ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

classic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *classic*, -classic-

classic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
classic (adj.) ที่เป็นรูปแบบดั้งเดิม Syn. classical
classic (adj.) ที่มีคุณภาพสูง Syn. excellent, superior, first-rate
classical (adj.) ที่เกี่ยวกับกรีกหรือโรมันโบราณ Syn. classic
classical (adj.) ที่เป็นแบบดั้งเดิม
classical (adj.) ที่เป็นเพลงคลาสสิค
classicist (n.) ผู้ที่ศึกษาวัฒนธรรมกรีกและโรมันโบราณ
English-Thai: HOPE Dictionary
classic(แคลส'ซิค) adj. ยอดเยี่ยม,ดีเด่น,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเอก,ดีถึงขนาด,อมตะ,เป็นพื้นฐาน,เป็นหลัก,มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์หรือวรรณคดี,เป็นแบบอย่าง,เป็นประเพณี,เกี่ยวกับภาษากรีกและลาติน,แบบกรีกและโรมัน,เกี่ยวกับเอกลักษณ์หรือลีลาโบราณ. n. นักเขียนชั้นหนึ่ง,นักวรรณค
classical(แคลส'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับแบบกรีกและโรมันโบราณ,ชั้นหนึ่ง,ดีเด่น,เป็นแนวหน้า,เกี่ยวกับวรรณคดีสมัยคลาสซิค,ชื่อเสียงโด่งดัง,เป็นมรดกตกทอดแต่โบราณ,เป็นแบบฉบับที่เชื่อถือได้, See also: classicality,classicalness n. -Conf. classic
classicalismn. ดูclassicism
classicismn. ลัทธิคลาสซิค,กฎเกณฑ์และลักษณะของคลาสซิค, Syn. classicalism
classicist(แคลส'ซิซิสทฺ) n. ผู้เลื่อมใสและยึดถือเอกลักษณ์ของคลาสซิค,ผู้ศึกษาเกี่ยวกับคลาสซิค., See also: classicistic adj. ดูclassicist, Syn. classicalist
English-Thai: Nontri Dictionary
classic(adj) เกี่ยวกับงานศิลปะแบบคลาสสิค
classical(adj) เกี่ยวกับงานศิลปะแบบคลาสสิค
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
classic๑. (น.) คลาสสิก๒. (ว.) ตามแบบแผน, คลาสสิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
classicalตามแบบแผน, คลาสสิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
classicismคตินิยมแบบแผน, คตินิยมคลาสสิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
classicคลาสสิก [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Classical geographyภูมิศาสตร์สมัยคลาสสิค [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลาสสิก (n.) classic
คลาสสิก (adj.) classic Syn. คลาสสิค
คลาสสิค (adj.) classic
คลาสสิก (adj.) classical
ตันติภาษา (n.) classical language See also: systematizied language
เพลงคลาสสิค (n.) classical music
พิณพาทย์ (n.) classical Thai orchestra Syn. ปี่พาทย์
มโนราห์ (n.) classical Thai tune
กระต่ายเต้น (n.) rhythm of old Thai classical
กวางทอง (n.) name of Thai classical tune
คลื่นกระทบฝั่ง (n.) name of the Thai classical song
ตับเพลง (n.) series of Thai classical song See also: sets of classical Thai songs, large groups of Thai songs Syn. ตับเพลงโหมโรง
ตับเพลง (n.) series of Thai classical song See also: sets of classical Thai songs, large groups of Thai songs Syn. ตับเพลงโหมโรง
ตับเพลงโหมโรง (n.) series of Thai classical song See also: sets of classical Thai songs, large groups of Thai songs
ตับเพลงโหมโรง (n.) series of Thai classical song See also: sets of classical Thai songs, large groups of Thai songs
ตุ้งติ้ง (n.) name of classical Thai song Syn. ตุ้งติ้งเปลญวณ
ตุ้งติ้งเปลญวณ (n.) name of classical Thai song
ทวาย (n.) name of classical Thai song
ทะเลบ้า (n.) name of a Thai classical song
ทะแยสามชั้น (n.) name of Thai classical song
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
(LAUGHING) You fool, you fell victim to one of the classic blunders.เจ้าโง่! คนโง่มักตกเป็นเหยื่อของคนที่ฉลาดกว่า
It's considered by many critics to be the classic novel about the 1960s.นักวิจารณ์หลายคนยกย่องให้มัน... เป็นนวนิยายดีเด่นเกี่ยวกับปี 1960
Today we are going to create a classic dish from the north of Brazil.วันนี้จะโชว์ของอร่อยจากบราซิลเหนือ
It's a classic depiction of good versus evil.ภาพอมตะการต่อสู้ของธรรมะกับอธรรม
It's a classic Electra complex.อาการของโรคจิตอีเลคตร้าชัดๆ
How do you think the new record compares to your old, classic stuff?คุณว่าเพลงที่ร้องใหม่นี้ จะเพราะสู้ของเก่าได้มั้ยครับ?
