ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*bingo*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bingo, -bingo-

*bingo* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bingo (n.) เกมบิงโก
English-Thai: HOPE Dictionary
bingo(บิง'โก) n. เกมชนิดหนึ่ง แข่งเอารางวัล โดยคนจำนวนมาก interj. ดูซิ!
English-Thai: Nontri Dictionary
bingo(n) เกมบิงโก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, you don't yell out 'bingo' if you don't have it.เราตะโกนบิงโกไม่ได้นะ ถ้าไม่ได้บิงโก
You know that new waitress over at the Bingo Lounge?เธอรู้จักเด็กเสิร์ฟใหม่ที่บิงโก้เลานจ์มั้ย
I stole my old lady's bingo winnings.กูขโมยเงินรางวัลบิงโกมาจากเมีย
Look at the wall. Think of broccoli and bad bingo cards.มองไปที่กำแพง คิดถึง บล็อคโคลี่ แล้วก็ ได้การ์ดบิงโกที่ไม่ดี
And bingo. Russian Prime Minister Zhukov.และนี่ไง นายกรัฐมาตรีรัสเซีย ซูคอฟ
Married 32 years. They were coming home From the elks, Where they played bingo Twice a week.พวกเขาเพิ่งกลับจากศูนย์เอลค์ ที่ที่พวกเขาไปเล่นบิงโกกันอาทิตย์ละสองครั้ง
She never missed bingo night at Immaculate Heart... and she was Lutheran.เธอไม่เคยพลาดคืนเล่นบิงโกที่ อิมแมคิวเลท ฮาร์ท เธอเป็นลูเธอแรน
You really think she bingo'ed her house away?คุณคิดจริง ๆ เหรอว่าเธอเล่นบิงโกจนต้องขายบ้านไป
I'll triangulate the structures outside the windows and bingo, there's the apartment building.ฉันจะสร้างมุมโครงร่าง ของตึกจากหน้าต่าง และบิงโก นั่นเป็นตึกอพาร์ทเม้นท์
And then one night, one night they sat me down at the bingo tableคืนหนึ่ง... พวกเขาพาผมไปนั่งที่โต๊ะบิงโก กับแมเรียน
And there's no bingo for okie city residents.และไม่เจอที่ตรงกันกับ ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในโอกีสเลย
If you can not keep full, you ... ah, bingo that's cooking Sherry .ถ้าลูกรักษามันไว้ไม่ได้ ลูกต้อง... .. เออ บิงโก

*bingo* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビンゴ[, bingo] (n) bingo; (P)
ビンゴゲーム[, bingoge-mu] (n) bingo game
備後表[びんごおもて, bingoomote] (n) a quality; tatami covering

*bingo* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bingo {n}bingo

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *bingo*
Back to top