ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

agonize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *agonize*, -agonize-

agonize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
agonize (vi.) เจ็บปวด See also: เจ็บร้าว, ปวดร้าว Syn. feel anguish
agonize (vi.) ดิ้นรน Syn. struggle
agonize (vt.) ทำให้ทรมาน See also: ทำให้เจ็บปวด Syn. torture
agonize (vi.) เป็นกังวล
agonized (adj.) ทุกข์ยาก (เนื่องจากความกังวลหรือความเจ็บปวดอย่างมาก) See also: ทุกข์ทรมาน
English-Thai: Nontri Dictionary
agonize(vi,vt) รู้สึกเจ็บปวด,ทนทุกข์ทรมาน,ทรมาน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทุกข์ระทม (v.) be agonized See also: suffer, be distressed, be tormented, be tortured Syn. ระทมทุกข์, โศกาอาดูร
ระทมทุกข์ (v.) be agonized See also: suffer, be distressed, be tormented, be tortured Syn. โศกาอาดูร
โศกาอาดูร (v.) be agonized See also: suffer, be distressed, be tormented, be tortured Syn. ระทมทุกข์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you know how hard it is for me to watch you agonize over not being able to send dan to yaleคุณรู้ไหม นี่มันอยากแค่ไหนสำหรับฉัน ที่ต้องมาเห็นคุณเป็นทุกข์กังวลว่าจะส่งแดนเรียนเยลไม่ได้
I'm only happy I was able to provide you with a comfortable place in which to agonize in style.ผมเพียงแต่ดีใจที่สามารถจะจัดสรร บ้านอันแสนสะดวกสบาย ให้คุณใช้เวลาอมทุกข์มาตลอด
Well... I can sort of understand your disappointment I really agonized over the job descriptionฉันเองก็ พอจะเข้าใจว่าเธอคงผิดหวัง ฉันลำบากใจไม่น้อย
My Lady, do you know what frightens and agonizes me the most?พระสนม เจ้ารู้ไหมอะไรที่ทำให้ข้ากลัวและอับอายมากที่สุด?
( agonized screaming )( agonized screaming )
Well then, don't antagonize me.ดี งั้นก็อย่ามาเป็นศัตรูกับฉัน
I want to stop recording. I do not want to antagonize it.ฉันอยากให้คุณหยุดถ่าย ฉันไม่อยากสู้กับมัน
He thought of how he agonized, but in the end, had still... done the unthinkable.เค้าจำได้ว่าเค้าทุกข์ทรมานขนาดไหน แต่ในที่สุด ก็ได้...
Mike, don't antagonize the car.ไมค์อย่าเป็นศัตรูกับรถคันนี้เลยน่า
It's also possible accusing one of their members could antagonize local gangs,แล้วก็การกล่าวหาพวกแก๊งค์ อาจทำให้สมาชิกคนอื่นไม่พอใจ
Look, we don't know what it is we're dealing with, and "torching" them may only serve to antagonize them further.นี่นะ.. เรายังไม่รู้เลย ว่าเรากำลังรับมือกับอะไร แล้วจะเผามันเนี่ยนะ
Don't antagonize them.อย่าไปยั่วยุมันเชียว

agonize ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烦恼[fán nǎo, ㄈㄢˊ ㄋㄠˇ, 烦恼 / 煩惱] agonize; agony; annoyance; upset; vexation; worries
苦涩[kǔ sè, ㄎㄨˇ ㄙㄜˋ, 苦涩 / 苦澀] bitter and astringent; pained; agonized

agonize ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アガナイズ[, aganaizu] (vs) agonize

agonize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ็บปวด[v.] (jeppūat) EN: agonize FR: souffrir
เป็นศัตรู[v.] (pen sattrū) EN: antagonize FR:
ระทมทุกข์[v. exp.] (rathom thuk) EN: be agonized FR:
ต่อต้าน[v.] (tøtān) EN: resist ; counter ; withstand ; oppose ; fight again ; combat ; stop ; antagonize ; ban FR: résister ; se défendre ; être en opposition (avec) ; s'opposer (à) ; contrarier 

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า agonize
Back to top