ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

altitude

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *altitude*, -altitude-

altitude ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
altitude (n.) ความสูง See also: ความสูงโดยเฉพาะเหนือพื้นดินหรือเหนือน้ำทะเล
altitude (n.) ชนชั้นสูง
altitude (n.) ที่สูง See also: ความสูง Syn. height, elevation, loftiness
altitude (n.) ระดับหรือตำแหน่ง
altitude (n.) ระยะทางจากฐานถึงจุดสูงสุด (เรขาคณิต)
English-Thai: HOPE Dictionary
altitude(แอล' ทิทูด) n. ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล, ความสูง, ระยะทาง (เป็นมุม) ของดวงดาวจากของฟ้า, ยอด, ที่สูง, เส้นดิ่ง, เบื้องบน. -altitudinal adj., Syn. loftiness, height
altitude sicknessโรคความสูงซึ่งมีอาการคลื่นเหียน อาเจียน หายใจแรงเนื่องจากขาดอ็อกซิเจน
English-Thai: Nontri Dictionary
altitude(n) ความสูง,ระดับสูง,เบื้องบน,ยอด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
altitudeระดับความสูง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
altitude sicknessการเมาความสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Altitudeความสูง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระดับความสูง (n.) altitude
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Once we've reached cruising altitude and the captain turns off the fasten seat belt sign, we will be offering our beverage service with complimentary soft drinks, juice and coffee.หลังจากที่เครื่องไต่ระดับได้ที่ และกัปตันปิดสัญญาณไฟ รัดเข็มจัดแล้ว เราจะเสริ์ฟของว่าง พร้อมกับเครื่องดื่ม น้ำผลไม้ และกาแฟให้ค่ะ
Change direction and altitude every seven seconds so the radar of the enemy gun cannot lock onto you.เปลี่ยนทิศทางและเพดานบินทุก 7 วินาที เพื่อไม่ให้เรดาร์ปืนข้าศึกจับเป้าเราได้
The altitude would be 100 miles and the speed would be 25,000...ความสูงควรจะเป็น 100 ไมล์ แล้วความเร็วก็น่าจะ 25,000...
So we're also taking Diamox, an altitude sickness medicine, to help us breath.เราจะเอาไดอามอคซ์ เพื่อช่วยให้เราหายใจในที่สูงได้
Three of them were at his altitude and one of them was a lot lower3ในนั้นอยู่ที่ระดับสูง และหนึ่งในนั้นอยู่ต่ำกว่า
In a plane losing altitude right above a cul-de-sac...เจฟฟ์และแดฟเน่ บิคส์.. เมื่อเครื่องบินสูญเสียการควบคุม เมื่อมาอยู่เหนือ ทางตัน
There were needles from the red spruce, which means that he was at an altitude higher than 4,300 feet.มีเศษใบสนจาก ต้นสนแดงชนิดหนึ่ง ซึ่งหมายถึงว่าเขาอาศัยอยู่ ตรงพื้นที่ค่อนข้างเป็นที่เทือกสูง 300 ฟุต
Rare enough that when it's combined with altitude and a not-so-secret barbecue sauce made by Ollie's B-BQ in western Virginia, you're left with a half-mile stretch off the 250 highway, where the victim had to beหาได้ยากอยู่ เมื่อมันไปสัมพัทธ์ กับระดับความสูง และไม่ได้เป็นตำรับสูตรลับนัก สำหรับทำซอสบาร์บีคิว ที่ปรุงโดยร้านโอลลี่ บาร์บีคิว ในเวอร์จิเนียตะวันตก
Cruising altitude for the year will be world geography through current events.กำลังบินไต่ระดับไปเรียนเรื่อง เหตุการณ์ปัจจุบันตามภูมิประเทศต่างๆ
Okay, I'm kind of dying of altitude sickness here.จากการขาดออกซิเจนอยู่แล้วเนี่ย
The field, whatever it is, extends about 300,000 feet in altitude hasa depthof about2nauticalmiles .สนามพลังหรืออะไรก็ช่าง ขยายออกไปเกือบหนึ่งพัน กม.ในระดับความสูง และมีความลึกถึงสองไมล์ทะเล
Lancelot, you're approaching your altitude limit.ลานเซลอต เธอกำลังจะแตะจุดสูงสุดแล้ว

