agree to meet a salesman; carrying out market surveys by phone
バック[, bakku] (n) (1) back; (vs) (2) to go backwards; to reverse; (3) to refund a customer; (P)
ホールスタッフ[, ho-rusutaffu] (n) staff who serve or assist customers or visitors (e.g. restaurant, pachinko parlour, etc.) (wasei
口がかかる;口が掛かる[くちがかかる, kuchigakakaru] (exp,v5r) (1) to be summoned (i.e. of a geisha, by a customer); (2) (usu. as 〜の口が掛かる) to be offered (the job of ...); to be invited (to do ...)
呼び込み;呼込み[よびこみ, yobikomi] (n) (1) barker; tout; hawker; someone who attempts to attract patrons to entertainment events, shops, bars, and such, by exhorting passing public; (vs) (2) calling out to potential customers
垢掻き[あかかき, akakaki] (n) (arch) (See 湯女) female assistant who scrubbed customers at public baths and also offered sexual services (Edo period)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
カスタマ[かすたま, kasutama] customer
カスタマーサポート[かすたまーさぽーと, kasutama-sapo-to] customer support
カスタマエンジニア[かすたまえんじにあ, kasutamaenjinia] customer engineer (CE)
カスタマサービス[かすたまさーびす, kasutamasa-bisu] customer service
加入者宅内装置[かにゅうしゃたくないそうち, kanyuushatakunaisouchi] customer premise equipment (CPE)
顧客サービス[こかうサービス, kokau sa-bisu] customer service
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[きゃく, kyaku] Thai: ลูกค้า English: customer

customer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริการหลังการขาย[n. exp.] (børikān lan) EN: after-sales service ; customer service FR: service après-vente [m]
บริการหลังขาย[n. exp.] (børikān lan) EN: after-sales service ; customer service FR: service après-vente [m]
บริการลูกค้า[n. exp.] (børikān lūk) EN: customer service FR: service à la clientèle [m]
เจ้าจำนำ[n.] (jaojamnam) EN: regular customer ; client ; clientele FR: client [m] ; clientèle [f]
เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์[n. exp.] (jaonāthī fā) EN: customer service FR:
เจ้าประจำ[n. exp.] (jao prajam) EN: regular customer ; regular supplier FR:
กัมประโด[n.] (kampradō) EN: comprador ; customer agent FR:
การบริการลูกค้า[n. exp.] (kān børikān) EN: customer service FR: service à la clientèle [m]
การให้บริการลูกค้า[n. exp.] (kān hai bør) EN: customer service FR:
การมุ่งเน้นลูกค้า[n. exp.] (kān mung nē) EN: customer focus FR:
การรับใช้ลูกค้า[n. exp.] (kān rapchai) EN: customer service ; service FR:
การต่อว่าของลูกค้า[n. exp.] (kān tøwā kh) EN: customer complaints FR:
ขาจร[n.] (khājøn) EN: irregular customer ; casual customer FR: client occasionnel [m]
ขาประจำ[n.] (khāprajam) EN: regular customer ; steady customer ; good customer FR: bon client [m] ; client régulier [m] ; habitué [m]
คัสตอมเมอร์[n.] (khattǿmoē) EN: customer FR:
คนขวางโลก[n. exp.] (khon khwāng) EN: nonconformist ; person at odds with society ; contrary person ; perverse person ; awkward customer FR: non-conformiste [m]
คู่ค้า[n.] (khūkhā) EN: trading partner ; business partner ; regular customer FR: partenaire commercial [m]
ความชอบของลูกค้า[n. exp.] (khwām chøp ) EN: customer preference FR: préférence des clients [f]
ลูกค้า[n.] (lūkkhā) EN: customer ; client ; clientele FR: client [m] ; acheteur [m] ; consommateur [m] ; clientèle [f]
ลูกค้าเป็นผู้ถูกเสมอ[xp] (lūkkhā pen ) EN: the customer is always right FR: le client a toujours raison
ลูกค้าภายใน[n. exp.] (lūkkhā phāi) EN: internal customer FR:
ลูกค้าภายนอก[n. exp.] (lūkkhā phāi) EN: external customer FR:
ลูกค้าประจำ[n. exp.] (lūkkhā praj) EN: regulat customer FR: client régulier [m] ; client habituel [m]
ลูกค้ารายแรก[n. exp.] (lūkkhā rāi ) EN: first customer ; launch customer FR: premier client [m] ; premier acheteur [m]
ลูกค้ารายใหญ่[n. exp.] (lūkkhā rāi ) EN: big customer FR: gros client [m]
มุ่งเน้นลูกค้า[adj.] (mung nēn lū) EN: customer oriented FR:
ปัญหาลูกค้า[n. exp.] (panhā lūkkh) EN: customer problem FR:
ผู้บริโภค[n.] (phūbøriphōk) EN: consumer ; customer FR: consommateur [m]
ผู้ซื้อ[n.] (phūseū) EN: customer ; buyer ; purchaser ; vendee FR: client [m] ; cliente [f] ; acheteur [m] ; acheteuse [f] ; acquéreur [m]
ฐานลูกค้า[n. exp.] (thān lūkkhā) EN: customer base FR:
อารมณ์ของลูกค้า[n. exp.] (ārom khøng ) EN: customer's mood FR: humeur des consommateurs [f]
บัญชีลูกค้า[n. exp.] (banchī lūkk) EN: customers' accounts FR:
บริการลูกค้า[v. exp.] (børikān lūk) EN: serve customers FR: servir un client ; servir la clientèle
ดึงดูดลูกค้า[v. exp.] (deungdūt lū) EN: attract customers FR: attirer les clients ; attirer la clientèle
ความต้องการของลูกค้า[n. exp.] (khwām tǿngk) EN: customer's demand FR: demande des consommateurs [f]
ลูกค้าขาจร[n. exp.] (lūkkhā khāj) EN: casual customers ; passing trade FR:
ลูกค้าของบริษัท[n. exp.] (lūkkhā khøn) EN: corporate customers FR:
รับมือกับลูกค้า[v. exp.] (rapmeū kap ) EN: deal with customers FR:

customer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anzeigenkunde {m}advertising customer
Kundenberatung {f}customer advisory service; customer advisory office
Kundenbetreuung {f}customer service; customers support; customer support
Kundenbindung {f}customer loyalty; customer retention
Neukunde {m} | potentieller Neukundenew customer | prospect
kundenseitig {adv}provided by the customer; supplied by the customer
Stammkunde {m}regular customer
Marktaufteilung {f}allocation of customers
Laufkundschaft {f}casual customers
Kundenauftrag {m}customer order; sales order
Kundendaten {pl}customer data
Kundendienstabteilung {f}customer services department
Kundenkartei {f}customer file
Kundenliste {f}customer list
Kundennähe {f}customer proximity
Kundennummer {f}customer number
Kundenorientierung {f}customer focus
Interessent {m}; möglicher Kundeprospective customer; prospect
Kundenverwaltung {f}customer tracking system
Kundenzufriedenheit {f}customer satisfaction
Pflichtenheft {n}customer requirement specification; specification

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า customer
Back to top