A classic fool.ความโง่เง่าแสนคลาสสิค
Sammy! Fantastic show! Classic drumming, son.แซมมี่ ยอดเยี่ยมไปเลย มือกลองในตำนานเลยลูก!
It's been called the classic dish of Singaporeมันเคยเป็นอาหารคลาสสิคของที่นี่มาก่อน
He drinks wine and watches classic moviesเขาจะดื่มไวน์ และดูหนังคลาสสิค
It's my fault, I dragged Nola to the classic car show at ExCeL. - Really?เป็นความผิดของพี่เองที่ลากโนล่า ไปงานแสดงรถคลาสสิคที่เอ็กเซล
The occasional cocktail at the corner cafe, the classic late-night movies.เลี้ยงคอกเทลตามร้านคาเฟ่ ดูหนังคลาสสิกรอบดึก เข้าครัวทอดไข่กินตามตี 3

classic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吊诡[diào guǐ, ㄉㄧㄠˋ ㄍㄨㄟˇ, 吊诡 / 弔詭] bizarre; paradoxical; a paradox (from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子)
山海经[Shān Hǎi Jīng, ㄕㄢ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄥ, 山海经 / 山海經] Classic of Mountain and Sea, probably compiled c. 500 BC-200 BC, contains wide range of geography, mythology, witchcraft, popular customs etc
礼经[lǐ jīng, ㄌㄧˇ ㄐㄧㄥ, 礼经 / 禮經] Classic of Rites (same as 禮記|礼记)
礼记[Lǐ jì, ㄌㄧˇ ㄐㄧˋ, 礼记 / 禮記] Classic of Rites
三国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 三国演义 / 三國演義] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao
古文运动[gǔ wén yùn dòng, ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 古文运动 / 古文運動] cultural movement aspiring to study and emulate classic works, at different periods of history, esp. Tang and Song
释经[shì jīng, ㄕˋ ㄐㄧㄥ, 释经 / 釋經] exegesis; explanation of classic text
重典[zhòng diǎn, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, 重典] important classic text; cruel torture; severe punishment
释文[shì wén, ㄕˋ ㄨㄣˊ, 释文 / 釋文] interpreting words; to explain the meaning of words in classic texts; to decypher an old script
西游记[Xī yóu jì, ㄒㄧ ㄧㄡˊ ㄐㄧˋ, 西游记 / 西遊記] Journey to the West, Ming dynasty novel by Wu Cheng'en 吳承恩|吴承恩, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; also called Pilgrimage to the West or Monkey
姜太公[Jiāng tài gōng, ㄐㄧㄤ ㄊㄞˋ ㄍㄨㄥ, 姜太公 / 薑太公] Jiang Ziya 薑子牙|姜子牙 (late Shang dynasty, c. 1100 BC), partly mythical sage adviser of King Wen of Zhou 周文王, purported author of military classic Six secret teachings 六韜|六韬; also called 薑太公|姜太公
