ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

borderline

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *borderline*, -borderline-

borderline ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
borderline (n.) เส้นแบ่งขอบเขต See also: เส้นเขตแดน, เส้นแสดงเขต Syn. borders
borderline (adj.) ตามชายแดน See also: ก้ำกึ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
borderlineadj. ตามพรมแดนตามชายแดน,ก้ำกึ่ง, Syn. indeterminate
English-Thai: Nontri Dictionary
borderline(n) เส้นเขตแดน,เส้นพรมแดน,เส้นแบ่งเขต,เส้นกั้นอาณาเขต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
borderline caseกรณีคาบเส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Borderlineก้ำกึ่ง,อยู่ระหว่างกลาง,ระดับคาบเส้น,คาบเส้น,พวกก้ำกึ่ง [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's a borderline addictive personality who happens to like alcohol a lot.เขาไม่ได้ดื่มนะ เขาก็แค่เป็นคนที่อยู่ก้ำกึ่ง...
This is borderline kid. Get a move on...จะกินนอนในนั้นเลยเหรอ ออกมา...
It's borderline solicitation, v., and--and, uh, creepy.มันเป็นอะไรที่น่าสงสังนะวี แล้วก็น่าขนลุกด้วย
Look, what you did was borderline evil.ที่เธอทำน่ะชั่วร้ายมาก
A behavior which tells us we're dealing with a borderline personality.ลักษณะเช่นนี้ทำให้รู้ว่า คนร้ายมีบุคลิกคาบลูกคาบดอก
Obviously, he forgot to spin the borderline hostile act of hiring a blind guy to tutor his creepshow son.เค้าลืมอย่างเห็นได้ชัด ที่จะมาก้าวก่ายข้ามเขตแดนความเป็นศัตรู โดยทำเป็นดีจ้างคนตาบอดมาให้ เป็นติวเตอร์ให้ลูกชายเส็งเคร็ง
He's abrasive, obnoxious, borderline racist...น่ารังเกียจ เกือบจะเป็นพวกดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น
A few hours ago, you were swigging whiskey and talking like a borderline suicide.เน€เธ›เธฅเนˆเธฒ เนเธ•เนˆเธšเธฒเธ‡เธ—เธตเน€เธฃเธฒเธ™เนˆเธฒเธˆเธฐเธ„เธธเธขเธเธฑเธ™เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เธ™เธฑเน‰เธ™ เน„เธกเนˆเธเธตเนˆเธŠเธฑเนˆเธงเน‚เธกเธ‡เธเนˆเธญเธ™เธ„เธธเธ“เธ”เธทเนˆเธกเน€เธซเธฅเน‰เธฒ
Oh, that is borderline adorable, but I wasn't here to see you.โอ้ เป็นความคิดที่น่าชื่นชม แต่ฉันไม่ได้มาหาคุณ
Director Vance told me to expect some push-back from you, but you're being borderline disrespectful.ผอ.แวนท์ บอกผมให้คอยรับ การตอบโต้จากคุณ แต่นี่คุณหมิ่นเหม่จะไม่ให้เกียรติ์ผม
You took pity on a borderline alcoholic vampire hunter, and you never even thought to look any deeper.เธอเห็นใจนักล่าแวมไพร์ขี้เหล้า และเธอไม่เคยมองให้มันลึกลงไปอีก
Would you want to know if your boyfriend had this revolting secret that borderline ruined his life on a daily basis, or would you rather remain blissful... but never have the chance to completely understand him?ว่าแฟนเธอมีความลับที่น่ารังเกียจ ที่ก้ำกึ่งในการทำลายชีวิตตัวเองทุกๆ วัน หรือเธออยากจะมีความสุขต่อไป

borderline ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
边缘[biān yuán, ㄅㄧㄢ ㄩㄢˊ, 边缘 / 邊緣] edge; fringe; verge; brink; periphery; marginal; borderline

borderline ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
境界性人格障害[きょうかいせいじんかくしょうがい, kyoukaiseijinkakushougai] (n) borderline personality disorder; BPD
線上[せんじょう, senjou] (adj-f) on the line; borderline

borderline ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คาบเส้น[adj.] (khāpsen) EN: on the borderline ; on the line ; by the skin of one's teeth FR: frontalier

borderline ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grenzfall {m}borderline case; marginal case

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า borderline
Back to top