ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bingo

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bingo*, -bingo-

bingo ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bingo (n.) เกมบิงโก
English-Thai: HOPE Dictionary
bingo(บิง'โก) n. เกมชนิดหนึ่ง แข่งเอารางวัล โดยคนจำนวนมาก interj. ดูซิ!
English-Thai: Nontri Dictionary
bingo(n) เกมบิงโก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know that new waitress over at the Bingo Lounge?เธอรู้จักเด็กเสิร์ฟใหม่ที่บิงโก้เลานจ์มั้ย
I stole my old lady's bingo winnings.กูขโมยเงินรางวัลบิงโกมาจากเมีย
Look at the wall. Think of broccoli and bad bingo cards.มองไปที่กำแพง คิดถึง บล็อคโคลี่ แล้วก็ ได้การ์ดบิงโกที่ไม่ดี
Married 32 years. They were coming home From the elks, Where they played bingo Twice a week.พวกเขาเพิ่งกลับจากศูนย์เอลค์ ที่ที่พวกเขาไปเล่นบิงโกกันอาทิตย์ละสองครั้ง
She never missed bingo night at Immaculate Heart... and she was Lutheran.เธอไม่เคยพลาดคืนเล่นบิงโกที่ อิมแมคิวเลท ฮาร์ท เธอเป็นลูเธอแรน
And then one night, one night they sat me down at the bingo tableคืนหนึ่ง... พวกเขาพาผมไปนั่งที่โต๊ะบิงโก กับแมเรียน
And there's no bingo for okie city residents.และไม่เจอที่ตรงกันกับ ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในโอกีสเลย
If you can not keep full, you ... ah, bingo that's cooking Sherry .ถ้าลูกรักษามันไว้ไม่ได้ ลูกต้อง... .. เออ บิงโก
So Bingo let you come in just like that?เจ้าบิงโกให้เธอเข้ามาได้เหรอ?
* Playing bingo and paying rent *#เล่นบิงโกและจ่ายค่าเช่า#
Plus the 50-point bingo bonus.บวกอีก 50 คะแนน บิงโก โบนัส
Well, I guess bingo night's turned out to be a real hoot.สงสัยคืนบิงโกนี่จะสนุกนะ

bingo ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビンゴゲーム[, bingoge-mu] (n) bingo game
ビンゴ[, bingo] (n) bingo; (P)
備後表[びんごおもて, bingoomote] (n) a quality; tatami covering

bingo ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bingo {n}bingo

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bingo
Back to top