姜子牙[Jiāng Zǐ yá, ㄐㄧㄤ ㄗˇ ㄧㄚˊ, 姜子牙 / 薑子牙] Jiang Ziya (late Shang dynasty, c. 1100 BC), partly mythical sage adviser of King Wen of Zhou 周文王, purported author of military classic Six secret teachings 六韜|六韬; also called 薑太公|姜太公
仪礼[yí lǐ, ㄧˊ ㄌㄧˇ, 仪礼 / 儀禮] Rites and Ceremonies, part of the Confucian Classic of Rites 禮記|礼记
[huí, ㄏㄨㄟˊ, 回] to circle; to go back; to turn around; to answer; to return; to revolve; Hui religious minority (Chinese Muslims); time; classifier for acts of a play; section or chapter (of a classic book)
窃国者侯,窃钩者诛[qiè guó zhě hóu, ㄑㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄜˇ ㄏㄡˊ, qie4 gou1 zhe3 zhu1, 窃国者侯,窃钩者诛 / 竊國者侯,竊鉤者誅] steal the whole country and they make you a prince, steal a hook and they hang you (成语 saw, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子)
窃钩者诛,窃国者侯[qiè gōu zhě zhū, ㄑㄧㄝˋ ㄍㄡ ㄓㄜˇ ㄓㄨ, qie4 guo2 zhe3 hou2, 窃钩者诛,窃国者侯 / 竊鉤者誅,竊國者侯] steal a hook and they hang you, steal the whole country and they make you a prince (成语 saw, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子)
残卷[cán juàn, ㄘㄢˊ ㄐㄩㄢˋ, 残卷 / 殘卷] surviving section of a classic work; remaining chapters (while reading a book)
[yě, ㄧㄝˇ, 也] also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula
圣经外传[Shèng jīng wài zhuàn, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥ ㄨㄞˋ ㄓㄨㄢˋ, 圣经外传 / 聖經外傳] Apocrypha; biography external to the classics
圣经典故[shèng jīng diǎn gù, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥ ㄉㄧㄢˇ ㄍㄨˋ, 圣经典故 / 聖經典故] biblical classic
古典[gǔ diǎn, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ, 古典] classical
古典乐[gǔ diǎn yuè, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄩㄝˋ, 古典乐 / 古典樂] classical music (mainly western)
古典派[gǔ diǎn pài, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄆㄞˋ, 古典派] classicists
古典语言[gǔ diǎn yǔ yán, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄩˇ ㄧㄢˊ, 古典语言 / 古典語言] classical language
古典音乐[gǔ diǎn yīn yuè, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄩㄝˋ, 古典音乐 / 古典音樂] classical music
文言[wén yán, ㄨㄣˊ ㄧㄢˊ, 文言] classical Chinese
文言文[wén yán wén, ㄨㄣˊ ㄧㄢˊ ㄨㄣˊ, 文言文] classical Chinese
经典动力系统[jīng diǎn dòng lì xì tǒng, ㄐㄧㄥ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 经典动力系统 / 經典動力系統] classical dynamical system (math. phys.)
