ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

committee

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *committee*, -committee-

committee ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
committee (n.) คณะกรรมการ Syn. board, council
committeeman (n.) กรรมการ
English-Thai: HOPE Dictionary
committee(คะมิท'ที) n. คณะกรรมการ,ผู้ปกครอง,ผู้อนุบาล, See also: committeeship n.
committeeman(คะมิท'ทีเมิน) n. กรรมการ กรรมาธิการ,หัวหน้าพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้ง -pl. committeemen
English-Thai: Nontri Dictionary
committee(n) คณะกรรมการ,ผู้อนุบาล,ผู้ปกครอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
committee๑. คณะกรรมการ๒. คณะกรรมาธิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Committee of Permanent Representativesคณะกรรมการในกรอบสหภาพยุโรป
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กก. (n.) committee Syn. กรรมการ
กรรมการ (n.) committee See also: committee member, commission, board Syn. คณะกรรมการ
คณะกรรมการ (n.) committee See also: council, commission, board
ประธานกรรมการ (n.) committee chairman See also: chairman of the board
กรรมการหญิง (n.) female committee Ops. กรรมการชาย
กรรมการิณี (n.) female committee Syn. กรรมการหญิง Ops. กรรมการชาย
คณะกรรมการชั่วคราว (n.) ad hoc committee
คณะกรรมการอำนวยการ (n.) board of committee See also: steering committee
อนุกรรมการ (n.) subcommittee
เข้าตากรรมการ (v.) satisfy the committee
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As Chairman of the Welcoming Committee it is my privilege to extend a laurel and hearty handshake to our new nigger.ในฐานะ ประธานคณะกรรมการต้อนรับ... ...ขอมอบช่อมะกอก ดอกมะไฟ ต้อนรับ... ...นิโกร
We will now burn the passes of our committee and its supporters.เราจะเผาใบผ่านของผู้ที่ผูกมัดเราซะ
Mr. Boddy threatened to give my wife's name to the House Un-American Activities Committee unless she named them.คุณบ๊อดดี้ขู่ว่าจะให้ชื่อภรรยาของผมให้กับ คณะกรรมการตรวจสอบกิจกรรมที่ไม่เป็นอเมริกันของวุฒิสภา ถ้าเธอไม่ยอมให้รายชื่อแก่เขา
I greased the house committee for covert appropriations. they think the funds are for more stealth bombers.ผมให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว คาดว่าเป็นขีปนาวุธข้ามทวีป
The selection committee is just a formality.คณะกรรมการที่ถูกเลือก เป็นไปตามระเบียบ
Appropriations Committee voted an annual payment of $500 just to shut him up.คณะกรรมการสรรโหวตชำระเงินประจำปีของ $ 500 เพียงเพื่อกักตัวเขาไว้
But the appointment to the committee of Michael Kitz who has resigned as National Security Advisor has raised eyebrows on Capitol Hill.แต่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการของไมเคิล คิทส ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งเป็น ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ยกคิ้วเกี่ยวกับ แคพิทอลฮิล
Has the committee approved the mission? There's been talk of delay.คณะกรรมการอนุมัติรึยังครับ ได้ข่าวว่าจะเลื่อน
The Demolitions Committee of Project Mayhem... ..wrapped the foundations of 12 buildings with explosives.หกเดือนก่อน ผมนอนไม่หลับ ผมนอนไม่หลับ ผมนอนไม่หลับ
But now there's a committee for the protection of everything.แต่ตอนนี้มีคณะกรรมการ ที่ปกป้องทุกอย่าง
Well this is the office of the national labour committee here in the garment area of New York City.นี่คือสำนักงาน (ชาร์ลส์ เคอร์นาแกน ผู้อำนวยการ, คณะกรรมการแรงงานแห่งชาติ) ของคณะกรรมการแรงงานแห่งชาติ นี่เป็นแผนกเสื้อผ้าสำเร็จรูปของนิวยอร์กซิตี