altitude ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高低[gāo dī, ㄍㄠ ㄉㄧ, 高低] height; high or low (altitude or pitch of sound); ups and downs (success or failure); whether sth is right or wrong; comparative strength, weight, depth, stature; (spoken interjection) anyway, whatever; eventually, in the end

altitude ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルティチュード・ダイブ;アルティチュードダイブ[, aruteichu-do . daibu ; aruteichu-dodaibu] (n) altitude dive
山岳病[さんがくびょう, sangakubyou] (n) altitude sickness
高山病[こうざんびょう, kouzanbyou] (n) altitude sickness; mountain sickness
高所ダイビング[こうしょダイビング, kousho daibingu] (n) altitude diving
高所ダイブ[こうしょダイブ, kousho daibu] (n) altitude dive
高所病[こうしょびょう, koushobyou] (n) altitude sickness
高空[こうくう;たかぞら, koukuu ; takazora] (n) high altitude
高高度;高々度[こうこうど, koukoudo] (n) high altitude
上空[じょうくう, joukuu] (n) sky; the skies; high-altitude sky; upper air; (P)
日本のチベット[にほんのチベット, nihonno chibetto] (exp) (col) unpopulated, undeveloped or high-altitude region of Japan
高地トレーニング[こうちトレーニング, kouchi tore-ningu] (n) high-altitude training
高度[こうど, koudo] (adj-na,n) (1) altitude; height; (2) advanced; high-grade; strong; (P)
高所[こうしょ, kousho] (n) (1) (See 低所) high altitude; heights; elevation; (2) broad view; (P)
高高度飛行;高々度飛行[こうこうどひこう, koukoudohikou] (n) high-altitude flying

altitude ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บินต่ำ[v. exp.] (bin tam) EN: fly at a low altitude ; low level flying FR: voler à basse altitude [m]
ด้วยความสูง 30000 ฟุต[xp] (dūay khwāms) EN: at an altitude of 30,000 feet FR: à une altitude de 30.000 pieds
ความสูง[n.] (khwām sūng) EN: height ; altitude FR: hauteur [f] ; altitude [f] ; élévation [f] (vx)
ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล[n. exp.] (khwām sūng ) EN: altitude FR: altitude [f]
เมฆชั้นสูง[n. exp.] (mēk chan sū) EN: high clouds FR: nuages de haute altitude [mpl] ; nuages hauts [mpl]
เมฆชั้นต่ำ[n. exp.] (mēk chan ta) EN: low clouds FR: nuages de basse altitude [mpl] ; nuages bas [mpl]
เมฆระดับสูง[n. exp.] (mēk radap s) EN: high clouds FR: nuage de haute altitude [m] ; nuage haut [m]
เมฆระดับต่ำ[n. exp.] (mēk radap t) EN: low clouds FR: nuages de basse altitude [mpl] ; nuages bas [mpl]
เพดานบิน[n. exp.] (phēdānbin) EN: flight level FR: plafond [m] ; altitude maximale (de vol) [f]
ระดับความสูง[n. exp.] (radap khwām) EN: altitude ; elevation FR: altitude [f] ; niveau d'altitude [m] ; élévation [f] (vx)
ระยะสูง[n.] (rayasūng) EN: altitude FR: altitude [f]
ส่วนสูง[n.] (suan sūng) EN: height ; altitude FR: hauteur [f] ; grandeur [f] ; taille [f]
ส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม[n. exp.] (suan sūng k) EN: altitude of a triangle FR:
สูง … เมตร[xp] (sūng ... mē) EN: FR: d'une altitude de … m ; d'une hauteur de … m
เมฆชั้นกลาง[n. exp.] (mēk chan kl) EN: medium clouds FR: nuages d'altitude moyenne [mpl]
เมฆระดับกลาง[n. exp.] (mēk radap k) EN: medium clouds FR: nuages d'altitude moyenne [mpl]
ระดับสูง[adj.] (radap sūng) EN: high-grade ; high-altitude ; high-level ; top-level ; high-ranking ; advanced FR: de haut niveau ; avancé

altitude ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Höhenunterschied {m}difference in altitude
Höhenkrankheit {f}altitude sickness
Höhe {f}altitude

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า altitude
Back to top