三字经[Sān zì jīng, ㄙㄢ ㄗˋ ㄐㄧㄥ, 三字经 / 三字經] Three character classic, a reading primer consisting of doggerel in lines of 3 characters
不见经传[bù jiàn jīng zhuàn, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄥ ㄓㄨㄢˋ, 不见经传 / 不見經傳] not found in the classics (成语 saw); unknown; unfounded; not authoritative
寂寥[jì liáo, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄠˊ, 寂寥] lonely; still; desolate; (classical)
入声[rù shēng, ㄖㄨˋ ㄕㄥ, 入声 / 入聲] entering tone (the fourth tone of classical Chinese)
尔雅[ěr yǎ, ㄦˇ ㄧㄚˇ, 尔雅 / 爾雅] Erya (the first surviving Chinese dictionary, c. 3rd century BC, with glosses on classical texts)
仿古[fǎng gǔ, ㄈㄤˇ ㄍㄨˇ, 仿古] pseudo-classical; modeled on antique; in the old style
[píng, ㄆㄧㄥˊ, 平] flat; level; equal; to tie (make the same score); to draw (score); calm; peaceful; level or even tone (i.e. first and second tones in classical Chinese); surname Ping
伪经[wěi jīng, ㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ, 伪经 / 偽經] forged scriptures; bogus classic; pseudepigrapha; apocrypha
今古文[jīn gǔ wén, ㄐㄧㄣ ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ, 今古文] former Han dynasty study or rewriting of classical texts such as the Confucian six classics 六經|六经
之乎者也[zhī hū zhě yě, ㄓ ㄏㄨ ㄓㄜˇ ㄧㄝˇ, 之乎者也] four common characters of classical Chinese (成语 saw); fig. semi-incomprehensible talk; double Dutch; all Greek to me
平仄[píng zè, ㄆㄧㄥˊ ㄗㄜˋ, 平仄] level and oblique tones (technical term for classical Chinese rhythmic poetry)
平声[píng shēng, ㄆㄧㄥˊ ㄕㄥ, 平声 / 平聲] level or even tone (i.e. the first and second tones of classical Chinese)

classic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラシックカー[, kurashikkuka-] (n) classic car
クラシックギター[, kurashikkugita-] (n) classic guitar
クラシックライフ[, kurashikkuraifu] (n) classic life
クラシックレース[, kurashikkure-su] (n) classic races
クラシックロック[, kurashikkurokku] (n) classic rock
代名詞[だいめいし, daimeishi] (n) (1) {ling} pronoun; (2) synonym; classic example; pattern; byword; representative; (P)
庇;廂[ひさし, hisashi] (n) (1) (uk) eaves (of roof); (2) narrow aisle surrounding the core of a temple building; (3) visor or peak (of cap); (4) (abbr) (See 庇髪) classic Japanese women's low pompadour hairstyle
庇髪;ひさし髪[ひさしがみ, hisashigami] (n) (obsc) classic Japanese women's low pompadour hairstyle
進士[しんし;しんじ;しじ(ok), shinshi ; shinji ; shiji (ok)] (n) (1) (See 科挙) palace examination (national Chinese civil servant examination based largely on classic literature); someone who has passed this examination; (2) (See 式部省) examination for promotion in the Ministry of Ceremonies (based largely on political duties and Chinese classics); someone who has passed this examination
階隠し[はしかくし;はしがくし, hashikakushi ; hashigakushi] (n) (See 寝殿造り,向拝) pent roof built atop the stairs of a shrine or a building in an classic aristocratic villa
音博士[おんはかせ;こえのはかせ(ik);おんぱかせ(ik), onhakase ; koenohakase (ik); onpakase (ik)] (n) professor specializing in the readings of kanji in classic Confucianist texts
カリ活用[カリかつよう, kari katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection formed by contraction of the "ku" adverbial form with the classical verb "ari" ("aru")
キュビワノ[, kyubiwano] (n) cubewano; classical Kuiper belt object