...I appeared before the Congressional Committee the highest representation of the American people under subpoena to tell what I knew of activities which I believed might lead to an attempt to set up a fascist dictatorship....ผมปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการสภาคองเกรส ผู้แทนสูงสุดของชาวอเมริกัน ภายใต้คำสั่งศาลเพื่อให้การเรื่องที่ผมรู้เห็น

committee ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国共产党中央委员会[Zhōng guó Gòng chǎn dǎng Zhōng yāng Wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 中国共产党中央委员会 / 中國共產黨中央委員會] Central Committee of the Communist Party of China
中央执行委员会[Zhōng yāng zhí xíng wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 中央执行委员会 / 中央執行委員會] Central Executive committee (of Communist party or Guomindang)
救灾救济司[jiù zāi jiù jì sī, ㄐㄧㄡˋ ㄗㄞ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ ㄙ, 救灾救济司 / 救災救濟司] emergency aid committee (of PRC Ministry of Civil Affairs 民政部)
委员[wěi yuán, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ, 委员 / 委員] committee member; committee; council
委员会会议[wěi yuán huì huì yì, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 委员会会议 / 委員會會議] committee meeting
中共中央纪律检查委员会[Zhōng gòng zhōng yāng jì lǜ jiǎn chá wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄐㄧˋ ㄌㄩˋ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 中共中央纪律检查委员会 / 中共中央紀律檢查委員會] disciplinary committee of Chinese communist party
中纪委[zhōng jì wěi, ㄓㄨㄥ ㄐㄧˋ ㄨㄟˇ, 中纪委 / 中紀委] disciplinary committee of the Chinese communist party; abbr. for 中共中央紀律檢查委員會|中共中央纪律检查委员会
乐施会[lè shī huì, ㄌㄜˋ ㄕ ㄏㄨㄟˋ, 乐施会 / 樂施會] Oxfam (Oxford Committee for Famine Relief)
会长[huì zhǎng, ㄏㄨㄟˋ ㄓㄤˇ, 会长 / 會長] president of a club, committee etc
中共中央宣传部[Zhōng gòng Zhōng yāng Xuān chuán bù, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄨˋ, 中共中央宣传部 / 中共中央宣傳部] Propaganda Department of the Central Committee of the Communist Party of China
中国国民党革命委员会[Zhōng guó Guó mín dǎng Gé mìng Wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 中国国民党革命委员会 / 中國國民黨革命委員會] Revolutionary Committee of the Kuomintang
常务委员会[cháng wù wěi yuán huì, ㄔㄤˊ ˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 常务委员会 / 常務委員會] standing committee (e.g. of National People's Congress)
国家广播电影电视总局[guó jiā guǎng bō diàn yǐng diàn shì zǒng jú, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧㄢˋ ˇ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄗㄨㄥˇ ㄐㄩˊ, 国家广播电影电视总局 / 國家廣播電影電視總局] state committee on films and broadcast media; PRC film censorship bureau; abbr. 廣電|广电
中央委员会[zhōng yāng wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 中央委员会 / 中央委員會] Central Committee
中共中央[Zhōng gòng zhōng yāng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ, 中共中央] Chinese Communist Party Central Committee
委员会[wěi yuán huì, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 委员会 / 委員會] committee
政协[zhèng xié, ㄓㄥˋ ㄒㄧㄝˊ, 政协 / 政協] CPPCC (Chinese People's Political Consultative Committee)
选举委员会[xuǎn jǔ wěi yuán huì, ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 选举委员会 / 選舉委員會] election committee
鉴定委员会[jiàn dìng wěi yuán huì, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 鉴定委员会 / 鑒定委員會] evaluation committee; review board
委员长[wěi yuán zhǎng, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄓㄤˇ, 委员长 / 委員長] head of a committee
常委[cháng wěi, ㄔㄤˊ ㄨㄟˇ, 常委] member of standing committee
市委[shì wěi, ㄕˋ ㄨㄟˇ, 市委] municipal committee
组委[zǔ wěi, ㄗㄨˇ ㄨㄟˇ, 组委 / 組委] organizational committee; abbr. for 組織委員會|组织委员会
