ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

camel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *camel*, -camel-

camel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
camel (n.) อูฐ
camel driver (n.) คนขี่อูฐ
cameleer (n.) คนขี่อูฐ Syn. camel driver
camellia (n.) ไม้พุ่มชนิดหนึ่งมีดอกสีขาว สีแดงหรือสีชมพู
camelopard (n.) ยีราฟ Syn. giraffe
English-Thai: HOPE Dictionary
camel(แคม'เมิล) n. อูฐ,ทุ่นกู้เรือ
cameleer(แคมเมิลเลียร์') n. คนขี่อูฐ
camellia(คะเมล'เลีย) n. พืชไม้จำพวกCamellia japonica
English-Thai: Nontri Dictionary
camel(n) อูฐ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Camelsอูฐ,หมึกสำหรับวาดเขียน [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Get that camel out of the way.เอาอูฐนั่น หลีกออกจากทาง
You know I'm going to give you my camel coatรู้มั้ย ฉันจะให้เสื้อโค้ทขนอูฐนายตัวหนึ่ง
I've got my courses, I've got my Camel cigarette. Where is my dream boat?ฉันมีเส้นทางแล้ว มีบุหรี่ แล้วเรือในฝันฉันล่ะ
Marty thinks that Alex stinks... #... and the camel says:เงือกนั่งฝันในเปล... #...
Uh, I was hoping to replace the camel broochเอ่อ หวังว่าคงมีอะไรที่แทนเข็มกลัดอูฐได้นะ
Look, you're on a camel in the middle of the Arabian desert.เธอขี่อูฐกลางทะเลทรายอาหรับ
Wow, you have an actual camel camel-toe.ว้าว เห็นกีบอูฐชัดเลยนะ
Death is a black camel that kneels at every man's gate.ความตายอยู่ที่อูฐสีดำ ที่มันไปคุกเข่าหน้า ประตูบ้านของทุกคน
Put in "car crash camel toe".ลองพิมพ์ว่า "รถ ชน ง่ามเท้าอูฐ" ดูสิคะ
I was headed to Iraq to trade her for a camel when she attacked me.ข้ามุ่งหน้าจะไปอิรักเพื่อขายนางแลกอูฐสักตัว ตอนที่นางทำร้ายข้า
They're common as camel turd in the desert.พวกเขามาด้วยอูฐ... .
You fucked me over 6 grand? You camel jockey.แกหักหลังฉัน เพื่อเงิน 60,000 ไอ้จ๊อกกี้ขี่อูฐ

camel ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
骆驼祥子[Luò tuo Xiáng zi, ㄌㄨㄛˋ ㄊㄨㄛ˙ ㄒㄧㄤˊ ㄗ˙, 骆驼祥子 / 駱駝祥子] Camel Xiangzi, novel by Lao She 老舍
山茶花[shān chá huā, ㄕㄢ ㄔㄚˊ ㄏㄨㄚ, 山茶花] camelia
[luò, ㄌㄨㄛˋ, 骆 / 駱] camel; surname Luo
骆驼[luò tuo, ㄌㄨㄛˋ ㄊㄨㄛ˙, 骆驼 / 駱駝] camel; (coll.) blockhead; ninny
鹿豹座[lù bào zuò, ㄌㄨˋ ㄅㄠˋ ㄗㄨㄛˋ, 鹿豹座] Camelopardalis (constellation)
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, 驼 / 駝] humpback; camel
驼鸡[tuó jī, ㄊㄨㄛˊ ㄐㄧ, 驼鸡 / 駝雞] ostrich (Struthio camelus); also written 鴕鳥 鸵鸟; fabulous bird like Sinbad's roc
[suō, ㄙㄨㄛ, 桫] Stewartia pseudocamellia
驯驼[xùn tuó, ㄒㄩㄣˋ ㄊㄨㄛˊ, 驯驼 / 馴駝] trained pack camel