クラシカル[, kurashikaru] (adj-na,n) classical; (P)
クラシシズム[, kurashishizumu] (n) classicism
クラシック(P);クラッシック(P);クラッシク[, kurashikku (P); kurasshikku (P); kurasshiku] (n) (1) (abbr) (See クラシック音楽) classical music; (adj-na) (2) classic; classical; (n) (3) (the) classics; (P)
クラシック音楽(P);クラッシック音楽[クラシックおんがく(クラシック音楽)(P);クラッシックおんがく(クラッシック音楽), kurashikku ongaku ( kurashikku ongaku )(P); kurasshikku ongaku ( kurasshikku ongaku] (n) classical music; (P)
ク活用[クかつよう, ku katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection (easily recognized by its attributive form ending in "ki" and predicative form ending in "shi")
コイネー[, koine-] (n) koine (post-classical Greek language) (gre
シク活用[シクかつよう, shiku katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection (easily recognized by its attributive form ending in "shiki" and predicative form ending in "shi")
ストア(P);ストアー[, sutoa (P); sutoa-] (n) (1) store; (2) (ストア only) stoa (classical Greek colonnade or portico); (P)
タリ活用[タリかつよう, tari katsuyou] (n) classical form of na-adjective inflection formed by contraction of the particle "to" with the classical verb "ari" ("aru")
ネオクラシシズム[, neokurashishizumu] (n) neoclassicism
マクスウェルの方程式[マクスウェルのほうていしき, makusuueru nohouteishiki] (n) Maxwell's equations (summarizing the classical properties of the electromagnetic field)
ミロのビーナス[, miro no bi-nasu] (n) Venus de Milo (classical Greek sculpture of Aphrodite)
三代実録[さんだいじつろく, sandaijitsuroku] (n) (abbr) (See 日本三代実録) Sandai Jitsuroku (sixth of the six classical Japanese history texts)
五経[ごきょう, gokyou] (n) the Five Classics texts of Confucianism
京劇[きょうげき;けいげき, kyougeki ; keigeki] (n) classical Chinese opera
体術;體術[たいじゅつ, taijutsu] (n) classical form of martial art
古典主義[こてんしゅぎ, kotenshugi] (n,adj-no) classicism
古典主義者[こてんしゅぎしゃ, kotenshugisha] (n) classicist
古典学者[こてんがくしゃ, kotengakusha] (n) classicist; classical scholar
古雅[こが, koga] (adj-na,n) classical elegance; antiquity
四書五経[ししょごきょう, shishogokyou] (n) the Four Books and Five Classics of Confucianism; the Nine Chinese Classics
宣命[せんみょう;せみょう(ok), senmyou ; semyou (ok)] (n) (See 宣命体) imperial edict (written in a classical grandiose style)
復古神道[ふっこしんとう, fukkoshintou] (n) Fukko Shinto; Restoration Shinto; Reform Shinto (prominent 18th century form of Shinto, based on the classics, and free from Confucian and Buddhist influences)
抄物[しょうもの;しょうもつ, shoumono ; shoumotsu] (n) (1) Muromachi-period texts or annotations of texts used in Zen lectures; (2) extracting from or excerpting (a classic)
擬古主義[ぎこしゅぎ, gikoshugi] (n) archaism; pseudoclassicism
故事成語[こじせいご, kojiseigo] (n) idiom derived from historical events or classical literature of China
新古典派[しんこてんは, shinkotenha] (n) neoclassicism

classic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บานชื่นหนู [n. exp.] (bāncheūn nū) EN: Narrowleaf Zinnia ; Classic Zinnia FR:
คลาสสิค = คลาสสิก[adj.] (khlātsik = ) EN: classical ; classic FR: classique
โขน[n.] (khōn) EN: Thai classical masked ballet ; Thai classic masked drama ; Thai drama ; Asian drama ; masked play ; masked drama ; khōn FR: ballet traditionnel masqué [m]
ลายคราม[adj.] (lāikhrām) EN: classic ; veteran ; old seasoned FR:
ตามตำรา[adj.] (tām tamrā) EN: classic FR:
