ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-trek-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น trek, *trek*,

-trek- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Each year, our trek takes a new turnทุกปี ทางเดินของเรา คดเคี้ยวเลี้ยวลด
Ok, you know how on star trek when captain kirk asks mccoy to do something totally impossible, and mccoy says, "damn it, jim, I'm a doctor, not a miracle worker?"โอเค คุณรู้ไหมในเรื่องสตาร์เทรก/Nตอนที่กัปตันเคิร์ก สั่งให้แมคคอยทำอะไรบางอย่าง/Nที่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้ แมคคอยตอบว่าไงรู้ไหม/N"ให้ตายสิ จิม ฉันเป็นหมอนะ ไม่ใช่นักสร้างปาฏิหารย์
Like V'ger and Stephen Collins in Star Trek I.เหมือนกับ วีเจอร์กับสตีเฟ่น คอลลิน ในหนังเรื่องสตาร์ เทรค วัน
Rapid trek bus lines.สายด่วนรถเมล์ด่วนค่ะ
I only had to trek across the Hudson River to make this most amazing discovery.ฉันคงต้องเดินทางข้ามแม่น้ำฮัดสันไปอย่างช้า ๆ เพื่อทำการค้นพบที่มหัศจรรย์ต่อไป
Grand canyon,star trek experience.ไปแกรนด์แคนยอน, ประสบการณ์สตาร์เทรค
Right after I get back from my backpacking trek through Europe, of course.ขอบคุณ มันมีความหมายมากและขอบคุณเธอเรื่องปีที่แล้ว
Remember that scene in the new Star Trek when Kirk has to take over the ship, so he tells Spock all that stuff he knew wasn't true, like saying Spock didn't care his mom died?จำได้ไหม ในสตาร์เทร็คภาคใหม่ ที่เคิร์กต้องคุมยานเอง เลยบอกสป็อค ว่าเรื่องที่เขารู้น่ะไม่จริง ที่บอกว่าปส็อคไม่สนที่แม่ของเขาตาย
I missed Comic-Con and the New Star Trek movie!ชั้นพลาดงานการ์ตูน กับหนังสตาร์แทร็คภาคใหม่
Star trek convention at the Worcester centrum.งานชุมนุม สตาร์เทร็ค ที่ศูนย์ประชุมวอร์เชสเตอร์เซ็นทรัม
I'm sure you're probably sick of Star Trek questions, but Whoopi Goldberg-- you ever hit that?ฉันแน่ใจว่านายคงเบื่อตอบคำถาม เกี่ยวกับสตาร์เทร็ค แต่เคยแอ้ม วูปปี้ โกลด์เบิร์กไหม
For example, why wasn't William Shatner in the new Star Trek movie?เช่น ทำไมวิลเลี่ยม แช้ทเนอร์ ถึงไม่แสดงในสตาร์เทรคภาคใหม่

-trek- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินป่า[v.] (doēnpā) EN: do a forest trek ; roam about the forest ; travel through a forest ; hike FR: faire une randonnée en forêt

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -trek-
Back to top