ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*bitten*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bitten, -bitten-

*bitten* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bitten (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ bite
hard-bitten (adj.) แข็งแกร่งจากประสบการณ์ See also: แข็งแกร่งจากการต่อสู้มามาก
English-Thai: HOPE Dictionary
frostbittenadj. ซึ่งได้รับอันตรายจากความเย็นจัด. -v. กริยาช่อง 3 ของ frostbite
hard-bittenadj. ดื้อ,ดื้อร้น,หัวดื้อ,แข็งแกร่งจากการต่อสู้มามาก
English-Thai: Nontri Dictionary
bitten(vt) pp ของ bite
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He'd been bitten in half, below the waist.เขาโดนกัดช่วงล่างขาด
Your lousy, disgusting dog has bitten Albert!แกมันแย่, น่ารังเกียจ! หมากัด อัลเบิรต์!
Anyway, we can't let you loose since you were bitten by the vampire.ยังไงก็ตาม ในเมื่อถูกกัก เราคงปล่อยเธอไปไม่ได้
I see half bitten raw fish in the trash every day.ฉันเจอเนื้อปลาสด ในถังขยะทุกวัน.
Look, you can't even walk outside without being bitten by a mosquito.ฟังนะ, เธอเดินอยู่ข้างนอก โดยที่ไม่เคยโดนยุงกัดเลยไม่ได้หรอก
Most humans die within an hour of being bitten by an immortal.คนส่วนมากตายภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากโดนกัด
One bitten by bat, one by wolf one to walk the lonely road of mortality as a human.คนนึงถูกค้างคาวกัด, คนนึงถูกหมาป่ากัด คนนึงเดินบนถนนที่สามารถตายได้เหมือนมนุษย์
Look, I haven't been bitten or anything. Look.ดูนะ, ฉันไม่ได้ ถูกกัดที่ไหนเลย ดูสิ
'Lf you know someone who has been bitten 'it is absolutely essential that you isolate them immediately.เธ™เธฑเนˆเธ™เธเน‡เธ„เธทเธญเธชเธดเนˆเธ‡เธ—เธตเนˆเธ‹เน‰เธณเธ‹เธฒเธเธˆเธณเน€เธˆเธ‚เธญเธ‡เน€เธ‚เธฒ เธœเธกเน€เธŠเธทเนˆเธญเธงเนˆเธฒเธŠเนˆเธงเธ‡ 2 เธ›เธตเนเธฃเธ
When Nikiya gets bitten by a poisonous snake... she refuses to love the Brahman in return for the antidote.ตอนที่นิกิย่าถูกงูพิษกัด... เธอเลือกที่จะรักพราหมณ์ แทนที่จะได้รับยาถอนพิษ
He got bitten, we can't let him out.เขาถูกกัด เราให้เขาออกมาไม่ได้
Were you bitten by another vampire?คุณถูกกัดโดยแวมไพร์คนอื่น?

*bitten* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一年被蛇咬十年怕井绳[yī nián bèi shé yǎo shí nián pà jǐng shéng, ㄧ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄟˋ ㄕㄜˊ ㄧㄠˇ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄆㄚˋ ㄐㄧㄥˇ ㄕㄥˊ, 一年被蛇咬十年怕井绳 / 一年被蛇咬十年怕井繩] bitten by a snake in one year, fears the well rope for ten years (成语 saw); once bitten twice shy

*bitten* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぺちゃぺちゃ[, pechapecha] (adv) (1) chatter; prattle; (2) sound of juicy food being bitten into
後ろ指;後指[うしろゆび, ushiroyubi] (n) being talked about or backbitten
白葦毛[しらあしげ;しろあしげ, shiraashige ; shiroashige] (n) flea-bitten gray (horse coat color); flea-bitten grey
羹に懲りて膾を吹く[あつものにこりてなますをふく, atsumononikoritenamasuwofuku] (exp) (id) (obs) a burnt child dreads the fire; once bitten twice shy; to become over cautious from a bad experience

*bitten* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข็ดแล้ว[v. exp.] (khet laēo) EN: once bitten, twice shy FR:
กระดูก[adj.] (kradūk) EN: difficult to deal with ; tough ; strict ; resolute ; unbending ; hard-bitten FR:

*bitten* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Asyl {n} | um (politisches) Asyl bittenasylum | ask for (political) asylum

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *bitten*
Back to top