วายุภักษ์[n.] (wāyuphak) EN: mythical wind-eating bird ; name of an imaginary bird in classic Thai literature FR:
แบบฉบับ[adj.] (baēpchabap) EN: classical ; original FR: classique
แบบคลาสสิก[adj.] (baēp khlāts) EN: classical FR: classique
เชิดจีน[n.] (choētjīn) EN: name of Thai classical tune FR:
ดนตรีคลาสสิก[n. exp.] (dontrī khlā) EN: classical music FR: musique classique [f]
ดนตรีไทยเดิม[n. exp.] (dontrī Thai) EN: Thai classical music FR:
ฟิสิกส์แผนเดิม[n. exp.] (fisik phaēn) EN: classical physics FR: physique classique [f]
จระเข้หางยาว [n.] (jørakhēhāng) EN: [classical Thai song] FR:
การวิเคราะห์เชิงแบบฉบับ[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: classical analysis FR:
คลื่นกระทบฝั่ง[n. prop.] (Khleūnkrath) EN: [name of the Thai classical song] FR:
เครื่องห้า[n.] (khreūanghā) EN: Thai orchestra consisting of five classical instruments FR:
กลองโยน[n.] (kløngyōn) EN: [Thai classical song] FR:
กลศาสตร์แผนเดิม[n. exp.] (konlasāt ph) EN: classical mechanics FR: mécanique classique [f]
กลศาสตร์ดั้งเดิม[n. exp.] (konlasāt ta) EN: classical mechanics FR: mécanique classique [f] ; mécanique newtonienne [f]
กระต่ายเต้น[n.] (kratāiten) EN: [rhythm of old Thai classical] FR:
ละครเพลง[n.] (lakhønphlēn) EN: musical theatre ; musical play ; traditional Thai classical opera FR:
ลัทธิสัจนิยมคลาสสิก[n. exp.] (latthi satj) EN: classical realism FR:
มโนราห์ = มโนห์รา ; โนรา[n.] (manōrā ; nō) EN: folk-dance in the south of Thailand ; Southern traditional performance ; classical Thai tune FR:
น้ำปรุง[n. exp.] (nām prung) EN: classical Thai scented lotion FR:
ปาฐะ[n.] (pātha) EN: classics FR:
แผนเดิม[adj.] (phaēn doēm) EN: classical FR: classique
พิณพาทย์[n.] (phinphāt) EN: classical Thai orchestra FR:
เพลงคลาสสิค[n. exp.] (phlēng khlā) EN: classical music FR: musique classique [f]
ปี่พาทย์[n.] (pīphāt) EN: orchestra consisting chiefly of the gamelan ; gamelan ; classical orchestra FR: gamelan [m]
รำไทย[v. exp.] (ram Thai ) EN: perform a classical dance FR:
สถาปัตยกรรมคลาสสิค[n. exp.] (sathāpattay) EN: Classical architecture FR: architecture classique [f]
เซตแบบฉบับ[n. exp.] (set baēpcha) EN: classical set FR:
เศรษฐศาสตร์แบบคลาสสิก[n. exp.] (sētthasāt b) EN: classical economics FR: économie classique [f]
ตรรกศาสตร์แบบฉบับ[n. exp.] (takkasāt ba) EN: classical logic FR: logique classque [f]
ตำรา[n.] (tamrā) EN: textbook ; treatise ; reference book ; reference manual ; classical works ; collection of formulas ; collection of recipes ; technical book ; manual FR: livre [m] ; manuel [m] ; guide [m] ; ouvrage de référence [m] ; traité [m]
ตันติภาษา[n.] (tantiphāsā) EN: classical language ; systematizied language FR:
ตับเพลง[n.] (tapphlēng) EN: series of Thai classical song FR:
ตับเพลงโหมโรง[n. exp.] (tapphlēng h) EN: series of Thai classical song FR:
ทะเลบ้า[X] (thalēbā) EN: [Thai classical song] FR:
ทวาย[n.] (thawāi) EN: [name of classical Thai song] FR:

classic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
klassisch {adj} | ein klassisches Beispiel für etw.classic | a classic example of something
klassisch {adj} | klassische Musikclassical | classical music
humanistisch {adj}classical
Kenner {m}classicist

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า classic
Back to top