ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bonanza

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bonanza*, -bonanza-

bonanza ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bonanza (n.) แหล่งหรือสิ่งที่ทำให้ร่ำรวยขึ้นในพริบตา Syn. windfall
bonanza (n.) สินแร่จำนวนมหาศาล
English-Thai: HOPE Dictionary
bonanza(บะแนน'ซะ) n. ขุมแร่ใหญ่,ขุมแร่มีค่า,ขุมทรัพย์มหาศาล,ทรัพย์สมบัติที่ปรากฎขึ้นอย่างกะทันหัน,โชคลาภที่ยิ่งใหญ่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An impromptu burger bonanza Training seminar at corporate.การสัมนาฝึกอบรมของ โบนันซ่า เบอร์เกอร์ทันทีที่บริษัท
My dad used to make me watch Bonanza every Sunday after church.พ่อฉันเคยบังคับฉันให้ดูโบันซ่า ทุกวันอาทิตย์หลังกลับจากโบสถ์
1.6 billion Chinese are smoking Marijuana, 26 millions are taking Methan Betamin and 11 millions are doing Heroins. An outright bonanza it is. UN says so, you see?ประชากรจีน 1.6 ล้านคนเสพกัญชา 26 ล้านคนเสพยาบ้า และ 11 ล้านคนเสพเฮโรอีน ทั้งหมดนั่นแหละคือแหล่งขุมทรัพย์มหาศาล
Mom, do we want our wrigley field popcorn bonanza filled with caramel corn or spicy ranchero?แม่ เราต้องการแหล่งขายป็อปคอร์น ที่ใส่คาราเมลหรือรสเผ็ดดี
Hoss Cartwright on Bonanza.ฮอสส์ คาร์ทไรท์เรื่องโบนันซ่า
...DJ's exclusive million dollar Holiday Bucks Bonanza.ดีเจเอ็กซ์คลูซีฟ ล้านนึงที่ฮอลิเดย์บัคส์โบนันซ่า

bonanza ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボナンザグラム[, bonanzaguramu] (n) bonanzagram
大当たり(P);大当り[おおあたり, ooatari] (n,vs,adj-no) big hit; big prize; bumper crop; striking it rich; right on the mark; bonanza; bull's eye; bullseye; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bonanza
Back to top