ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ascot

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ascot*, -ascot-

ascot ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ascot (n.) เน็กไท Syn. neckwear
ascot (n.) ผ้าพันคอ Syn. cravat, wrapper
English-Thai: HOPE Dictionary
ascot(แอส'คอท) n. ผ้าพันคอมหรือเน็คไทขนาดกว้างที่แผ่ให้เห็นใต้คาง (scarf or necktie)
English-Thai: Nontri Dictionary
ascot(n) ผ้าพันคอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Even more than I would like the ascot to be back in style.เป็นเสียยิ่งกว่าที่ผมอยากกลับไป ใช้ชีวิตแบบเดิมๆ
Everybody give me money. Wow, that ascot really softens your personality. Thanks.ผ้าพันคอนั่นทำให้เธอสุภาพจังเลยนะ ฉันได้กับ Eartha Kitt
A word of advice, Ascot requires top hat.ขอแนะนำอีกอย่างนึงงานแอสคอท ต้องใช้หมวกทรงสูง
And would you please let Lord Ascot know I should like to see him immediately.คุณช่วยแจ้งลอร์ดแอสค็อต ฉันอยากพบเขาด่วนเลย
I'm afraid Lord Ascot passed away whilst you were at sea.ลอร์ดแอสค็อตเสียแล้วครับ ระหว่างที่คุณออกทะเล
Nonsense. Lady Ascot once said we would always be welcome.ไม่ค่ะ เลดี้แอสค็อตเคยพูดว่า ยินดีต้อนรับเราเสมอ
We make the company mascot a powerboat.เป็นเรือยนต์ คุณว่าเจ๋งมั้ย
Zach. Ladies and gentlemen, introducing the new mascot for Hidy Ho Cookies--ทุกท่าน แมสค็อตใหม่ของคุ๊กกี้ไฮดี้โฮ
Listen. I´ve got this great idea for the new McGinty Cracker mascot. - Move!ผมคิดสัญญลักษณ์แม็คกินธี่ได้แล้ว
So, unless some kid just killed himself... because he was being paid... to have sex with the school mascot... in a big vat of that cole slaw, you got nothing.ถ้าไม่ใช่เด็กๆพยายามฆ่าตัวตาย.. เพราะถูกจ่ายเงินให้ไป มีเพศสัมพันธ์กับตุ๊กตาสัญลักษณ์โรงเรียน
What he means is, every team needs a mascot.เขาหมายความว่าอะไร, ทุกทีมต้องมีตัวนำโชคไง.
Whiskey is our squadron mascot.วิสกี้เป็นตัวนำโชคของฝูงบิน

ascot ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吉祥物[jí xiáng wù, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄤˊ ˋ, 吉祥物] mascot

ascot ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスコットタイ[, asukottotai] (n) Ascot tie
マスコット[, masukotto] (n) mascot; (P)
ゆるキャラ[, yuru kyara] (n) (See キャラクター,緩い・1) (weak) mascot character (e.g. devised for PR purposes by local government, government departments, etc.)

ascot ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มาสคอต[n.] (māskhǿt = m) EN: mascot FR: mascotte [f]
สิ่งนำโชค[n. exp.] (sing nam ch) EN: mascot FR: mascotte [f]
ตัวนำโชค[n. exp.] (tūa nam chō) EN: mascot FR: mascotte [f]
ตุ๊กตา[n.] (tukkatā) EN: doll FR: poupée [f] ; mascotte [f] ; peluche [f]

ascot ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Talisman {m}(lucky) charm; mascot

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ascot
Back to top