ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*trek*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น trek, -trek-

*trek* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trek (vi.) เดินทางช้าๆ
trekker (n.) ผู้เดินทางช้าๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
trek(เทรด) vi.,n. (การ) เดินทางหรืออพยพ (โดยเฉพาะไปอย่างช้า ๆ หรือด้วยความลำบาก) ,ช่วงระยะการเดินทาง, See also: trekker n., Syn. trudge,slog,tramp,drag
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You mean like a Trekkie with a girlfriend?แบบแทร็คกี้กับแฟนน่ะหรอ?
Each year, our trek takes a new turnทุกปี ทางเดินของเรา คดเคี้ยวเลี้ยวลด
Ok, you know how on star trek when captain kirk asks mccoy to do something totally impossible, and mccoy says, "damn it, jim, I'm a doctor, not a miracle worker?"โอเค คุณรู้ไหมในเรื่องสตาร์เทรก/Nตอนที่กัปตันเคิร์ก สั่งให้แมคคอยทำอะไรบางอย่าง/Nที่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้ แมคคอยตอบว่าไงรู้ไหม/N"ให้ตายสิ จิม ฉันเป็นหมอนะ ไม่ใช่นักสร้างปาฏิหารย์
Like V'ger and Stephen Collins in Star Trek I.เหมือนกับ วีเจอร์กับสตีเฟ่น คอลลิน ในหนังเรื่องสตาร์ เทรค วัน
Rapid trek bus lines.สายด่วนรถเมล์ด่วนค่ะ
I only had to trek across the Hudson River to make this most amazing discovery.ฉันคงต้องเดินทางข้ามแม่น้ำฮัดสันไปอย่างช้า ๆ เพื่อทำการค้นพบที่มหัศจรรย์ต่อไป
Grand canyon,star trek experience.ไปแกรนด์แคนยอน, ประสบการณ์สตาร์เทรค
"star trek" has been directly referenced on "heroes"สตาร์แทรค ได้เป็นแรงบันดาลใจสำคัญของ "ฮีโร่"
Right after I get back from my backpacking trek through Europe, of course.ขอบคุณ มันมีความหมายมากและขอบคุณเธอเรื่องปีที่แล้ว
Remember that scene in the new Star Trek when Kirk has to take over the ship, so he tells Spock all that stuff he knew wasn't true, like saying Spock didn't care his mom died?จำได้ไหม ในสตาร์เทร็คภาคใหม่ ที่เคิร์กต้องคุมยานเอง เลยบอกสป็อค ว่าเรื่องที่เขารู้น่ะไม่จริง ที่บอกว่าปส็อคไม่สนที่แม่ของเขาตาย
I missed Comic-Con and the New Star Trek movie!ชั้นพลาดงานการ์ตูน กับหนังสตาร์แทร็คภาคใหม่
I finally arrived at the fourth annual Dixie-Trek convention only to find that my idol Wil Wheaton decided he had better things to do than to show up and sign my action figure.นิทรรศการดิ๊กซี่-เทร็ค ประจำปีครั้งที่ 4 แต่กลับพบว่าขวัญใจของฉัน วิล วีทตัน ตัดสินใจว่ามีอย่างอื่นที่ดีกว่า มาปรากฎตัวและเซ็นหุ่นนักบู๊ให้ฉัน

*trek* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
跋涉[bá shè, ㄅㄚˊ ㄕㄜˋ, 跋涉] trudge; trek

*trek* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินป่า[v.] (doēnpā) EN: do a forest trek ; roam about the forest ; travel through a forest ; hike FR: faire une randonnée en forêt
การเดินป่า[n. exp.] (kān doēn pā) EN: hiking ; trekking FR: randonnée en forêt [f] ; trekking [m] (angl.) ; promenade en forêt [f]

*trek* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zugochse {m}trek ox

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *trek*
Back to top