ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-bonanza-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bonanza, *bonanza*,

-bonanza- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An impromptu burger bonanza Training seminar at corporate.การสัมนาฝึกอบรมของ โบนันซ่า เบอร์เกอร์ทันทีที่บริษัท
My dad used to make me watch Bonanza every Sunday after church.พ่อฉันเคยบังคับฉันให้ดูโบันซ่า ทุกวันอาทิตย์หลังกลับจากโบสถ์
1.6 billion Chinese are smoking Marijuana, 26 millions are taking Methan Betamin and 11 millions are doing Heroins. An outright bonanza it is. UN says so, you see?ประชากรจีน 1.6 ล้านคนเสพกัญชา 26 ล้านคนเสพยาบ้า และ 11 ล้านคนเสพเฮโรอีน ทั้งหมดนั่นแหละคือแหล่งขุมทรัพย์มหาศาล
Mom, do we want our wrigley field popcorn bonanza filled with caramel corn or spicy ranchero?แม่ เราต้องการแหล่งขายป็อปคอร์น ที่ใส่คาราเมลหรือรสเผ็ดดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -bonanza-
Back to top