ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-actress-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น actress, *actress*,

-actress- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's off to Miami today for Best Actress nominee Rachel Marron.ราเชล มาร์รอนบินไปไมอามี่วันนี้
A spokesman for the Oscar-nominated actress said she was devastated and that it cast a pall over the upcoming Academy Award ceremony.โฆษกรางวัลออสการ์กล่าวว่า เธอเศร้ามาก... ทำให้ความกระตึอรีอร้นในงาน รับรางวัลที่จะมาถึง จางลงไป
To present the Best Actress award we have the man who won last year for his performance in South of Waco.ผู้มามอบรางวัลแสดงนำดีเด่นหญิง ได้แก่ ดาราตุ๊กดาทองชายปีที่แล้ว จาก "เซ้าท์ ออฟ วาโค่"..
Of course, I'd rather be known as a great actress than a movie star.แน่นอน ฉันอยากรู้จักในฐานะ ดาราที่ยิ่งใหญ่มากกว่าดาราหนัง
You were recasting the lead actress anyway.ยังไงคุณก็ต้องคัดตัว ดารานำหญิงใหม่อยู่ดี
My mother here... thinks that being an actress is a dubious profession.แม่ของหนูที่นั่งอยู่นี้... คิดว่าการไปเป็นนักแสดง เป็นอาชีพที่ไม่แน่นอนค่ะ.
It's Actress Lee Mi-yeon.นั่นน่ะ นางเอก ลี มี-เยือน
This actress that came into my shop a couple weeks ago, and, uh...เป็นนักแสดงน่ะ เธอมาที่ร้านเราเมื่อสองสัปดาห์ก่อน...
"A failed actress and a twat"?"นักแสดงตกอับกับไองั่งเนี่ยนะ?"
Just like the actress Catherine Deneuveเหมือนชื่อนักแสดงหญิง Catherine Deneuve
I'm just a starving actress from Boulder, Colorado.เป็นได้แค่ดาราปลายแถว ที่มาจากชายแดนโคโลราโด
Aspiring actress and freeter Natsume-san.มูโรอิ ชิโฮ อายุ 28 ปี นักออกแบบเสื้อผ้า

-actress- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクトレス;アクトゥレス(ik)[, akutoresu ; akutouresu (ik)] (n) actress
プッツン女優[プッツンじょゆう, puttsun joyuu] (n) (See プッツン) actress that frequently does bizarre things
映画俳優[えいがはいゆう, eigahaiyuu] (n) movie (film, screen) actor or actress

-actress- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชูโรง[n.] (chūrōng) EN: leading actor ; leading actress FR:
ดารานำ[n. exp.] (dārā nam) EN: leading actor ; leading actress FR:
ดาราหญิง[n. exp.] (dārāying) EN: actress FR: actrice [f] ; comédienne [f]
นักแสดง[n.] (nak sadaēng) EN: actor ; actress ; player ; performer FR: acteur [m] ; actrice [f] ; comédien [m] ; comédienne [f] ; interprète [m, f]
นักแสดงหญิง[n. exp.] (nak sadaēng) EN: actress FR: actrice [f] ; comédienne [f]
นางเอก[n.] (nāng-ēk) EN: heroin ; star ; leading actress FR: héroïne [f] ; actrice principale [f] ; star [f] ; tête d'affiche [f]
นางละคร[n.] (nāng-lakhøn) EN: actress FR: actrice de théâtre [f]
นางละคร[n. exp.] (nāng lakhøn) EN: actress FR: actrice [f]
นางรอง[n.] (nāngrøng) EN: co-starring actress FR:
นาฏ[n.] (nāt) EN: ballet girl ; dancing girl ; actress ; beautiful woman FR:
ตัวชูโรง[n. exp.] (tūa chūrōng) EN: leading actor ; leading actress FR: boute-en-train [m]
ตัวละคร[n.] (tūalakhøn) EN: character ; performer ; actor ; actress ; player FR: personnage [m] ; acteur [m] ; actrice [f]
ตัวละครหญิง[n. exp.] (tūalakhøn y) EN: actress FR: actrice [f]
ตัวแสดงนำ[n. exp.] (tūa sadaēng) EN: leading actor ; leading actress FR:
ตัวสำคัญ[n. exp.] (tūa samkhan) EN: leading actor ; leading actress FR:

-actress- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hauptdarstellerin {f}leading actress

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -actress-
Back to top