中共中央纪委监察部[zhōng gòng zhōng yāng jì wěi jiān chá bù, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄐㄧˋ ㄨㄟˇ ㄐㄧㄢ ㄔㄚˊ ㄅㄨˋ, 中共中央纪委监察部 / 中共中央紀委監察部] party discipline committee
党中央[dǎng zhōng yāng, ㄉㄤˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ, 党中央 / 黨中央] party central committee
中央全会[zhōng yāng quán huì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄑㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 中央全会 / 中央全會] plenary session of the Central Committee
中国共产党中央委员会宣传部[zhōng guó gòng chǎn dǎng zhōng yāng wěi yuán huì xuān chuán bù, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄨˋ, 中国共产党中央委员会宣传部 / 中國共產黨中央委員會宣傳部] Propaganda Department of the PRC communist party central committee; the Ministry of Truth
常委会[cháng wěi huì, ㄔㄤˊ ㄨㄟˇ ㄏㄨㄟˋ, 常委会 / 常委會] standing committee
小组委员会[xiǎo zǔ wěi yuán huì, ㄒㄧㄠˇ ㄗㄨˇ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 小组委员会 / 小組委員會] subcommittee
思想库[sī xiǎng kù, ㄙ ㄒㄧㄤˇ ㄎㄨˋ, 思想库 / 思想庫] thinktank (committee set up to study a problem)
工委[gōng wěi, ㄍㄨㄥ ㄨㄟˇ, 工委] working committee

committee ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS
ココム[, kokomu] (n) Coordinating Committee for Export to Communist Area; COCOM; (P)
コミッティー[, komittei-] (n) committee
ステアリングコミッティー;ステアリング・コミッティー[, sutearingukomittei-; sutearingu . komittei-] (n) (See ステコミ) steering committee
ステコミ[, sutekomi] (n) (abbr) (See ステアリングコミッティー) steering committee
参院予算委[さんいんよさんい, san'inyosan'i] (n) (abbr) (See 参院予算委員会) Budget Committee of the upper house of the Diet (one half of the yosaniinkai)
参院予算委員会[さんいんよさんいいんかい, san'inyosan'iinkai] (n) (See 予算委員会) Budget Committee of the upper house of the Diet (one half of the yosaniinkai)
委員[いいん, iin] (n) committee member; (P)
委員会[いいんかい, iinkai] (n) committee; commission; board; panel; committee meeting; (P)
委員会に諮る[いいんかいにはかる, iinkainihakaru] (exp,v5r) to submit (a plan) to a committee for deliberation
委員会制度[いいんかいせいど, iinkaiseido] (n) committee system; commission system
委員会設置会社[いいんかいせっちかいしゃ, iinkaisecchikaisha] (n) company with a committee governance structure (e.g. auditing, appointment, compensation)
委員長[いいんちょう, iinchou] (n) committee chairman; (P)
実情調査委員会[じつじょうちょうさいいんかい, jitsujouchousaiinkai] (n) fact-finding committee
専門委員会[せんもんいいんかい, senmon'iinkai] (n) advisory committee; committee of experts; advisory panel
懲罰委員会[ちょうばついいんかい, choubatsuiinkai] (n) disciplinary committee
政倫審[せいりんしん, seirinshin] (n) (abbr) (See 政治倫理審査会・せいじりんりしんさかい) Deliberative Council on Political Ethics (Diet Committee); ethics committee
映倫[えいりん, eirin] (n) Motion Picture Code of Ethics Committee
検察審査会[けんさつしんさかい, kensatsushinsakai] (n) Committee for the Inquest of Prosecution
準備委員会[じゅんびいいんかい, junbiiinkai] (n) preparatory committee
特別委員会[とくべついいんかい, tokubetsuiinkai] (n) special or ad hoc committee
理事国[りじこく, rijikoku] (n) member country of the executive committee in an international organization (organisation)
監査委員[かんさいいん, kansaiin] (n) supervisory auditor; member of inspection committee
真相究明委員会[しんそうきゅうめいいいんかい, shinsoukyuumeiiinkai] (n) fact-finding committee
継続審査[けいぞくしんさ, keizokushinsa] (n) carrying over a bill from one Diet session to the next, being deliberated by a committee in the interim
編集委員[へんしゅういいん, henshuuiin] (n) editorial committee member; senior staff writer (newspaper)
衆議院運営委員会[しゅうぎいんうんえいいいんかい, shuugiin'un'eiiinkai] (n) House of Representatives Steering Committee
衆院予算委[しゅういんよさんい, shuuinyosan'i] (n) (abbr) (See 衆院予算委員会) Budget Committee of the lower house of the Diet (one half of the yosaniinkai)