camel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
メコ筋[メコすじ;メコスジ, meko suji ; mekosuji] (n) (uk) (sl) camel toe (i.e. female genitals visible through tight clothing)
単峰駱駝[たんぽうらくだ, tanpourakuda] (n) Arabian camel; dromedary; one-hump camel
日避虫[ひよけむし;ヒヨケムシ, hiyokemushi ; hiyokemushi] (n) (uk) sun spider (any arachnid of order Solifugae); wind scorpion; camel spider; solpugid
角を矯めて牛を殺す[つのをためてうしをころす, tsunowotameteushiwokorosu] (exp,v5s) to throw the baby out with the bath water; to strain at a camel and swallow a gnat; to obsess over insignificant details and miss the larger point
カメリア[, kameria] (n) camellia (lat
キャメル[, kyameru] (n) camel; (P)
乙女椿[おとめつばき;オトメツバキ, otometsubaki ; otometsubaki] (n) (uk) otome camellia (Camellia japonica f. otome)
夏椿[なつつばき;ナツツバキ, natsutsubaki ; natsutsubaki] (n) (uk) Japanese stewartia (Stewartia pseudocamellia)
姫椿[ひめつばき;ヒメツバキ, himetsubaki ; himetsubaki] (n) (1) (uk) Chinese guger tree (species of evergreen, Schima wallichii); (2) (See 山茶花) sasanqua (Camellia sasanqua); (3) (arch) (See 鼠黐) Japanese privet (Ligustrum japonicum)
寒椿[かんつばき, kantsubaki] (n) camellia-like plant native to China
山茶花[さざんか;さんざか;さんさか;さんちゃか;サザンカ, sazanka ; sanzaka ; sansaka ; sanchaka ; sazanka] (n) (uk) sasanqua (Camellia sasanqua)
岩根絞り[いわねしぼり;イワネシボリ, iwaneshibori ; iwaneshibori] (n) (uk) Camellia japonica 'Iwaneshibori' (cultivar of common camellia)
神楽獅子[かぐらじし, kagurajishi] (n) kagurajishi camelia; Camellia japonica var.
紅妙蓮寺[べにみょうれんじ;ベニミョウレンジ, benimyourenji ; benimyourenji] (n) (uk) Camellia japonica 'Benimyorenji' (cultivar of common camellia)
花椿[はなつばき, hanatsubaki] (n) camellia flower
花車椿[はなぐるまつばき, hanagurumatsubaki] (n) hanakuruma camelia; Camellia japonica var.
麒麟座[きりんざ, kirinza] (n) Giraffe (constellation); Cameleopardalis

camel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การแข่งอูฐ[n. exp.] (kān khaeng ) EN: camel racing FR: course de chameaux [f]
โลโต[n.] (lōtō) EN: camel FR:
โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอร์ส)[n. exp.] (rōk thāngdo) EN: Middle East respiratory syndrome (MERS) ; Camel flu FR: MERS [m] ; grippe du chameau [f]
อูฐ[n.] (ūt) EN: camel FR: chameau [m]
กะปอม[n.] (kapøm) EN: chameleon ; tree lizard FR: caméléon [m]
กะปอมขาง[n.] (kapømkhāng) EN: chameleon ; tree lizard FR: caméléon [m]
คามีเลียน[n.] (khāmīlīen) EN: chameleon FR: caméléon [m]
กิ้งก่า[n.] (kingkā) EN: chameleon ; tree lizard FR: caméléon [m]
กิ้งก่าคาเมเลี่ยน[n. exp.] (kingkā khām) EN: chameleon FR: caméléon [m]
กลุ่มดาวกิ้งก่าคะมีเลียน[n. prop.] (klum dāo Ki) EN: Chamaeleon FR: constellation du Caméléon [f] ; le Caméléon
กลุ่มดาวยีราฟ[n. prop.] (klum dāo Yī) EN: Camelopardalis FR: constellation de la Girafe [f] ; La Girafe
เมี่ยงอีอาม[n. exp.] (mīeng ī ām) EN: Camellia kissii FR: Camellia kissii
ปอม[n.] (pøm) EN: chameleon FR: caméléon [m]

camel ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kameltreiber {m}camel driver
Kunstgummi {m}camel back
Trampeltier {n} [zool.]bactrian (camel)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า camel
Back to top