ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bitten

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bitten*, -bitten-

bitten ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bitten (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ bite
English-Thai: Nontri Dictionary
bitten(vt) pp ของ bite
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He'd been bitten in half, below the waist.เขาโดนกัดช่วงล่างขาด
Your lousy, disgusting dog has bitten Albert!แกมันแย่, น่ารังเกียจ! หมากัด อัลเบิรต์!
Anyway, we can't let you loose since you were bitten by the vampire.ยังไงก็ตาม ในเมื่อถูกกัก เราคงปล่อยเธอไปไม่ได้
I see half bitten raw fish in the trash every day.ฉันเจอเนื้อปลาสด ในถังขยะทุกวัน.
Look, you can't even walk outside without being bitten by a mosquito.ฟังนะ, เธอเดินอยู่ข้างนอก โดยที่ไม่เคยโดนยุงกัดเลยไม่ได้หรอก
Most humans die within an hour of being bitten by an immortal.คนส่วนมากตายภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากโดนกัด
One bitten by bat, one by wolf one to walk the lonely road of mortality as a human.คนนึงถูกค้างคาวกัด, คนนึงถูกหมาป่ากัด คนนึงเดินบนถนนที่สามารถตายได้เหมือนมนุษย์
Look, I haven't been bitten or anything. Look.ดูนะ, ฉันไม่ได้ ถูกกัดที่ไหนเลย ดูสิ
'Lf you know someone who has been bitten 'it is absolutely essential that you isolate them immediately.เธ™เธฑเนˆเธ™เธเน‡เธ„เธทเธญเธชเธดเนˆเธ‡เธ—เธตเนˆเธ‹เน‰เธณเธ‹เธฒเธเธˆเธณเน€เธˆเธ‚เธญเธ‡เน€เธ‚เธฒ เธœเธกเน€เธŠเธทเนˆเธญเธงเนˆเธฒเธŠเนˆเธงเธ‡ 2 เธ›เธตเนเธฃเธ
When Nikiya gets bitten by a poisonous snake... she refuses to love the Brahman in return for the antidote.ตอนที่นิกิย่าถูกงูพิษกัด... เธอเลือกที่จะรักพราหมณ์ แทนที่จะได้รับยาถอนพิษ
Were you bitten by another vampire?คุณถูกกัดโดยแวมไพร์คนอื่น?
Do you think it will be ok, it seemed like you were bitten by something weird.นายคิดว่ามันจะโอเคไหม ดูเหมือนนายจะถูกอะไรกัดนะ

bitten ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一年被蛇咬十年怕井绳[yī nián bèi shé yǎo shí nián pà jǐng shéng, ㄧ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄟˋ ㄕㄜˊ ㄧㄠˇ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄆㄚˋ ㄐㄧㄥˇ ㄕㄥˊ, 一年被蛇咬十年怕井绳 / 一年被蛇咬十年怕井繩] bitten by a snake in one year, fears the well rope for ten years (成语 saw); once bitten twice shy

bitten ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぺちゃぺちゃ[, pechapecha] (adv) (1) chatter; prattle; (2) sound of juicy food being bitten into
羹に懲りて膾を吹く[あつものにこりてなますをふく, atsumononikoritenamasuwofuku] (exp) (id) (obs) a burnt child dreads the fire; once bitten twice shy; to become over cautious from a bad experience
後ろ指;後指[うしろゆび, ushiroyubi] (n) being talked about or backbitten
白葦毛[しらあしげ;しろあしげ, shiraashige ; shiroashige] (n) flea-bitten gray (horse coat color); flea-bitten grey

bitten ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข็ดแล้ว[v. exp.] (khet laēo) EN: once bitten, twice shy FR:
กระดูก[adj.] (kradūk) EN: difficult to deal with ; tough ; strict ; resolute ; unbending ; hard-bitten FR:

bitten ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Asyl {n} | um (politisches) Asyl bittenasylum | ask for (political) asylum

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bitten
Back to top