ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crunch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crunch*, -crunch-

crunch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crunch (vt.) เคี้ยวเสียงดัง Syn. munch, gnaw
crunch (n.) ภาวะวิกฤต Syn. crisis, emergency
crunch (n.) เสียงดังจากการบดเคี้ยว
crunch down (phrv.) บดให้เป็นผง See also: ขยี้ให้เป็นผง Syn. crunch up
crunch up (phrv.) บดให้เป็นผง See also: ขยี้ให้เป็นผง Syn. crunch down
crunchie (sl.) ทหาร
English-Thai: HOPE Dictionary
crunch(ครันชฺ) {crunched,crunching,crunches} n. บดด้วยฟัน,เคี้ยวเสียงดัง,บดเสียงดัง,กระทืบเสียงดัง. vi. เคี้ยวเสียงดัง. n. การเคี้ยวหรือบดเสียงดัง,เสียงดังที่เกิดขึ้นดังกล่าว., Syn. craunch
crunchy(ครัน'ชี) adj. กรอบ,ดังสวบ ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
crunch(n) การเคี้ยวเสียงดัง,เสียงดัง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขบเคี้ยว (v.) crunch See also: chew, masticate Syn. เคี้ยว, ขบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Boy, I'm sure going to hate to crunch this place up.ถ้าเป็นยังงี้สงสัยพังร้านไม่ลง ขอบคุณครับ
Okay, well, let me just factor that into the computer and crunch some numbers.ได้.. เดี๋ยวผมขอใส่ข้อมูลเข้าเครื่องก่อน จะได้หาตัวเลขสวยๆ ให้คุณได้
You've seen him in Sports illustrated, on the Cinnamon Toast Crunch box.คุณเคยเห็นเขา ในกีฬาแสดงบน กล่องขนมปังอบเชยขบเคี้ยว
"Gold and diamonds and rubies so your feet can crunch on them."" ทอง เพชร และ ทับทิม อยู่ใต้เท้าที่เจ้าเหยียบ "
But no matter how many times I crunch the numbers, we're still out 2,700 bucks.แต่ไม่ว่าฉันจะนับสักกี่ครั้ง เราก็ยังขาดไป 2,700 ดอลล่าห์
Yhe crunch came. This one day I went into this session.วิกฤติมาเยือน ในวันหนึ่ง ที่ผมไปบันทึกเสียง
Oh, well. Let's crunch some numbers.โอ้ เอ่อ มาคำนวนตัวเลขคร่าวๆกันเถอะ
The leaves crunch under our feet.ใบไม้ร่วงหล่น อยู่ใต้ฝาเท้าของเรา
Desperate Housewives S06E10 Boom Crunch (VO+STFREN)ความเดิมตอนที่แล้วของ...
Uh, crunch Berries.อา... ครั้นช์เบอร์รี่
DAVID AND HIS TEAM CRUNCH PILES OF NUMBERSเกือบสมบูรณ์แบบสม่ำ เสมอและเรียบเนียน
And to get all the way to a black hole, you'd have to crunch down the entire sun to be less than a few kilometers across.และทั้งหมดก็มีทำคือ ไป 7 ไมล์ต่อวินาที ที่จะหลบหนีจากโลก และเพื่อให้ได้ไปตลอด ทางจนถึงหลุมดำ

crunch ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 脆] brittle; fragile; crisp; crunchy; clear and loud voice; neat