衆院予算委員会[しゅういんよさんいいんかい, shuuinyosan'iinkai] (n) (See 予算委員会) Budget Committee of the lower house of the Diet (one half of the yosaniinkai)
諮問委員会[しもんいいんかい, shimon'iinkai] (n) advisory committee (council, panel)
議運[ぎうん, giun] (n) (abbr) (See 議院運営委員会) Committee on Rules and Administration (Diet); House Steering Committee; Standing Committee for House Management
議院運営委員会[ぎいんうんえいいいんかい, giin'un'eiiinkai] (n) (See 議運) Committee on Rules and Administration (Diet); House Steering Committee; Standing Committee for House Management; (P)
議院運営委員長[ぎいんうんえいいいんちょう, giin'un'eiiinchou] (n) House Steering Committee Chairman
赤菱[あかびし, akabishi] (n) Red Crystal (politically and religiously neutral emblem used by the International Committee of the Red Cross)
進行係[しんこうがかり, shinkougakari] (n) program director; programme director; facilitator; steering committee (chair)
進行役[しんこうやく, shinkouyaku] (n) (See 進行係) facilitator; programme director; steering committee (chair)
運営委員会[うんえいいいんかい, un'eiiinkai] (n) steering committee
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC
ダック[, dakku] (n) (1) Development Assistance Committee; DAC; (2) dock; (3) duck
ユニコード技術委員会[ユニコードぎじゅついいんかい, yuniko-do gijutsuiinkai] (n) {comp} Unicode Technical Committee; UTC
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ユニコード技術委員会[ユニコードぎじゅついいんかい, yuniko-do gijutsuiinkai] Unicode Technical Committee (UTF)
国際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT
技術委員会[ぎじゅついいんかい, gijutsuiinkai] technical committee

committee ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอร์ด[n.] (bøt) EN: board ; committee FR: comité de direction [m]
กรรมการ[n.] (kammakān) EN: committee member ; member of a board/committee/council/assembly ; committeeman ; member of a panel ; director of a company/corporation ; director FR: membre d'un bureau directeur [m] ; membre d'un comité directeur [m] ; membre d'un comité/conseil [m] ; directeur de société [m]
กรรมการจัดซื้อ[n. exp.] (kammakān ja) EN: buying committee FR:
กรรมการกลาง[n. exp.] (kammakān kl) EN: arbiter ; the one who has to say ; central committee FR:
กรรมการสอบ[n. exp.] (kammakān sø) EN: investigating committee FR:
กรรมาธิการ[n.] (kammāthikān) EN: commission ; Board of Commissioner ; committee FR: comité [m] ; commission [f]
กรรมาธิการงบประมาณ[n. exp.] (kammāthikān) EN: scrutinizing committee FR: comité de suivi [m] ; comité d'évaluation [m]
คณะ[n.] (khana) EN: group ; gang ; party ; contingent ; organization ; team ; body ; committee ; board ; troupe FR: groupe [m] ; troupe [f] ; formation [f] ; contingent [m] ; comité [m]
คณะกรรมการ[n.] (khanakammak) EN: committee ; commission ; board of directors ; administrative committee ; administrative council ; panel FR: comité [m] ; commission [f] ; conseil [m] ; conseil de direction [m]
คณะกรรมการอำนวยการ[n. exp.] (khanakammak) EN: organizing committee ; steering committee FR:
คณะกรรมการเฉพาะกิจ[n. exp.] (khanakammak) EN: ad hoc committee FR:
คณะกรรมการจัดการ[n. exp.] (khanakammak) EN: management committee ; management FR: comité de gestion [m]
คณะกรรมการจัดการพิบัติภัยอาเซียน[org.] (Khanakammak) EN: ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM) FR:
คณะกรรมการคัดเลือก[n. exp.] (khanakammak) EN: selection committee ; jury FR: comité de sélection [m]
คณะกรรมการนโยบายการเงิน[n. exp.] (khanakammak) EN: Monetary Policy Committee (MPC) FR:
คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ[n. exp.] (Khanakammak) EN: National Olympic Committee (NOC) FR: comité national olympique (CNO) [m]
คณะกรรมการโอลิมปิกสากล[org.] (Khanakammak) EN: International Olympic Committee FR: Comité International Olympique [m]
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน[n. exp.] (khanakammak) EN: renumeration committee ; compensation committee FR:
คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน[org.] (Khanakammak) EN: Committee of Permanent Representatives to ASEAN FR:
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน[org.] (Khanakammak) EN: Anti-Money Laundering Committee FR:
คณะกรรมการ ป.ย.ป.[org.] (Khanakammak) EN: Por Yor Por committee FR:
คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) [org.] (Khanakammak) EN: People's Democratic Reform Committee (PDRC) FR:
คณะกรรมการประเมิน[n. exp.] (khanakammak) EN: evaluation committee FR: comité d'évaluation [m]
คณะกรรมการประสานงาน[n. exp.] (khanakammak) EN: coordinating committee FR: comité de coordination [m]
คณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ[org.] (Khanakammak) EN: International Coordinating Committee of National Human Rights Institutions ; International Coordinating Committee (ICC) FR:
คณะกรรมการร่วม[n. exp.] (khanakammak) EN: joint committee FR:
คณะกรรมการสถานศึกษา[n. exp.] (khanakammak) EN: school committee FR:
คณะกรรมการสอบสวน[n. exp.] (khanakammak) EN: committee of enquiry FR: commission d'enquête [f]
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย[n. exp.] (khanakammak) EN: disciplinary committee ; disciplinary panel FR:
คณะกรรมการถาวร[n. exp.] (khanakammak) EN: standing committee FR: comité permanent [m]
คณะกรรมการที่ปรึกษา[n. exp.] (khanakammak) EN: advisory committee FR:
คณะกรรมการทั่วไป[n. exp.] (khanakammak) EN: general committee FR: comité général [m]
คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.)[org.] (Khanakammak) EN: Assets Examination Committee (AEC) FR:
คณะกรรมการยกร่าง[n. exp.] (khanakammak) EN: drafting committee FR:
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ[org.] (Khanakammak) EN: Constitution Drafting Committee (CDC) FR:
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ[org.] (Khana Raksā) EN: National Peacekeeping Committee (NPKC) FR:
คณะรณรงค์แก้ไขมาตรา 112 (ครก. 112)[n. exp.] (khana ronna) EN: Campaign Committee for the Amendment of Article 112 (CCAA 112) FR:
ตั้งคณะกรรมการ[v. exp.] (tang khanak) EN: set up a committee FR:
อนุกรรมการ[n.] (anukammakān) EN: subcommittee FR: sous-comité [m]
กรรมการิณี[n.] (kammakārinī) EN: committeewoman FR:

committee ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betriebsvereinbarung {f}agreement between works committee and management
Schiedskommission {f}arbitration committee
Prüfungsausschuss {m}audit committee
Betriebsratsvorsitzende {m,f}; Betriebsratsvorsitzenderchairman of the works committee
Wirtschafts- und Sozialausschuss {m}Economic and Social Committee
Schlichtungsausschuss {m}mediation committee; arbitration committee
Vermittlungsausschuss {m} | den Vermittlungsausschuss einschaltenmediation committee | to call the mediation committee
Organisationsausschuss {m}organizing committee
Sonderausschuss {m}select committee
Sachvertändigenausschuss {m}committee of experts
Untersuchungsausschuss {m}committee of inquiry
Jury {m}selection committee; panel of judges

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า committee
Back to top