crunch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いざと言う時;いざという時[いざというとき, izatoiutoki] (exp) (See いざ) when it's important; when it comes to the crunch
いざ鎌倉[いざかまくら, izakamakura] (n) case that something major happens; event of an emergency; when it comes to the crunch
ざっくざっく[, zakkuzakku] (adv) crunch crunch; thud thud; tramp tramp
バリン[, barin] (n) (1) valine; (adv) (2) (on-mim) (with a) whoomp; smash; crunch
ビッグクランチ[, biggukuranchi] (n) big crunch (theoretical reversal of the big bang resulting in the demise of the universe)
むしゃむしゃ[, mushamusha] (adv) munch; crunch
カリカリ;かりかり[, karikari ; karikari] (adj-na,adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) (See こりこり・1) crisp (e.g. potato chip, fried fish, etc.); crunchy; (adv-to,adv,vs) (2) (on-mim) grumpily; touchily; edgily; irritably
カリット[, karitto] (n) crunchy
くちゃくちゃ[, kuchakucha] (adv,adv-to,adj-na) (on-mim) crunching; crumpling; messy
こりこり[, korikori] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (like a pickle); crunchy; (2) (on-mim) firm (musculature); (3) (on-mim) stiff (shoulders, neck, etc.)
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly
さくっ;サクッ[, sakutsu ; sakutsu] (adv-to) (1) (on-mim) with a crunching or grinding sound; (2) quickly; promptly; abruptly; simply; efficiently; (3) (See さくさく・1) crispily; crunchily
しゃきっと;シャキッと[, shakitto ; shakitsu to] (adv) (1) (See すっきり) crisp; crunchy; (2) refreshing; straight; firm; sharp; smart and stylish
じゃりじゃり[, jarijari] (adv,adv-to,adj-na,vs) (on-mim) crunchy; gritty (sand, pebbles, etc.)
シュシュ[, shushu] (n) (uk) scrunchie; hair tie covered in fabric
ぱりっと[, paritto] (adv,vs) (1) (col) dashing; classy; posh; new; modern; (2) crisp; crisply; crunchy
ばりばり(P);バリバリ[, baribari (P); baribari] (adj-na,adv,n) (on-mim) tearing; crunching (sound); work hard; actively; (P)
ボキボキ;ぼきぼき[, bokiboki ; bokiboki] (adv,adv-to) (on-mim) cracking sound (e.g. cracking one's knuckles); crunching sound
ぼりぼり;ぽりぽり[, boribori ; poripori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) munching; crunching; (2) (on-mim) scratching
噛みしだく[かみしだく, kamishidaku] (v5k,vt) (1) to crush with the teeth; to crunch; (2) to simplify
噛み砕く;噛砕く[かみくだく, kamikudaku] (v5k,vt) (1) to crunch; to masticate; (2) to simplify; to explain plainly
天かす;天滓[てんかす, tenkasu] (n) (See 天ぷら) tenkasu (crunchy bits of deep-fried dough produced as a byproduct of cooking tempura)
我利我利[がりがり;ガリガリ, garigari ; garigari] (adj-na,n) (1) (uk) skin and bones; appearing to be underweight; (adv) (2) with a grinding, crunching, scratching (sound); (3) desperately; recklessly; (adj-no) (4) crunchy hardness; (5) selfishness; selfish person
数合わせ[かずあわせ, kazuawase] (n) making the numbers balance; fixing the numbers; number-juggling; making up the numbers (e.g. to form a majority); taking tally; number-crunching
煮干;煮干し[にぼし, niboshi] (n) (small crunchy) dried sardines
齧る;噛る;囓る[かじる, kajiru] (v5r,vt) (1) to chew; to bite (at); to gnaw; to nibble; to munch; to crunch; to have a smattering of; (2) to dabble in (e.g. hobby, instrument)

crunch ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขบ[v.] (khop) EN: crunch ; gobble ; crack ; bite ; grind ; grit ; chew FR: croquer ; mordre
กรอบ[adj.] (krøp) EN: crisp ; brittle ; crackling ; crispy ; crunchy ; friable ; broken FR: croustillant ; croquant ; cassant ; friable
กรอบแกรบ[adj.] (krøpkraēp) EN: crackling ; crunching FR:
กรอบเกรียบ[adj.] (krøpkrīep) EN: crackling ; crunching FR:
กรุบ[X] (krup) EN: crunching sound ; sound of crushing FR:
ทับทิมกรอบ[n. exp.] (thapthim kr) EN: crisp pomegranate seeds ; crunchy water chestnuts and coconut milk syrup FR:

crunch ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
knusprig; knackig {adj} | knuspriger; knackiger | am knusprigsten; am knackigstencrunchy | crunchier | crunchiest
Knackpunkt {m}crunchpoint

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crunch
Back to top